Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

129 gândi şi de a

129 gândi şi de a comunica nu a început să se dezvolte decât la vârsta adolescentei - relativ târziu. Claritatea liniilor Claritatea unei linii este deosebit de importantă. Cu cât o linie este mai dar imprimată, cu atât circulă mai uşor energia eterică de-a lungul ei. Cursul armonios al fluxului de energie arată claritatea care domneşte înlăuntn,d subiectului. O linie bine conturată indică de obicei o forţă deosebită a însuşirilor asociate cu respectiva linie. Claritatea permite individului să exprime liber aceste calităţi. O linie slab marcată indică o anumită slăbiciune de caracter, pe când lipsa de claritate semnalează dificultăţi de exprimare. · La apŢecierea claritătil unei linii este important să se examineze raportul dintre portiunea limpede şi cea întretăiată de diferite semne. Aceasta arată cât din lungimea liniei funqionează bine şi cât nu. Deoarece semnele perturbă circulatia fluxului de energie şi alterează functiile, este important să depistăm în palmă care sunt factorii care I contril5uie la apariţia acestor semne. Semnele de pe linii Acest subcapitol se ocupă de diferitele semne i caracteristici . ce se găsesc pe liniile palmare. Fiecare semn descrie un anumit efect exercitat asupra fluxului de. energie care circulă prin linia respectivă. Anumite distorsiuni ale fluxului de energie reflectă în mod distinct experienţa specifică a unei persoane. Influenţa semnului trebuie analizată în contextul sferei de acvune a liniei respective. În figura 1 I .3 se prezintă diferitele semne regăsite în palmă. Insula Insu!a constituie o obstrucţionare a fluxului de energie de-a lungul unei linii; urmarea este că fluxul de energie se bifurcă, ocolind elementul care-l obstrucţionează. Prezenţa insl)lei conduce practic la dublarea fluxului de energie în momentul corespunzător dispunerii insulei pe linie. Corespondenţa temporală a semnelor va fi detaliată mai târziu. Prezenţa unei insule pe traseul liniei palmare semnifică ·c

130 iD#Wi'J;Jlli . E="3 ·Insula . &#b fOooo = 6 = Oj Lanţul - 'E ----i Ruptura &4t1a I--···--- Punctul . Furca Ramura I -c ;+** Dublarea 1 ;t: Dublarea2 Bara/Crucea/Steaua I / X Ramura 2 . Striaţiile ':r:ig. ll.3Semnele specifice de pe linii existenţa unei perioade critice în viaţa subiectului. Pe o linie orizontală, ca aceea a lui Mercur, partea superioară a insulei corespunde idealurilor, în timp ce pa1tea inferioară reprezintă circumstanţele reale: Insula care întretaie linia lui Mercur semnalează, de obicei, existenta unui conflict în mintea subiectului, cu nehotărârea aferentă. În palma unui student, de pildă, ar putea indica nemulţumirea acestuia faţă de studiile pe care le urmează. Poate că obiectul de studiu i-a fost impus, făcându-l să accepte un compromis şi să urmeze un curs fată de care nu simte nici un interes. De aici, conflictul ce se naşte între ce.ea ce ar dori şi ceea ce trebuie să facă. Lan ful În fapt, lanţul este format dintr-o succesiune de insule, înşirate pe lungimea unei linii. Fiecare insulă corespunde unui ochi'de lanţ. Formaţiunea ace sta indică existenţa unor perioade de conflict.care · persistă în experienţa de viaţă a subiectului. Cu toate că împrejurările