Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

133

133 liniei palmare principale cu adâncime Foc, semnificând o concentrare intensă a fluxului de energie. O succesiune de puncte se aseamănă cu un colier de perle înşirate pe linia palmară; în acest caz, indică o succesiune de faze de mare intensitate. Aici, fluxul de energie al unei linii oscilează între adâncimea Foc, ce formează punctele, şi adâncimea Apă ori Aer, care constituie principalul traseu; toate aceste elemente sugerează puternice fluctuatii în exprimare şi în constanţa performantei. Furca Furca indică scindarea fluxului de energie al unei linii. De obicei, apare la capătul acesteia. Când fiecare ramificaţie este clară şi la fel de puternic marcată, indică o divergenţă pozitivă a energiei. Sugerând în acelaşi timp două orientărj diferite în viaţa unei persoane, semnul măreşte lungimea liniei, ceea ce simbolizează aprofundarea capacităţii generale de percepţie a individului. Dacă însă braţele furcii sunt inegale şi slab marcate, atunci indică o dispersare· a energiei, manifestată prin nesiguranţă şi şovăială. Acelaşi principiu este valabil şi în interpretarea tridentelor, care implică o divergentă mai accentuată sau o dispersiune a energiei Îl) funqie de calitatea formaţiunii. Ramura b linit: ramificată simbolizează, în general, o anumită influenţă care se desprinde din sau se contopeste cu o anumită linie. Pentru , . a putea face distincţie între cele două cazuri este nevoie să se determine în prealabil direqia exactă în care curge energia ramificaţiei.. Cea mai simplă cale este folosirea metOdei săgeţii care indică directia. Cel mai mic punct indică direcţia, în timp ce extremitatea mai lată arată de unde izvorăşte energia. Ramurile care pătrund într-o linie principală (figura 11.3 - ramura 1) descriu influentele care nuanţează fluxul de energie al liniei. Este important de observat de 1mde pornesc aceste ramuri, pentru a ne putea da seama de caracterul influentei. De obicei pornesc de pe anumi!) munti sau din alte linii palmare principale. De asemenea, este important de

134 urmărit ce curs urmează linia principală după punctul în care se uneşte cu ramura, pentru a vedea ce urmări au influentele respective. Spre exemplu, dacă o ramură porneşte dinspre muntele pasiv al lui Marte şi se uneşte cu linia lui Jupiter, schimbându-şi lătimea din Apă în Foc, aceasta indică o puternică răbufnire a energiei sexuale a subiectului la momentul indicat de punctul în care ramura se uneşte cu linia principală. Pe de altă parte,o ramură care porneşte de pe linia lui Saturn şi se contopeşte cu cea a lui Jup,iter, diminuând energia liniei inimii, indică o influenţă marcată a stresului cauzat de muncă, stres ce duce la incapacitatea subiectului de a-şi 6:prima deschis sentimentele faţă de semeni. Persoana marcată de o astfel de influentă va deveni treptat mai retrasă, ajungând până la izolare completă. Când ·o ramură se desprinde dintr-o linie principală (figura 1 1.3, ramura 2), orientarea sa dezvăluie direcţia în care îşi canalizează subiectul energia. Acst lucru poate fi detaliat prin examinarea munţilor şi a liniilor irnplicate, precum şi prin observarea poziţiei ramurii faţă de linia principală (în dreapta sau în stânga acesteia). De asemenea, o·semnificaţie aparte o are aşezarea liniei principale fie orizontală, ca linia lui Jupiter şi cea a lui Mercur, fie longitudinală, ca aceea a Soarelui ori a lui Saturn. Astfel, o ramură care se desprinde din linia lui Jupiter şi are o directie descendentă indică o mai accentuată manifestare fizică a fluxului său de energie. O astfel de trăsătură sugerează clar influenţa exercitată de o relaţie sexuală. Dacă ·ramura este orientată în sus, fluxul de energie capătă un caracter niai subtil şi idealizat. Aceasta poate indica influenţa produsă de o relaţie platonică sau de devotamentul faţă de un ideal spiritual. StriaJiile Striaţiile se prezintă sub forma unor linii fine, asemenea unei pene. Fluxul de energie dispersat indică o mate disfuncţionalitate a liniei respective. Trăsăturile caracteristice se manifestă doar spo- · radic şi haolic. I I I I j I I I ! I 1