Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

137 evenimente. După

137 evenimente. După cum reiese din figura 11.4, prognozarea perioadelor de timp pe linia lui Saturn este mult mai neregulată; astfel, prima pătrime a liniei cuprinde o perioadă de aproximativ cincisprezece ani. Acest interval creşte apoi într-atât, încât ultima optime a liniei corespunde în mare unei perioade de douăzeci de ani. Punctele în care linia lui Saturn se intersectează tu cea a lui Mercur, respectiv a luf Jupiter, pot fi considerate echivalente cu vârstele de 35 şi 45 de ani. Când linia Soarelui este prezentă în palmă, stabilirea perioadelor de timp se efectuează paralel cu stabilirea datelor pe linia lui Saturn. Pe alte linii palmare, în afara celor mentionate mai sus, nu ste posibilă prognozarea evenimentelor în timp. Interpretarea temporal a semnelor de pe liniile palmare În cazul în care liniile palmare sunt marcate de diferite semne, este if!lportant să se determine durata în ti mp a experientei „ corespunzătoare şi să se aprecieze efectul produs de acestea asupra fluxului de energie al liniilor respective. Aprecierea duratei este deosebit de import

138 ani, astfel că experienta emoţiOnală simbolizată de semnul respectiv durează opt ani. Este important să se compare aspectul liniei înainte şi după semnul respectiv. Dacă linia ce se continuă după insulă (cum se vede în figura 1 1.6) este m:ai slab marcată decât cea din fata insulei, înseamnă că persoana respectivă nu a depăşit cu succes perioada . conflictuală şi nu şi-a recăpătat energia iniţială. În 0gura 11. 7 se prezinfă cazul ·opus, când linia ce continuă după insulă este mai pu,ternic conturată decât cea care duce până la insulă, arătând că persoana a trecut cu bine prin experienţa respectivă şi a câştigat forţă.Această evaluare a impactului produs de semne asu pra fluxului de energie este foarte importantă m:ai ales îrl cazul semnelor de scurtă durată1- cum sunt barele, crucile şi stelele, deoarece, deşi durează puţin, ele reflectă în general experienţe care au consecinte pe termen lung în via\a individului, cum ar fi un accident de maşină. Fig. 11. 6 Prognoza semnelor - slabă \_ Fig. ! I. 7 Prognoza semnelor bună ·•