Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

141 semnificaţiei

141 semnificaţiei linii'lor, un chiromant începător va dobândi priceperea necesară pentru interpretarea configuraţiil_or de linii regăsite la majoritatea populatiei. Astfel, persoana respectivă va putea interpreta cu mai multă eficientă formaţiunile palmare. · În figura 12.1 se prezintă liniile palmare, împreună cu elementele guvernatoare fo!osite în prezent. '-. Linia lui Neptun Linia lui Mercur Linia lui Marte Linia luiVenus Linia lui Saturn Linia lui Pluto Fig. I 2. 1 Guvernarea modernă a liniilor palmare

142 Linia lui Venus (9) (linia vieţii sau a vitalităţii) Linia lui Venus porneşte cam de la juinătatea distanţei dintre unghiul format de degetul mare (gros) şi baza arătătorului. Caracteristica sa cons.tă în faptul că descrie o curbă în jurul bazei degetului mare, îndreptându-se spre muntele lui Venus. Denumirile moderne de „linia vieţii" sau a „vitalităţii" pun în umbră guvernarea lui Venus. Totuşi; gândindu-ne la relaţia dintre dragoste, mamă, pântec, naştere şi viaţă, cum s-a arătat mai înainte în secţiunea dedicată simbolisticii venusiene, se poate observa uşor cum energia care curge prin această linie descrie vitalitatea ce susţine corpul. Asocierea acestei __!_inii cu viaţa şi vitalitatea este ,remarcabil confirmată de făptui că apare prima, cam la şapte săptămâni de dezvoltare embrională20• Formarea acestei linii atât de repede reflectă ritmul uluitor de creştere a celulelor care formează corpul uman. Referitor la,această linie, cercetări medi