Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

141 semnificaţiei

141 semnificaţiei linii'lor, un chiromant începător va dobândi priceperea necesară pentru interpretarea configuraţiil_or de linii regăsite la majoritatea populatiei. Astfel, persoana respectivă va putea interpreta cu mai multă eficientă formaţiunile palmare. · În figura 12.1 se prezintă liniile palmare, împreună cu elementele guvernatoare fo!osite în prezent. '-. Linia lui Neptun Linia lui Mercur Linia lui Marte Linia luiVenus Linia lui Saturn Linia lui Pluto Fig. I 2. 1 Guvernarea modernă a liniilor palmare

142 Linia lui Venus (9) (linia vieţii sau a vitalităţii) Linia lui Venus porneşte cam de la juinătatea distanţei dintre unghiul format de degetul mare (gros) şi baza arătătorului. Caracteristica sa cons.tă în faptul că descrie o curbă în jurul bazei degetului mare, îndreptându-se spre muntele lui Venus. Denumirile moderne de „linia vieţii" sau a „vitalităţii" pun în umbră guvernarea lui Venus. Totuşi; gândindu-ne la relaţia dintre dragoste, mamă, pântec, naştere şi viaţă, cum s-a arătat mai înainte în secţiunea dedicată simbolisticii venusiene, se poate observa uşor cum energia care curge prin această linie descrie vitalitatea ce susţine corpul. Asocierea acestei __!_inii cu viaţa şi vitalitatea este ,remarcabil confirmată de făptui că apare prima, cam la şapte săptămâni de dezvoltare embrională20• Formarea acestei linii atât de repede reflectă ritmul uluitor de creştere a celulelor care formează corpul uman. Referitor la,această linie, cercetări medi

De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
Download catalog in format PDF - Brancusi
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
Ghid metodologic pentru personalul didactic - "Creaza-ti mediul!"
Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
lumea militara 5 bun.qxp - Editura Militara
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....