Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

143 talentele,

143 talentele, prin urmare va accepta să fie remunerată sub valoarea sa reală sau va presta munci prost plătite, în duda experientei şi pregătirii profesionale superioare de care dispune. În situatii extreme, · lipsa autoaprecierii poate împiedica dezvoltarea capacitătilor şi·· calitătilor individului. De aici, rezultă un sentimenţ de frustrare, nesigurantă, nemul1Umire şi epuizare fizică, datorită suprasoiicitării în muncă şi lipsei de bani. Presiunea datorată sentimentului de · frustrare poate afecta iremediabil relatiile sentimentale cu semenii. Pe de altă parte, cineva care are o părere pozitivă despre propria sa valoare se va asigu_ra că este plătit după merit. În consecinţă, persoana respectivă va fi capabilă să câştige des tui bani pentru a se întretine şi a se achita de obligatii. Astfel, autoaprecierea poate avea influenţă hotărâtoare asupra capacităţii de a câştiga bani, asupra securităţii personale, asupra stabilităţii emoţionale şi asupra sănătăţii. La rândul său, acest lucru se reflectă în influenţa avută de părinti asupra propriilor copii. Astfel, structurile emotionle se- perpetuează' de-a lungul- mai multor generaţii. Dragostea are o influentă hotărâtoare asupra tuturor acestor . as pecte ale vietii noastre. To ate ac este .elemente interconectate sunt oglindite de linia lui Venus. Există o strânsă legătură între această linie şi alimentaţie, deoarece Venus guvernează semnul zodiacal Pământ al Taurului. Potrivit acestei linii, alimentatia şi asimilarea hranei au rolul de a mentine constituţia fizică a corpului. Prima noastră sursă de mâncare este laptele (je mamă, oferit cu dragoste şi ocrotire de la sân. Psihologii au remarcat puternica legătură dintre exprimarea dragostei şi alimentaţie. Perechile de îndrăgostiţi preferă să consume · cina Ia lumina, romantică a Iuinânărilor. În general, orele de masă asigură menţinerea şi consolidarea legăturilor afective din sânul familiei. Atunci când oamenii nu îşi găsesc împlinirea în dragoste, sunt tentaţi să se supraalimenteze, consumând în special dulciuri, ca ciocolata (guvernată, de asemenea, de Ve nus). Pe de altă parte, unul dintre factorii care provoacă anorexia este, de cele mai multe ori, nemulţumirea acută de sine. Persoanele respective nu vor să-şi

144 poarte de grijă, astfel încât refuză hrana necesară corpului. În timpul sarcinii, trupul femeii suferă o serie de transformări majore care duc la creşterea considerabilă în greutate, nu numai datorită fătului care se dezvoltă în pântec, ci şi depunerii rezervelor de hrană sub formă de grăsime. În perioada lactatiei, hrana este transferată sugarului. La rândul lor, substantele nutritive din lapte sunt asimilate de corpul copilului, fortificându-l. Denumirea medicală a femeii însărcinate este aceea de „gravidă", care provine din latinescul „gravida", care înseamnă „greu". Aceasta indică incontestabil principiul venusian al atragerii energiei jos, în lumea m.:i.terială. Cuvinte-cheie ale liniei lui Ve nus Constituţie fizică, vitalitate, dragoste, sarcină, pântec, naştere, generaţie, familie, instinct părintesc, autoapreciere, bani, bunăstare, cămin, securitate, plăceri senzuale, alimentaţie şi digestie, sănătate. Procedeul general de interpretare a tuturor liniilor va fi prezentat în raport cu 1inia lui Venus. Originea liniei lui Ve nus Dacă 'privim o linie ca pe un flux de energie, atunci p1imul . . segment descrie modul în care s-a născut conştiinţa persoanei respective. Această linie reflectă în special influenţele formative ale copilăriei. Influenţele respective sunt indicate de muntele de pe care porneşte linia, precum şi de punctul de pornire al oricărei linii auxiliare care se uneşte cu linia-principală. Priviţi _figura 12.2. Punctul caracteristic de pornire al liniei lui Venus, marcat prin punctul (A) în diagramă, se situează aproximativ la jumătatea distanţei dintre unghiul format de degetul mare şi degetul arătător, corespunzând punctului oe pornire al liniei lui Mercur. Simbolic vorbind, cele patru elemente care compun corpul se formează din Eter, de acea este firesc ca linia lui Venus să pornească din zona din care porneşte şi linia lui Mercur. Această linie poate începe de pe muntele activ al lui Marte (B) ori de pe cel al lui Jupiter (C) sau se poate uni cu alte linii care pornesc de pe aceşti munţi.

De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
De ce Malus Dacus - Dacia.org
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
(„BU E“ ŞI „RELE“) ALE LITERA - Oglinda literara
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-