Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

151 prima

151 prima sectiune a liniei cu indicatiile de la sfârşitul acesteia. De exemplu, puternica influentă martiană de la începutul liniei lui Venus (B) reprezintă o fire agresivă, violentă, însă curbura îndreptată spre muntele lui Venus ( G) sugerează o atenuare a acestor trăsături o dată cu înaintarea în vârstă. Contrastul dintre Venus şi Marte este confirmat de diferenta dintre lăţimile elementale ale liniei - de obicei de lăţimea Foc, ce se îngustează treptat, ajungând la lăţimea Apă. Există şi o altă interpretare a punctului final al liniei lui Venus. Dacă linia se sfârşeşte pe muntele Lunii, se prefigurează retragerea subiectului spre zone cu climat cald, dat fiind că Luna este corelată cu marea, iar influenţa marţiană caracterizează climatul tropical. Dacă linia se sfârşeşte pe linia lui Saturn, subiectul este în pericol de a-şi sfârşi viaţa în închisoare, deoarece linia lui Saturn este asociată cu ziduri, restricţii, pedeapsă (J). Trăsăturile şi semnele distinctive ale liniei lui Ve nus După ce am xaminat fluxul general de energie care străbate linia lui Ve nus , putem interpreta cu mai multă precizie influenţa exercitată de anumite semne specifice ce apar pe traseu. Să luăm, spre exemplu, o bară ce intersectează linia, aceasta semnificând apariţia unei traume ce afectează vitalitatea . subiectului. Alte concluzii putem trage verificând lăţimea elementală a barei, de unde începe şi unde se sfârşeşte. Lăţimea indică intensitatea relativă a · traumei. Bara cu lăţime Foc semnifică o încercare foarte gravă, lăţimea Aer - o experienţă moderată, iar lăţimea Apă - o experientă de intensitate mică. Rareori se întâlnesc însemnări Pământ pe o bară ce intersectează linia palmară. De asemenea, trebuie examinată cu atenţie profunzimea relativă a semnului şi a liniei principale (figura 12.3). De exemplu, în cazul (A), o bară cu adâncimea Apă nu exercită mare impact asupra fluxului de energie care se scurge printr-o linie palmară cu adâncimea Foc. Totuşi, este posibil ca lăţimea Apă a unei bare să anihileze fluxul de energie al unei linii piind pale cu lăţime Apă. Pe de altă parte, este mai verosimil, ca în cazul (C), ca linia u trăsături

152 Fig. 12.3 Forfa relativă a semnelor şi liniilor . c · · -„--+-- -· ·-- - ' D ,_„....-,.,....-----' î Foc să perturbeze cursul liniei palmare principale cu trăsături Apă. Pe de al_tă parte, este posibil ca o linie transversală cu calităţi Foc să aibă un efect galvanizator asupra liniei principale cu trăsături Apă. Pentru confirmarea efectului exercitat de linia transversală asupra liniei principale este indicat să se examineze configuraţia acesteia înainte şi după punctul de intersectare cu bara; în acest fel se poate prognoza efectul aproximativ al traumei viitoare. Corelarea semnelor respective cu vârsta aproximativă la care survin poate ofe1i un indiciu relativ Ia efectul aproximativ al traumei. Astfel, o bară care apare pe linia lui Ve nus înainte de vârsta aproximativă de I O ani semnalează o oarecare ruptură în familie, posibil pierderea unuia dintre părinţi, plecarea la un interr1at sau suferinţe provocate de o boală gravă în copilărie. În acest caz, sunt neavenite interpretările legate de pierderea unei slujbe prin restructurare ori neplăceri financiare.