Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

155

155 pozitivă. · Când este canalizată pozitiv, poate contribui enorm la realizarea cu succes a sarcinilor şi proiectelor. Dacă este prost c cyrn lizată sau înfrânată; înseamnă că subiectul se înfurie cµ uşurinţă. Din acest motiv, linia este legată de obicei de violenţă , iar ghicitorii în palmă au denumit-o eronat „linia caracterului". Aşa cum s-a arătat mai înainte, caracterul este termenul care a fost folosit pentru a desc1ie echilibrul elementelor şi umorilor la o persoană. Perturbarea echilibrului elementelor duce la „pierderea firii". Dezechilibrul care rezultă se manifestă în mai multe feluri elementale. Excesul de Foc duce la furie şi agresiune. Excesul de Apă înseamnă tristeţe şi plâns. Excesul de ;\erconduce la ilaritate şi veselie debordantă. Excesul de Pământ înseamnă retragere şi îmbufnare. Din punct de vedere cultural, este interesant faptul că „pierderea firii" este considerată a fi doar o descărcare a furiei. Polen ta sexuală şi înclinaţia erotică sunt legate de linia lui Marte. Locul în care începe linia din punct de vedere cronologic, rapo11at la linia lui Venus, denotă, frecvent, începerea vieţii sexuale. Liniile de influentă tradiţionale care coboară paralel de pe linia lui Venus pot fi privite de asemenea ca întrupări ale unei părţi a energiei marţiene. În timpurile moderne, caracterul liniei lui Marte s-a schimbat de la linia scurtă şi trunchiată la o mulţime de linii care pornesc în evantai dinspre degetul mare. Aceste formaţiµ ni vor fi prezentate amănunţit mai târziu. Cuvinte-cheie ale liniei lui Marte Forţă fiz.ică, rezi s ten ţă, insistenţă, imbold; disciplină,' agresivitate , furie, dorinţă sexuală, potenţă. Forme ale liniei lui Marte Linia lui Marte trebuie examinată în relaţie cu linia lui Venus, deoarece îi conferă acesteia un surplus de energie. Pentru ca această energie să fî'e pozitivă, linia lui Marte trebuie să fie aproximativ paralelă cu linia lui Venus. În acest fel, cele două linii sunt în armonie. Priviţi figura 12.5. Linia clasică (A) este scurtă şi trunchiată şi

156 Fig. 12.5 Variafii ale Uniei lui Marte ..,;;;.- Linia lui Marte · Linia lui Venus coboară ocolind muntele activ al lui Marte. Acest tip de linie reflectă imensa forţă de care dispune subiectul şi care generează muşchi şi putere. Linia indică un spirit luptător puternic, cu o constituţie extrem de robustă. Actuala linie a lui Marte (B) este mai utilă pentru viaţa civilizată; lungimea mai mare, aj ungând până pe muntele lui Venus, indică o expresie mai moderată a energiei şi o fire mai calmă. Uneori este denumită „a doua linie a vietii". Această linie a lui Marte este prezentată în figura 15.2. Linia C este o formă alternativă, fiind o linie de influentă care porneşte din linia lui Venus, este mai mare şi împrumută caracteristicile liniei lui . Marte. Sugerează instrumentalitatea unei