Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

159 care asigură

159 care asigură respiratia. Aceasta implică atragerea aerului în sânge, astfel încât tes uturile primesc oxigen şi îşi îndeplinesc func!iile vi tale. Remarcati afinitatea dintre Jupiter şi elementul Aer. Cuvinte-cheie ale liniei lui Jupiter Inimă, sentimente; emotii, inspiratie, compasiune, altruism, circula!)e. ', - ... . -.::::=:=.- ·-. Munte!e'/ui Jupiter · Muntele fui Mercur . \ 1 ) J / / g,/"' Linia fui Jupifor Fig 12. 7 Variafii ale liniei lui Jupiter

-160 Originea 'liniei lui Jupiter Priviţi figura 12. 7. Spre deosebire de linia lui Mercur, cea a lui Jupiter porneşte din interiorul palmei şi se îndreaptă spre exterior. În general; pleacă dintre muntele lui Mercur şi muntele pasiv al lui Marte (A). Energia oricărui dintre aceşti munţi poate alimenta linia lui Jupiter. Influenta muntelui lui Mercur (B) electrizează linia inimii, indicând o sensibilitate psihică. Poate reflecta negativ o fire care acordă prioritate ratiuniC nu sentimentelor, blocând astfel cursul lor natural şi înţelegerea lor. Influenţa muntelui pasiv al lui Marte (C) sugerează exprimarea pasională a sentimentelor şi o acută nevoie - · / fizică de exprimare sexuală. Înălţimea liniei lui Jupiter Înăltimea liniei lui Jupiter reflectă gradul în care acţionează senlimentele şi emoţiile. O linie amplasată în jos (D) şi care p6rneşte de la muntele pasiv al lui Marte indică o capacitate destul de redusă de exteriorizarea sentimentelor, lipsă de sensibilitate şi rafinament. Emoţiile sunt exprimate cu precădere fizic. Pe de altă parte, o linie aşezată mai sus (E), care porneşte de pe muntele lui Mercur, descrie o exprimare mai subtilă şi mai rafinată a sentimentelor. Nivelul liniei lui Jupiter este şi mai semnificativ atunci când se examinează curbura liniei. O linie dreaptă (F) corespunde _ incapacităţii de exprimare a sentimentelor, fapt sugerat şi de linia dispusă în jos (D), şi demonstrează inser\sibilitatea persoanei fată de nevoile altora.' În cazul în care există o uşoară curbură la linia dispusă sus, acest lucru indică o evolue a sentimentalităţii de la senzual la sublim. Aceasta este caracteristica unei persoane deosebit de sensibile în relatiile cu alţii. O curbură bruscă, ce porneşte de la un segment drept al liniei F şi G, demonstrează accentuarea marcantă a sensibilităţii emoţionale şi este, frecvent, indicatorul ce arată începutul unei relaţii. Căutaţi cu atenţie liniile de influenţă, dacă există. Lăţimile elementule ale liniei lui Jupiter Fiecare dintre cele patru lăţimi elementale produce reactii emoţionale caracteristice.