Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

163 că persoana

163 că persoana respectivă este foarte iubitoare, altruistă, plină de compasiune. Este foarte sensibilă la nevoile celor din jur. Terminaţia liniei lui Jupiter este .indk;ată de furca mijlocie din figura 19. l. Dacă linia lui Jupiter este excepţional de lungă; trecând peste muntele lui Jupiter (D), atunci indică extrema cealaltă, respectiv o persoană care se pune în slujba semenilor săi, dedicându-se, în special, operelor de caritate şi activităţilor religioase, Terminaţia situată între degetul mijlociu şi cel arătător (E) reprezintă o combinaţie a acestor extreme, rspectiv Saturn şi Jupiter; mai act) semnifică un ecqilib,ru mai mpderat între retinere şi exprimare. Această terminaţie este redată de furca de sus a liniei lui _ Linia Soarelui F Fig. 12.9 Semne şivariafii ale liniei luiJupiter Linia lui Saturn

164 Jupiter, în figura 7 .2. Când linia lui Jupiter se arcuieşte în jos şi atinge linia lui Mercur, atunci vom fi siguri că descrie o persoană „oarbă" în judecătile ::.entimentale, frecvent incapabilă să priceapă dificultătile ce survin în relaţiile ei cu oamenii. O asemenea terminatie a liniei lui Jupiter este indicată de furca inferioară, pezentată în figura 7.2. Semnele de pe linia lui Jupiter Priviti figura 12.9. Dintre semnele întâlnite pe linia lui Jupiter, cel mai cunoscut este insula. Insula (A) poate să indice un conflict sentimental ori o slăbiciune a inimii. Dacă insula se termină într-o cruce sau într-o stea (B), nu este exclusă declanşarea unui posibil atac de cord. Acest lucru ilustrează relaţia dintre stres, conflict sen­ Hmental şi efectul acestora asupra inimii, aşa cum este reflectată de linie. Descoperirea motivelor care duc la acesl conflict de senlimente poate oferi ocazia de a evita implicatiile unui atac de cord. Una dintre corelatiile clasice ale insulei situate pe linia lui Jupiter care intersectează linia Soarelui este cea privind dificultătile de vedere (C). Dat fiind că Soarele guvernează ochii (împreună cu. Luna) şi inima, iar linia lui Jupiter este legată de circulaţie, se poate deduce că motivele afeqiunilor de vedere trebuie căutate în alimentarea cu sânge a ochilor. I I . De obicei, din linia lui Jupiter se desprind linii de influen!ă care trebuie diferentiate în funcţie de sensul în care se îndreaptă (în sus sau în jos). Liniile care coboară de pe linia inimii arată că energia /I lor este legată de pământ sau împământată. La fel, pot indica ocrotirea afectivă a unui copil. De asemenea, pot sugera existenţa unor obligaţii de serviciu sau a unor proiecte creative ce necesită on anumit grad de implicare emoţională. Energia care circulă în sus faţă de Iiria inimii denot o influenţă mai idealistă. Aceasta poate varia de la o relaţie platonică la influenţa exercitată de învă\ătura spirituală. Poate indica, de asemenea, dezvoltarea unei simţiri artistice mai profunde. Lanţul (F), format în esenţă dintr-o succesiune de insule, nu I