Views
2 weeks ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

. 165 se regăseşte

. 165 se regăseşte foarte frecvent pe linia lui Jupiter. Fiecare insulă repre zintă o fază a acestui conflict emoţional prelungit. Modelul descrie, de regulă, o persoană care începe o relaţie ce se încheie cu un conflict, după care se lansează într-o altă legătură ce se termină asemănător şi aşa mai departe, pe toată lungimea liniei. Modelul · indică necunoaşterea factorilor care provoacă aceste con'tlicte şi în urma cărora rezultă o serie de relaţii încheiate repetat cu un sentiment de deziluzie. O dată în plus, elementele din palmă pdt indica modul în care se poate evita situaţia de mai sus. Segmentul punctat (G) caracterizează o persoană instabilă în ceea ce priveşte exprimarea sentimentelor, oscilând îhtre intensitate şi apatie. Un singur punct are o intensitate suficient de mare pentru a crea probleme cardiace . Modelul încrucişat (H) nu are un traseu clar şi reprezintă, de asemenea, o persoană inconstantă în exprimarea sentimentelor sale. Poate semnifica ură faţă de reprezentanţii sexului opus. Pe linia lui Jupiter se întâlneşte frecvent dublarea. Nu rareori, linia urcă în formă de trepte (I). Dublarea liniei în punctul de . suprapunere poate descrie un conflict, dar depăşit cu bine. Modelul în formă de trepte semnifică o luptă îndelungată ca.re conduce la înţelegerea sentimentelor subtile. Însă, în general, liniile împiedică bunul curs al expresiei emotionale. Atunci când se află în vecinătatea liniei lui Saturn (J), indică, mai cu seamă, o teamă pronuntată de a împărtăş.i sentimentele altora. Această trăsătură este tipică deziluziilor suferite în dragoste. · Linia simiană Linia simiană constituie o variantă semnificativă a configuraţiei obişnuite şi care trebuie explicată independent (figura 12. l O). Este o trăsătură atât de pronunţată, încât persoanele care o posedă se simt stânjenite pentru că liniile lor palmare diferă de cele ale altdra. Pe rsoana care are o linie simiană adevărată se caracterizează prin aceea că, în loc să aibă câte o linie separată a lui Mercur şi a lui

166 Fig. 12. 10 Linia simiană -_,- - - Linia simiană -- '··.,"\ ' \ I \ \ I I · I / / . ./ ii t- Linia lui Uranus L inia lui Saturn Muntele Lunii Linia lui Venus Jupiter, au, în locul acestora, o singură linie. Linia simiană adevărată este foarte rar întâlnită, cam un singur caz din cinci sute. Totuşi, datorită caracterului său aparte, persoanele/care o au apelează frecvent la chiromanţi, astfel încât poate fi văzută destul de des. Deoarece este o îmbinare a liniei lui Mercur cu cea a lui Jupiter, linia simiană indică o persoană care se implică emotional în tot ceea ce întreprinde, iar gândirea le este afectată de sentimentele pe care le trăiesc. Datorită acestei intensităţi emoţionale, orice dificultate întâmpinată în viată capătă proporţii exagerate. Linia simiană caracterizează o persoană impulsivă, nerăbdătoare, · derutată în relaţiile cu alţii, care îşi foloseşte fie capul, fie inima.