Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

1 .· 167 Modul în care

1 .· 167 Modul în care prezenta liniei simiene influenţează firea subiectului depinde de locul amplasării în palmă. Linia aşezată jos, care urrnează în mare traseul liniei lui Mefcur, reprezintă o persoană care preferă să gândească decât să-şi asculte inima. Linia simiană .aşezată sus reprezintă un subiect care gândeşte mai mult cu inima· decât cu · capul. Datorită fuziunii dintre energia lui Mercur şi cea a lui Jupiter, energia liniei simiene circulă în arribele sensuri. Conflictul dintre raţiune şi sentimente, indicat de linie, accerytuţază sensibilitatea persoanei, fapt ce este indicat de. prezenţa liniilor lui Neptun şi Pl:uto · şi ·de activarea asigurată de n;iuntele Lunii (figura 12.10) . . Linia simiariă veritabilă , este clară, netă, fără . nici o urmă de linie a lui Mercur ori a lui Jupiter. Mai frecvţnt, se · întâlnesc însă acele linii care păstrează urme ale liniilor ratiunii şi inimii. Subiectul va manifesta totuşi multe din caracteristicile induse de linia simiană veritabilă. Incapa- Linia. lui Jupiter Fig 12.1 I Distanta dintre linia lui Jupiter şi linia lui Mercur citatea de a face diferenţa între minte şi sentimente constituie o problemă dificilă în viaţă. Totuşi, subiectul poate poseda Îf\clinaţii deosebite spre meserii care solicită împletirea sentimeritelor cu ideile. Aceste persoane se pot remarca printre actori, regizori," muzicieni, precum şi ca profesori în şcoli ajutătoare pentru surdomuţi. O prezentare a unei linii simiene se află în figura 19.3. Priviţi figura 12. l 1. Principiul liniei simiene, unde mintea şi inima . •

168 formează o singură entitate, este semnificativ atunci când se examinează apropierea liniilor lui Jupiter şi a lui Mercur. Cu cât sunt mai apropiate, cu atât este mai mare gradul de interferenţă dintre ele, deoarece fluxurile I.or curg în direcţii opuse. Interferenţa poate fi demonstrată cu ajutorul liniilor auxiliare sau de influenţă (A) care străbat spaţiul dintre ele. Astfel de linii indică existenţa unor nemulţumiri sentimentale care provoacă anxietate, precum şi griji care condu la temeri emoţionale. Este semnificativ faptul că apropierea dintre acestea a fost corelată cu astmul şi cu febra de fân. Dat fiind că Jupiter este guvernatorul clas!c al plămânilor, iar Mercur cel al sistemului nervos, sub aspect simbolistic este semnificativ faptul că antagonismul dintre aceste linii indică dificultăţi de respirae. Există o puternică legătură fiziologică între viteza respiraţiei şi starea sufletească a unei persoane. Interferenţele dintre linia lui Mercur şi cea a lui Jupiter suntprezentate în figura 15.4. Cu cât este mai mare distanţa dintre cele două linii (B), cu atât mai slabă este interferenta dintre ele, caracterizând o persoană cu o fire mai tolerantă sau mai „strunită". Figura 19. l ilustrează cazul mai înainte prezentat. Linia lui , Saturn ( ) ) (linia carierei ori a sortii) . De· obicei,"lipia l}.Ji Saturn începe din punctul situat Ia mijlocul bazei palmei şi urcă spre muntele lui Saturn, ·aflat Ia baza degetului mijlociu. După cum se vede în figura 11.1, traseul liniei reflectă diviziunea verticală folosită Ia trasarea cvadrantelor palmare. Linia lui Saturn marchează distincţia dintre lumea solară exterioară şi lumea selenară din interior - ceea ce se manifstă faţă de ceea ce rămâne ascuns. Saturn este ultima planetă din sistemul solar care poate fi observată cu ochiul liber, deci simbolic vorbind se află Ia graniţa dintre vizibil şi invizibil. Saturn guvernează pielea, care, formând un strat protector în jurul corpului, separă în acelaşi timp aspectul exterior, vizibil, al persoanei de ceea ce rămâne invizibil, ascuns în interiorul trupului.