Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

171

171 influentă familială asupra ocupa!)ei şi carierei, fie prin finantare, fie prin preluarea conducerii afacerilor familiei; răbdare. C - ÎncepuVInfluentă dinspre linia lui Venus - influentă familială care îngrădeşte independenţa persoanei. D - Început/Influenţă dinspre linia lui Pluto " respingere emotională, puternică influenţă a sexului opus asupra carierei, capacitate de vi ndecare şi transformare. Vezi figura 7.5. \ E-început/Influenţă dinspre muntele Lu.nii - folosirea marcantă a imaginatiei în carieră. Ve zi figura 15.2. Fig 12. l4Semne şi varia/ii ale liniei lui Saturn _. ..:;::... / ' _,,,.,.„- --- ... ... „ ... , -- -... Linia lui Venus Muntele lui Venus Curs F - Linie bine conturată - carieră reuşită, determinare, ' disciplină, indepndenţă. Vezi figura 15.7. G - Deplasare a- liniei spre muntele solar - slujbă în serviciile

172 publice, activităti comunale, prestigiu social. H - Deplasare a liniei spre muntele Lunii - vocatii lăuntrie, scopuri particulare, activitate secretă. Ve zi figura 15.2. Privit} figura 12.13. A - Linie incompletă - succes târziu în viată, perioadă de răspundere. B Linie şerpuită - caracter capricios, nu prezintă încredere, inconstant la slujbă. C - Linie dublată - două cariere; rol public şi particular. Linie absentă - indisciplină, incapacitate de a păstra o slujbă, fire rătăcitoare. Priviţi figura 12.14. A - Insulă - conflict în muncă; ascunde dezinteres. 8-. Ruptmă - epuizare mintală, excese . . C - ÎncepuVInfluentă dinspre linia lui Pluto care provoacă rupei·ea liniei - ca1ieră/căsăto1ie ratată datorită unei afaceri clan- ' destrne sau prostitupei. D - Se sfârşeşte pe linia lui Mercur - carieră încheiată datorită unei erori de judecată, nenoroc. E - Insulă la începutul unei linii a lui Saturn şerpuite care îi inhibă cursul - ilegalitate, amestec în carieră, moştenire , independentă, somnambulism. F - Linii de pe muntele lui Venus- amestec al familiei în carieră. Lipia Soarelui (O) (linia lui Apolo) I Linia Soarelui începe din punctul central al bazei palmei şi urcă spre muntele Soarelui, la baza degetului inelar, cum se vede în I figura I 1. I. Uneori această linie este denumită linia lui Apolo, după I I zeul Apolo, zeitatea solară din panteonul roman. În mod clasic, această linie este asociată cu faima şi norocul. / I Guvernarea solară explică această asociere, deoarece prezenta liniei 1 I indică la o persoană capacitatea de a atrage lumină şi inspiraţie din ! i