Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

173 sufletul său în

173 sufletul său în munca pe care o depune. Linia indică adevărata expresie creativă prin care artistul dă dovadă de calităţi străluCite în muncă. Astfel, reputaţia sa creşte, ca şi recunoaşterea talentelor sale. Succesul în activitate contribuie la sporirea averii personale - de aici, Fig 12.15 Va riaţii ale liniei Soarelui Linia lui · Jupiter 0 , 8 Linia Soarelui asocierea faimei cu bogăţia. Cel care îşi trage lumina din interiorul său poate percepe direct Lumina Creaţiei ce pătruncie în toate lucrurile. Artistul despre care se spune că are ochiul format pentru aprecierea frumosului va fi puternic motivat ca să reproducă această viziune interioară în opera sa. În mitologie, Apolo este asociat cu arta şi muzica. Trebuie menţionat că rareori se întâlneşte o linie a Soarelui dezvoltată în întregime, Totuşi, prezenţa sa incompletă este

174 frecventă, iar în acest caz trebuie interpretată în legătură cu linia lui Saturn. Aceasta din urmă descrie munca şi cariera persoanei, în timp ce prima se referă la bunăstarea materială obtinută prin muncă. Cuvinte-cheie pentru linia Soarelui 'Creativitate, inteligentă, farmec, simt al frumosului, simt artistic, rafinament, succes abundent, faimă, bogătie. Jrăsături specifice şi semne întâlnite pe linia Soarelui (figura 12.15) A- Linie bifie conturată - creativitate puternică, faimă, succes. B - Linie şerpuită - succesul, faima dispar, neseriozitate. C - Linie incompletă care începe deasupra liniei lui Jupiter - idealuri creative, dar lipseşte capacitatea de a le exprima, adularea eroilor, creativitatea se dezvoltă mai târziu în viată (figura 7.5.). D - lnsulă - inţamie; viaţa pa1ticulară nu esteJn acord,cu rolul public; creativitate obstrucţionată: Absenta liniei - lipseşte creativitatea, lipseşte simtul frumosului. Linia Lunii (linia intuiţiei) Atunci când este prezentă, linia Lunii se curbează în jurul muntelui Lunii, după cum se obsei·vă în figura 11.1. Curbura liniei este conectată simbolic cu receptionarea ideilor din tărâmul spiritual. Când este bine conturată, linia indică prezenta unei imaginaţii bine dezvoltate, care oferă o viziune limpede asupra lumii spirituale. Astfel, linia este corelată cu clarviziunea şi dezvoltarea intuitiei. Persoana respectivă are o mare uşurintă în a întelege învătăturile · mistice. Deseori, aceasta linie conferă o capacitate puternică de a întelege motivele mai profunde care se ascund în spatele ideilor altor oamni, chiar înainte de a le rosti. O linie partial dezvoltată sau şerpuitoare indică, de obicei, o capacitate intuitivă slab dezvoltată şi nesigură; în schimb, poate crea o anumită nervozitate. Trebuie spus că, dintre liniile palmare, linia Lunii este cea mai puţin obişnuită.