Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

175 Fig 12./6Varia/ii

175 Fig 12./6Varia/ii ale liniei Lunii --::::..-- .,;:::--- Linia lui Saturn Unia Lunii ·· I · I , 0 1 __ , -1 · -1 r Muntele Lunii Cuvinte-cheie pentru linia Lunii Intuiţie, clarviziune, misticism, nervozitate, somnambulism. Trăsăturile liniei Lunii (Figura 12.16 A - Linie bine conturată - capacitate puternică de clarviziune, simţ mistic. B - Linie incompletă - dezvoltare parţială a viziunii interne. C - Linie prost conturată - hipersensibilitate, nevroze, confuzie interioară.

176 D - Muntele Lunii este brăzdat de striaţii (linie absentă) - activare a imaginaţiei. Această energie poate fi accesată prin linia lui Mercur sau cea a lui Saturn pentru a fi folosită în sens pozitiv, în caz contrar provoacă hipersensibilitate (figura l 9.1). Linia lui Mercur () (linia capului) Aşa cum se vede în figura 11.l ,Jinia capului nu face legătura ' cu nici un munte palmar, astfel încât energia eterică ce curge prin ea ·rămâne necontrolată de vreo influentă planetară anume. Deoarece .Mercur este sinonim cu Eterul, acesta guvernează în mod · firesc linia capului. Energia rnercuriană care străbate linia capului este legată de ceea ce era denumit Sensus Communis sau bunul simt - factorul unificator prin care toate informaţiile senzoi·iale sunt adunate în conştiinta obişnuită. Dacă corelăm simţurile fizice cu cele patru elemente, atunci, simţul tactil corespunde Pământului, gustul corespunde Apei, mirosul corespunde Aerului, auzul corespunde Aerului subtil, iar vederea corespunde Focului22• Eterul, chinteser:ita acestora, corespunde Senus Communis, care unifică informaţiile senzoriale. Lungimea liniei lui Mercur desc1ie gradul de înţelegere de care dispune individul. Cuvântul „înţelegere" descrie metaforic Eterul aflat sub Lumea Intelectuală care receptionează inspiraţia de pe tărâmul . ideilor, aflat deasupra. O dată ce ideile s-au format din substanţa Eterului, se poate spune· că sunt înţelese. Cu cât linia este mai lungă, cu atât este mai mare fluxul de energie din ea. Aceasta sporţşte . receptivitatea şi înţelegerea. O linie scurtă denotă o înţelegere . limiteţtă. · Linia lui Mercur traversează linia lui Saturn, care împarte palma în jumătatea interioară şi jumătatea exterioară. Acum, pe linia capului pot fi percepute două secţiuni. Secţiunea din partea interioară a palmei reprezintă porţiunea subiectivă, iar cea din partea exterioară este porţiunea obiectivă. Dacă analizăm atent cuvintele „subiectiv-obiectiv", observăm