Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

183 diplomate şi

183 diplomate şi pline de tact. Deşi aceşti oameni au o atitudine mai putin tranşantă decât cei cu o linie dreaptă, aşa cum am arătat mai sus, dacă linia lui Mercur este bine conturată, ei sunt capabili să argumenteze convingător şi- să-şi exprime limpede punctele de vedere (figura 15.5). În cealaltă extremă se situează cei ce prezintă o linie a lui Mercur şerpuită ( C). Traseul ondulatcaracterizează o persoană foarte nehotărâtă, care ezită până la punctul de a se abandona inactivitătii. Într-o zi spune „da", în alta „nu''. Aceste persoane sunt incapabile să ia singure decizii. Sunt rapid reduse la tăcere, în cadrul unei dispute, şi sunt foarte vulnerabile în faţa celorlalţi. Intentiile le sunt uşor zădărnicite în relaţiile interumane, ceea ce. le provoacă un senti- . ment perpetuu de frustrare (figura 15.2). Lăfimile elementale ale liniei lui Mercur Lăţimea elementală a liniei lui Mercur int1uenţează puternic performantele mentale ale subiectului. Lăfimea Pământ Linia lui Mercur cu lătime Pământ caracte1izează o persoană cu o gând.ire lentă şi elaborată. Dă dovadă de o remarcabilă simplitate şi limpezime şi poate accepta fără a crâcni orice situatie în .care este pusă. Ia ideile „ad litteram" - „o spadă este o spadă" -, fără a lăsa loc abstractizărilor şi a se gândi la ceea ce ar putea simboliza o spadă. De regulă, sunt persoane foarte inflexibile în idealurile pe care le nutresc (figura 7.2). lăfimea Apă Linia lui Mercur cu lătime Apă descrie o persoană c;u multă imaginatie şi capacitate de vizualizare, sensibilă şi uşor impresionabilă. Atunci când au sufletul lintit, persoanele respective îşi pot imagina diferite lucruri până la cele mai mărunte detcbii. Această capacitate este însă foarte fragilă şi poate fi perturbată de orice factor emotional. Îşi pierd şirul gândirii la cea mai neînsemnată schimbare de situatie. Prezintă mari dificultăti în a-şi sustine punctul

184 de vedere, în special când su.nt interpelate direct. Argumentele lor pot fi respinse cu uşurinţă şi, deseori, sfârşesc prin a spune lucruri pe care nu Ie gândesc. Atunci când sensibilitatea nu le este tulburată, pot înţelege fără probleme experientele psihice şi l'ntuitive (figura 15.6). Lăfimea Aer Lini.a lui Mercur cu lăţime Aer in{lică o înclinaţie filozofică, persoana respectivă dezvoltându-şi ideile în teorii elaborate şi complexe, în ipoteze bine structurate. Acest gen de linie este specific celor cu o mare uşurinţă în a comunica idei, deşi uneori aceş" · subiecti pot fi destul de plictisitori. Sunt interesaţi de toate aspectele massmedia. Deoarece sunt frecvent absorbiţi de propriile lor idei, pot deveni destul de excentrici şi lipsiţi de simţ practic în viaţa cotidiană (figura 15.2). Lăfimea Foc ; O asemenea caracteristicăa liniei lui Mercur conferă intensitate şi dinamism performanţei mentale. Se manifestă un accentuat simt analitic, care determină persoanele respective să disece lucrurile pentru a afla cum funqionează. Au o mare plăcere în a reduce totul până la cele mai mici c;omponente, pentru ca apoi să le poată modifica. Savurează ideîpragmatice ale ştîinţei, dar nu au încredere în experienţa psihică (figura 7.3.). Lungimea liniei lui Mercur Linia lui Mercur traversează mai multe linii palmare care pot fi folosite drept repere pentru evaluarea lungimii sale (figura 12.17). Rareori linia lui Mercur este atât de scurtă încât să se sfârşească pe linia lui Saturn (în punctul H). În asemenea cazuri, persoanele respective prezintă o înţelegere foarte săracă, limitată doar la experienta obiectivă. Faptul că linia lui Mercur nu trece în partea interioară, subiectivă a palmei arată că ideile nu sunt supuse unor reflectii interioare. Aceste persoane nu sunt interesate de nimic, iar ceea c comunică este lipsit de sim practic şi, astfel, t_ot ce spun

De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
De ce Malus Dacus - Dacia.org
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Download catalog in format PDF - Brancusi
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal