Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

185 I I I pare a fi „o

185 I I I pare a fi „o prostie". Acest tip de linie indică o dezvoltare mentală sub limita normalului. În cazul în care linia lui Mercur traversează linia lui Saturn, atunci se desprind capacităţi superioare de refleqie interioară. Este importantă vârsta la care persoana ajunge la punctul de intersectare a liniei lui Mercur. Este momentu:! la care viaţa este percepută cu seriozitate crescândă şi, deseori, marchează punctul din care începe .ăutarea semnificaţiilor profunde. În majoritatea amprentelor palmare, această vârstă se situează între 30 şi 35 de ani. Dacă linia lui Mercur ajunge până la linia Soarelui {în punctul I), o asemenea lungime suplimentară este proprie celor cu un grad mai ridicat de refleqie interioară. Totuşi, doar o treime din lungimea totală a liniei se află pe partea interioară subiectivă a palmei, ceea ce demonstrează o tendinţă spre superficialitate. Celelalte două treimi se găsesc pe partea exterioară oQiectivă a palmei şi arată, un accentuat simt pragmatic. Linia relativ scurtă a lui Mercur favorizează exprimarea rapidă a ideilor, trăsătură pozitivă pentru oamenii care trebuie să se pronunţe spontan asupra unor situaţii ori trebuie să promoveZ:e anumite idei sau puncte de vedere. Punctul în care linia lui Mercur intersectează linia Soarelui este deosebit de semnificativ. Cronologic, reprezintă un moment de puternică motivaţie şi preocupare în scopul găsirii unui ţel 'Creativ în viaţă. Acest moment apare, de obicei, în jurul vârstei de 40-48 de ani. În CC;lzul persoanelo1: care până atunci şi-au petrecut viaţa în slujba altcuiva, este clipa la care pot fi tentaţi să-şi dobândească autonomia şi să devină propriii lor patroni. Pentru cei care reuşesc să-şi exploateze creativitatea, poate fi timpul la care ating satisfacţia interioară maximă şi forma optimă de exprimare. Când linia lui Mercur ajunge până la linia lui Uranus (punctul J), gradul sporit de reflecţie interioară favorizează atingerea unui mai mare echilibru între experienţa obiectivă şi cea subiectivă. Creşte capacitatea de exprimare a ideilor legate de lumea IÎ1aterială. Această lungime ieşită din comun a liniei lui Mercur caracterizează oamenii de ştiinţă, economiştii şi filozofii. Traversarea liniei lui Uranus este de asemenea plină de

.. 186 semnificaţie. Cronologic, marchează momentul atingerii conştiinţei maxime şi folosirii abile a intuiţiei şi se situează între 45-55 de ani. În cazul celor cOI;iştienţi de intuiţia lor, aceasta joacă practic rolul unei a doua voci. O dată ce .persoana învaţă să o asculte, nu mai există limită care să se opună întelepciunii pe care o poate dobândi. Extin9erea liniei lui Mercur până pe muntele Lunii (în punctul K) indkă nuanţarea conştiinţei mentale. În acest caz, predomină 2+\. l . . Linia lui ) 'l7} / Jupiter :) Linia lui Mercur Linia lui Saturn < I . --·i--- ..J 1 .