Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

187 partea

187 partea interioară subiectivă a minţii, în· defavoarea înclinaţiei spre obiectivitate. Este caracteristică unei persoane'foarte introspective. Profunzimea imaginaţiei, asociată muntelui Lunii, caracterizează pictorii, artiştii, clarvăzătorii şi diplomaţii. Linia lui Mercur extinsă până la linia lui Pluto (L) arată că gradul extrem de dezvoltare subiectivă determină persoana să fie foarte retrasă, incapabilă să se adapteze la lumea materială fără un proces de gândire îndelungat. Atingerea unei astfel de lungimi pote fi un indiciu al consumului de droguri, ca LSD, şi al experime.ntării unţi stări de transă. Viziunea acestor oameni despre viaţă se condensează într-un singur cuvânt - „nonconformism" (figura 19.3). Remarcaţi ' că o astfel de linie lungă poate apărea şi în palma persoanelor care nu consumă droguri. Dacă o linie a lui Mercur ce se extinde până la linia lui Pluto este clară şi bine conturată, aceasta poate indica un remarcabil talent de a pătrunde în străfundurile gândirii altor persoane - un har extrem de util vindecătorilor şi celor din serviciile sanitare. Claritatea relativă a linieilui Mercur ,, Claritatea relativă a oricărei linii trebuie examinată în corelaţie cu lungimea ei totală. Orice segment al liniei marcat de striaţii va atenua performanţele generale caracteristice liniei respective (figura 12.19). Dacă linia lui Mercur traversează palma şi ajunge până la linia lui Uranus, însă cursul său prezintă o formaţiune „lanţ" pe partea obiectivă a palmei, ca în (A) , atunci capacitatea mentală a persoanei respective este practic înjumătăţită. În plus, această formaţiune caracterizează o persoană care ştie clar ce vrea să spună, dar are mari dificultăţi în a comunica ideile respective altora. Trăsătura este asociată timidităţii şi reticenţei. Terminafiile liniei lui Mercur În afară de lungimile lîniei lui Mercur, menţionate mai sus, aceasta mai poate prezenta o anumită arcuire în sus, alăturându-se liniei lui Jupiter (B), fapt ce indică o umbrire uşoară a limpezimii min1ii şi puterii de decizie de către starea sufletească Dacă o astfel

188 de persoană este furioasă, este foarte probabil că va acţiona fără să judece sau va lua decizii pripite. În dragoste, îşi sacrifică principiile pentru a obţine afeqiunea persoanei dorite. O linie a lui Mercur ce ajunge pe muntele paşiv al lui Ma1ie (C) este caracteristică unei persoane căreia îi place să caute înţelesuri ascunse ori să descopere motive mai profunde în spatele actiunilor celorlalţi. Simte o plăcere deosebită să cerceteze subiecte obscure, ignorate de alţii. Trăsătura este caracteristică unui cercetător ori unui detectiv. Combinată cu alte trăsături negative, poate indica înclinaţie spre spionaj şi şantaj . Există o formă mai rară a liniei lui Mercur în care, aparent, aceasta fuzionează cu linia lui Saturn (D) şi, analog liniei simiene, în locul a două linii separate apare o singură linie. Ultima porţiune a liniei lui Mercur coboară pe· suprafaţa palmei in direcţie opusă flliXului de energie ce străbate linia lui Saturn. În consecinţă, energiile mercuriene se amestecă cu energia grea, restrictivă, întunecată a lui Saturn. Este un indiciu al unei depresiuni cronice, i;> ersoana respectivă simţindu-se prizonieră a unei „găuri negre", fără a şti în realitate ce doreşte să realizeze în viaţă. Fără o motivaţie deosebită, aceşti oameni tind să se resemneze în fata destinului. Ghicitorii în palrnă asociază această trăsătură predispoziţiei la sinucidere. Este de înţeles, deoarece aceste persoane pot hotărî foarte uşor să renunţe la tot şi să-şi ia viaţa. To tuşi, meditând puţin la această caracteristică, se poate conchide că nu are neapărat o semnificaţie atât de malefică . . Dat fiind că linia lui Mercur nu dispune de o porpune interioară subiectivă, dacă sunt încurajate să-şi dezvolte imaginaţia printr-o activitate artistică, aceste persoane pot ajunge să „tragă" linia lui Mercur până la muntele Lunii (E) . Aceasta va favoriza diluarea puternicei influenţe saturniene, facilitând dezvoltarea unei perspective interioare asupra situatiei. De asemenea, deoarece partea superioară a liniei lui Saturn lipseşte, aceasta indică absenţa unei orientări precise în viaiă. Încurajate să-şi dezvolte aptitudinile în vederea făuririi unei cariere, astfel de persoane pot aj unge să simtă nevoia unei orientări I I I I