Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

189 şi a unui scop în

189 şi a unui scop în viată, ceea ce va atrage energia liniei lui Saturn spre muntele lui Saturn (F). Cu timpul, datorită acestei trăsături, subiectul poate aj unge să reuşească în ceea ce şi-a propus. Această caracteristică ilustrează fenomenul de fuziune liniară, în care energiile a două linii; în mod normal separate, mi mai pot fi deosebite. Din această cauză, un. chiromant neexperimentat poate aj unge să se întrebe la nesfârşit - e linia lui Saturn sau linia lui Mercur? Fuziunea arată că linia functionează simultan ca ambele linii. Când o interpretăm, putem folosi atât regulile referitoare la linia lui Saturn, cât şi pe cele specifice liniei lui Mercur. Terminaţiile în furcă ale liniei lui Mercur sunt destul d frecvente. Există o multitudine de combinaţii posibile formate de ramificaţiile care ajung în diferitele zone ale palmei ce au fost descrise mai înainte. Terrninatia liniei lui Mercuf sub formă de furcă, ale cărei braţe se termină unul pe muntele pasiv al lui Marte, celăl.alt pe muntele Lunii, întâlnită în pal"ma unui scriitor, poate arăta că acesta scrie nuvele poliţiste sau romane de spionaj. Dacă linia lui Merc4r se termină în stea (G), acest lucru semnifică pierderea vietii în mod tragic, printr-o rană mortală la cap sau prin electrocutare. /Terminaţia liniei în grilă pe muntele Lunii (H) arată pierderea-judecăţii limpezi şi prăbuşirea în confuzie şi nebunie. Fig: 12.20 Clasica iluzie optică a cubului

190 Linia lui Uranus () (linia sănătăţii) În secolele trecute, linia lui Uranus a fost cunoscută sub denumirea de linia lui Mercur sau linia sănătăţii. Dar, în urma descoperirii relativ recente a celor trei planete îndepărtate de Soare şi includerii lor în contextul contemporan, linia aceasta a fost pusă sub semnul lui Uranus. Când simbolistica ambelor astre este aplicată acestei linii, devine limpede că amândouă sunt extrem de relevante (figura 12.1 ). Linia lui Uranus (linia sănătăţii) urcă longitudinal din centrul bazei palmare până la muntele lui Mercur. Liniile lui Mercur şi Uranus se intersectează într-un unghi de aproximativ 90°; traseele lor sunt şi le , simbolic vorbind, contrastante. Linia lui Uranus este amplasată pe partea interioară subiectivă a palmei. Linia,corespunde tărâmului unei conştiinte absolut subiective, în contrast puternic cu linia lui Mercur, care semnifică posibilitatea de a comunica cu lumea exterioară. Această linie implică f>roiectarea în interior (latinscul „pro" = spre; „jacere" = a arunca) a ideilor peste şi deasupra celor primite din afară, prin intermediul liniei lui Mercur. Pentru a ilustra acest proces, să ne gândim la iluzia optică creată de schema clasică a unui cub (figura 12.20). Văzut cu ochiul liber, cubul este format din două pătrate suprapuse, unite la colţuri prin nişte linii . Pe hâ1iie apare ca un obiect bidimensional. To tuşi, forma este percepută ca un cub în plan tridimensional. Această proiecţie interioară a pătratelor sub forma unui cub reiese clar din felul în care privitorul îl roteşte continuu cu ochii minţii. Acest mecanism este ceea ce numim intuiţie. Intuiţia implică recept