Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

199

199 Linia lui Neptun . )-J Unia lui I 8 Neptun 2j. . \ Linia lui Saturn . ;;/;;{-- Jupiter Linia lui Saturn -- Uia Îtli-- Jupiter c 2i F .2+ Fig 12.24 Semne şi variafii ale liniei lui Neptun prezenţa unei conştiinţe a lumii spirituale în contextul coexistenţei cu lumea materială din jur. E posibil ca denumirea populară de „inelul lui Venus" să facă aluzie la inelul Fecioarei Maria. Potrivit unei legende bisericeşti privind Adormirea Maicii Domnului, când Fecioara Maria a ajuns la

200 sfârşitul vietii sale pământene, a fost purtată de îngeri în ceruri. Când Sf. Toma a aflat despre acest miracol, s-a îndoit de adevărul lui. S-a grăbit să vadă spectacolul tocmai în clipa în care Fecioara dispărea printre nori. Maria a citit neîncrederea care se oglindea pe fata lui şi şi-a aruncat inelul ca Toma să-l vadă23• Inelul este simbolul capacităţii de a face distinctie între lumea spirituală şi cea materială. Aşezarea „inelului lui Venus" între Lumea Intelectuală a degetelor şi Lumea Elementală a palmei constituie un subiect interesant de meditaţie, în lumina acestei legende. Cuvinte-cheie pentru linia lui Neptun Imaginaţie, viziune, dorinţe romantice, vise, idealuri, sensibilitate, halucinaţie, disociere, decepţie, con(uzie. · . Trăsăturile liniei lui Neptun (Figura 12.23) A - Linia lui Neptun şi cea a lui Jupiter sunt bine conturate - calităţi spirituale puternice, sensibilitate vizionară, metafizică, idealuri romantice înalte. (Figura 12.24) A-Linie incompletă a lui Neptun - sensibilitate dezvoltată mai târziu în viaţă, perioadă de mare împlinire afectivă (vezi, de asemenea, figura 7.3). B - Dublare - schimbare radicală a vieţii afective, călugărire, devotament fată de un ideal. C - Linie a lui Neptun bine conturată, linie slab vizibilă a lui Jupiter - proiecţie a viselor romantice, dezamăire în relaţiile interumane, cjecepţie, renunţare (vezi, de asemenea, figura 7.5). D - Linie bine conturată care P.,orneşte de pe muntele lui Mercur - fantezie erotică, lascivitate, decepţie. "' E - Linie striată - sensibilitate accentuată, dorintă de detaşare de trup, victimă a drogurilor şi alcoolului, disociere. F - Linie în zigzag - impact al drogurilor, halucinaţii, disociere, confuzie interioară (vezi, de asemenea, figura 19.3). I I