Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

211

211 intereseze, în special, de ceea ce gândesc alţii despre ele. Imaginaţia lor creează nenumărate fobii şi complexe care le limitează şi impun restricţii libertăţii de a trăi . Se ascund cu stoicism în propria cochilie, apărându-şi propriul egoism. Comportamentul lor închis caracterizează o fire snoabă, insensibilă la grijile oricui, cu excepţia celor care le privesc în mod direct. Stagnarea inle1ioară deter ină aceste persoane să se abandoneze fanatismului sectant ori apostaziei religioase. · Fa langa mijlocie - Peşti (X) Guvernator: Jupiter () Falanga mijlocie pune în relaţie idealurile reprezentate de falanga Rac cu altele. Este sfera capacităţilor manageriale, a uşurinţei de a stabili relaţii cu oricine şi de a impune respect.Asocierea cu elementul Apă arată că studiul reprezintă modalitatea optimă de a atrage respectul şi aprecierea celor din jur. Simţul afacerilor este strâns legat de această falangă, din moment ce succesulfo afaceri se obţine ascultând de intuiţie pentru a şti când să cumperi, să vinzi, să investeşti ori să construieşti. În mod asemănător, succesul unei firme rezidă în cooperarea internă şi respectul arătat faţă de client. Când are o expresie pozitivă, această falangă descrie o persoană care atinge succesul în afaceri, care denotă perspicacitate, ştie să atragă bunăvoinţa partenerilor şi să le inspire încredere. Firea lor deschisă le permite să fie creativi, inventivi şi diplomaţi, etalând largheţe. Motivaţia lor izvorăşte din puternice valori spirituale. Relaţiile cu aceste persoane sunt extrem de plăcute şi dătătoare' de un sentiment de împlinire. La extrema opusă se situează expresia negativă a falangei, care determină eşecul subiectului în ceea ce întreprinde pe plan profesional, datorită egoismului său şi incapacităţii de a înţelege necesităţile celorlalţi . Încearcă să controleze orice situaţie impunându-şi propria voinţă asupra celor din jur, ceea ce cu timpul trezeşte ostilitatea acestora. Relaţiile lor se caracterizează prin grosolănie şi lipsă de tact. Multe asemenea persoane al căror potenţial rămâne ferecat înlăuntrul lor au tendinţa, în căutarea

212 propriei fericiri, să se lase pradă unor excese alimentare sau alcoolice. Deseori devin de-a dreptul paranoice, imaginându-şi că toţi cei din jur complotează împotriva lor. Fa langa inferioară - Scorpion (m..) Guvernator: Marie (C) Această falangă este corelată cu forţa emoţională ce acţionează în relatie cu lumea materială şi cu statutul social şi investiţiile. Dat. fiind că falanga inferioară constituie manifestarea celorlalte două aflate deasupra sa, ea reprezintă materializarea propriei valori . În acest caz, există strânse legături cu dorinţa de a atinge un anumit statut în societate, cu preferintă pentru locuinţe scumpe, automobile luxoase şi parteneri fermecători, în scopul demonstrării propriei puteri şi influente . Totodată, persoanele cu o asemenea falangă sunt foai1e atrase de plăcerile oferite de mâncare, băutură şi sex. Când energiile în această falangă sunt corect canalizate, ea reflectă o fire care încearcă să lege relaţii pe o lungă durată de timp, investind o enormă energie emoţională în acestea, prin răbdare şi loialitate. Au o atracţie înnăscută către ocupaţiile cu profil medical, insuflând pacienţilor dorinţa de a se vindeca şi dându-le puterea de a-şi depăşi suferinţa. Energia prost canalizată conferă subiectului respectiv un caracter extrem de egoist; aceste persoane, orbite de ambiţii ascunse, încearcă să profite de prieteni pentru a-şi atinge propriile scopuri. Au darul de a-i confrunta pe cei din jur cu situaţii în care îşi pot impune propria voinţă prin şantaj . În felul acesta, reuşesc să creeze mari animozităţi. În relatiile pe care le stabilesc cu semenii sunt extrem de distructive şi, practic, îşi seacă prietenii de energie sentimentală, asemeni vampirilor care sug sângele victimei. În cazul acestor persoane apar frecvent devieri sexuale, duse până la perversiune. Evaluarea degetului arătător Degetul arătător primeşte energie de Ia linia lui Jupiter; în plus, această linie guvernează semnul Peştilor, corelat cu falanga mijlocie, care, la rândul său, este dominată de semnul Racului, asociat cu

Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
Download catalog in format PDF - Brancusi
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
De ce Malus Dacus - Dacia.org
De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
(„BU E“ ŞI „RELE“) ALE LITERA - Oglinda literara
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....