Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

213 falanga superioară.

213 falanga superioară. Această asociere armonioasă este ilustrată foarte plastic de inelul papal, cel purtat cu ocazia oficierii ceremoniilor în incinta Vaticanului. Din punct de vedere simbolic , Jupiter este corelat cu preo!ii, înţelepţii şi dascălii - adică cu acei oameni care atrag spiritul din Lumea Intelectuală, realizând în acest fel comuniunea dintre cer şi pământ. În astrologia medievală, Jupiter era folosit pentru a-l simboliza pe Isus, în timp ce Peştele este un simbol al creştinătăţii timpurii25• Semnificaţia sigiliului papal iese în evidentă în momentul în care Papa îşi dă binecuvântarea şi face semnul crucii. Nu întâmplător sigiliul poartă numele de „Inelul Peştilor". Credinţa are o strânsă legătură cu acest deget. Fidius este patronimul zeului roman Jupiter - zeul „credinţei şi al adevărului"; . cuvântul „confidenţă" vine din latină şi este format din „con" + „fidere", în semnând ad litteram „cu credinţă". Atunci când o persoană aspiră intui!ia (falanga Rac), are încredere în sine şi devine capabilă să facă fată oricărei situaţii cu care se confruntă. Cuvântul „index" (arătător) provine din latină şi se traduce prin „cel care arată, descoperă, dezvăluie un informator, un martor". Degetul arătător este folosit pentru a ·evidenţia intenţiile unei persoane iar în gesticulape, îndreptat către inimă (Jupiter guvernează linia inimii), indică autoritatea persoanei respective. Alte semnificatii ale arătătorului se referă la procesul intuiţiei, deoarece astfel se dezvăluie cunoaşterea. Inele pe degetul arătător În general, inelele amplifică energia vitală care se scurge prin deget. Metalul din care este fabricat inelul favorizează transmiterea, intensificând energia prezentă în deget. Aşezarea inelului pe un anumit deget indică, de obicei, necesitatea de a dinamiza sau accentua caii tăple psihice corespunzătoare. De regulă, purtarea unui inel pe arătător indică lipsa încrederii şi o proastă părere despre sine. Lungimea relativă Lungimea relativă a arătătorului, prezentată în figura 13.4, descrie, de asemenea, măsura încrederii în sine. Un deget lung (Al)

214 Mijlociu Fig. 13.4 Măsurarea lungimii degetelor caracterizează o persoană încrezătoare, sigură pe sine, cu o mare uşurintă de a se impune în societate. Degetul scrnt (A2) reprezintă exact contrariul, respectiv o persoană lipsită de încredere, cu o părere proastă despre sine, care, în consecintă, are mari greutăti în a se afirma. Când examinăm lungimile relative ale degetelor este mai bine să le comparăm pe baza amprentei, nu a conturului mâinii (figura 13.4). Pentru a stabili lungimea relativă a arătătorului, împărtiti în două falanga degetului mijlociu, cum se vede în desen. Din acest punct trasati o linie orizontală peste degetul arătător. Acest punct (A2) reprezintă măsura standard a lungimii degetului, folosită ca termen de compara\ie. Dacă lungimea arătătorului depăşeşte nivelul punctului de mijloc (A2), este considerat drept un deget lung. Dacă amprenta arătătorului nu ajunge la acest nivel, se consideră drept