Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

215 deget .scurt.

215 deget .scurt. Amprenta redată în această figură constituie un exemplu de deget arătător lung. Este impo1tant de remarcat calitatea energiei care circulă prin deget, comparativ cu lungimea acestuia din urmă. De exemplu, un arătător neobişnuit de lung indică de regulă o pronuntată încredere în propria persoană. Totuşi, dacă fluxul de energie ce curge prin degetul respectiv este blocat - vezi sectiunea referitoare la semnele de pe degete - acestea din urmă perturbă cursul energetic. Rezultatul poat . e fi o încredere exagerată în sine: persoana are, şi lasă şi altora impresia că are, o mare încredere în propria persoană, dar care, în realitate, nu posedă resursele interne necesare pentru aceasta şi, prin urmare, cedează nervos sub presiunea resimtită. Degetul mijlociu Fa langa superioară ..: Capricorn (;o) Guvernator: Saturn C) ) Falanga supe1ioară este legată de capacitatea de structurare a ideilor şi de întelegerea principiilor de manifestare. Structurarea ideilor se poate manifesta în filozofie, logică, ştiinţă - în special fi zică şi chimie -, precum şi în drept şi istorie. Persoanele preocupate de a-şi comunica ideile se regăsesc frecvent în învăţământ. Atunci când energia din această falangă este folosită pozitiv, subiectul reflectă deseori o minte deosebit de calculată, o fire preocupată de a-şi analiza atent faptele înainte de a actiona efec;tiv. Aceste persoane înţeleg foarte bine necesitatea sacrificiului în scopul atingerii telului propus. Evident, sunt. indivizi din rândurile cărora se aleg marii conducători şi organizatori, capabili de a persevera până ating cele mai înalte culmi ale realizării. Acordă o mare valoare ideilor şi procedeelor verificate de-a lungul timpului. Resursele lor nelimitate îi fac conştienţi de necesităţile semenilor lor. Prin fortă de concentrare şi disciplină interioară pot atinge cel mai înalte niveluri de înţelegere spirituală. În cazul în care energia este folosită negativ, rezultă o accentuată lipsă de organizare a propriei vieţi, fapt ce duce la

216 modelarea unui caracter egoist şi zgârcit. Aceste persoane pretind atenţie şi afecţiune din partea celorlalţi într-o manieră dictatorială, Pot fi oameni lipsiţi de orice sensibilitate şi extrem de critici la adresa altora, pe care îi tratează cu dispreţ. Datorită scepticismului lor, se comportă extrem de arogant. Golul interior îi face nesăţioşi în ambiţiile pe care le nutresc, legate mai ales de statutul şi prestigiul în societate. Dacă se iveşte o ocazie favorabilă, nu pregetă să se folosească de alţii pentru a-şi atinge scopul. Frica le restrânge libertatea de gândire, de aceea sunt persoane lipsite de imaginaţie, convenţionale, sclave ale dogmelor. Acceptă cu mare greutate ideile noi, opunânduse schimbării cu orice preţ. Falanga mijlocie Fecioară (n:P) Guvernator: Mercur () Această falangă este legată de modul de manifestare a ideilor - punerea lor în aplicare, cu un accentuat simţ al sincronizării, ordinii şi rutinei. Energiile ascunse aici au un caracter administrativ - în cel mai larg sens al cuvântului. Prin această falangă se traduc ideile născute în falanga Capricorn şi sunt puse în slujba celor din jur. Expresia pozitivă a acestor energii caracterizează o persoană plină de solicitudine, gata oricând să întindă o mână de ajutor, altruistă. Au ochiul ager, acordând o deosebită atenţie detaliilor; în consecinţă, acponează cu meticulozitate şi mare precizie. O astfel de minte analitică este specifică unui bun cercetător sau biolog, care se lasă uşor absorbit de minuţiozitatea studiului. De regu!ă, aceste persoane dau dovadă de mult calm, modestie şi încredere în sine, îndeplinindu-şi cu conştiinciozitate sarcinile. Au un simt înnăscut de a judeca exact când a sosit timpul să culeagă roadele acţiunilor pe care le-au întreprins. Dacă energia este exprimată negativ, persoana respectivă se caracterizează printr-o fire vicleană şi intrigantă, reflectată de compo1tamentul său faţă de cei din jur. Aceşti indivizi nu se sfiesc să critice pe faţă, căutând în permanenţă defectele altora şi învinuindu-i pe aceştia · pentru propriile lor lipsuri. În consecinţă, devin extrem de dependenţi de semenii lor pentru a-şi putea atinge ·