Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

219 superioară

219 superioară depăşeşte net vârfurile degetelor inelar şi arătător. Din contră, este scurt dacă vârful său se situează sub nivelul vârfului degetului arătător, respectiv al inelarului. În cazul în care este lung, degetul mijlociu caracterizează o persoană excesiv de pedantă şi disciplinată; un deget mijlociu scurt indică o persoană lipsită de putere de concentrare şi stabilitate. Inelul purtat pe degetul mijlociu denotă nesiguranţă şi instabilitate. Degetul inelar (annularis) Fa langa superioară - Berbec (Y) Guvernator: Marte (o) Falanga superioară corelează tărâmul inspiraţiei folosite în expresia creatoare. Aceasta include idealurile artistice, perceperea armoniei şi a frumosului, iniţierea unor proiecte noi şi transpunerea altora în fapte. Folosirea pozitivă a acestor calităţi conferă unei persoane îndrăzneală , curaj şi charismă. Frecvent, aceste persoane au reale calităţi oratorice şi retorice, care îi stimulează pe cei din jur, determinându-i să le urmeze exemplul. Datorită promptitudinii şi intensităţii inspiratiei care le caracterizează, persoanele respective preiau întotdeauna iniţiativa şi sunt oricând dispuse şi mândre să îi conducă pe semeni în necunoscut. · În sens negativ, această falangă caracterizează o persoană încăpăţânată şi arogantă, care acţionează sub imboldul primului impuls, acoperindu-şi greşelile cu o atitudine de bravadă. Gândirea loreste lipsită de subtilitate şi originalitate, iar aceasta îi determină frecvent să se folosească de ideile altora spre propriul lor beneficiu. Dacă cineva stă în calea realizării ambiţiilor egoiste pe care le nutresc, se lasă pradă furiei dezlănţuite. Fa langa mijlocie - Săgetător (,t) Guvernator - Jupiter (9+) Această falangă este legată de atragerea inspiraţiei din falanga superioară, guvernată de Săgetător, şi de canalizarea acesteia către

220 diferite activităti şi teluri. Falanga este extrem de sugestivă pentru modul de a se exprima al unei persoane prin stil de viaţă, îmbrăcăminte şi maniere, în special îri public. · Această falangă este reprezentativă pentru sfera activităţilor fizice, cum ar fi sportul, dansul, artele marţiale, cultivarea corpului. Când este direcponată pozitiv, falanga reflectă o fire entuziastă, gata oricând să împărtăşească semenilor câte ceva din propria lor inspiratie Şi bucurându-se atunci când reuşeşte să le dezvăluie sensurile mai profunde ale lucrurilor. Din rândurile acestor oameni se remarcă cei mai buni judecători şi profesori, care se dedică trup şi suflet instruirii elevilor lipsiti de încredere în propriile forte. Sunt oameni deschişi, mărinimoşi şi generoşi cu timpul şi energia lor. Se bucură de binefacerile unei minţi ordonate, secundată de un corp bine întreţinut, gata să accepte provocarea şi să intre fără şovăială în competitie. Expresia negativă a falangei caracterizează o persoană lipsită de inspiratie, care îşi propagă propria imagine fără consistenţă. Agreează comportamentul ostentativ şi înclină spre a-şi exagera calităple şi faptele. Datorită blocării creativitătii, pierd mult timp crţticându-1 pe alţii şi discreditându-le realizării. În încercarea de a-şi compensa nemulţumirea, cad uşor pradă lăcomiei şi exceselor. Fa langa inferioară - Leu (Q) Guvernator: Soarele· ( 8) Falanga inferioară este 'corelată cu manifestare a energiei creatoare a Soarelui, ceea ce se poate exprima printr-o serie de calităţi artistice, în special în domeniî care facilitează contactul cu publicul. O astfel de persoană, ajunsă pe scenă, iradiază lumină şi dă viată personajelor pe care le interpretează. Expresia pozitivă a falangei descrie o persoană sigură pe sine, caldă şi sinceră. În dragoste, aceste persoane . se arată foarte afectuoase şi protectoare fată de flinta iubită. Sunt foarte cultivate şi dau dovadă de mult rafinament în exprimarea artistică. Perfecţiunea muncii lor inspiră respect şi uimire, fascinându-i pe cei din jur. Expresia negativă a falangei caracterizează o persoană înrobită I ·I I