Views
7 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

221 de plăcerile

221 de plăcerile vietii. Energiile lor creatoare blocate determină aceste persoane să caute plăcerea în jocuri de noroc şi aventuri riscante. Fac pe grozavii, căutând în van împlinirea lăuntrică şi aprobarea faptelor lor. În general, devin notorii datorită stilului lor de viată extravagant şi decadent. Interpretarea degetului inelar Inelarul primeşte energie solară de la linia Soarelui. În plus, Soarele guvernează semnul zodiacal al Leului şi are Ascendentul în zodia Vărsătorului. Leul şi Vărsătorul sunt asociati cu falanga inferioară, respectiv cea superioară. Degetul, ca şi linia Soarelui, este corelat cu frumusetea şi armonia, deoarece Soarele simbolizează sufletul, „sursa de Lumină Interioară'.'. Persoana care este conştientă de existenta acestei lumini înţelege procesul Creatiei şi vede frumosul iradiind din toate lucrurile. Purtarea verighetei pe acest deget are o mare semnificatie simbolică. În mod traditional, Soarele guvernează inima, care în timpuri străvechi reprezenta nu doar organul fizic, ci şi locaşul sufletului. În plus, inelarul are o clară legătură neurologică cu inima fizică. Acest lucru este confirmat de suferinzii de angină pectorală. Una din trăsăturile caracteristice ale acestui sindrom constă în propagarea durerii de-a lungul bratului stâng, până în palmă, respectiv în degetul inelar. Traditia cere ca ve1igheta să fie făcută din aur, metalul Soarelui; astfel, purtarea sa de către cei doi soti simbolizează unirea sufletelor. Denumirea latină „annularis" înseamnă „inel", ceea ce sugerează în acelaşi timp mişcarea circulară a planetei Pământ în jurul Soarelui şi, implicit, ideea legăturii eterne dintre două suflete care, prin unire, devin o singură flintă. Lungimea relativă În figura 13.4 se prezintă schematic lungimile relative ale degetului inelar. măsurate după acelaşi procedeu ca şi în cazul arătătorului, respectiv prin împărţirea degetului mijlociu în punctul de mijloc al falangei superioare. Aceasta constituie lungimea

222 normală a inelarului (82), pe baza comparării căreia se măsoară celelalte lungimi. Lungimea degetului inelar indică gradul de dezvoltare a simţului înnăscut al frumosului la o persoană. Un deget lung (B 1) caracterizează un individ cu un accentuat 'simţ al frumosului şi cu capacitatea de a da expresie acestuia. Degetul scurt (B3) caracterizează persoanele lipsite de simţ artistic şi creativitate. Iarăşi este important de remarcat care este calitatea fluxului de energie raportată la deget. Amprenta redată în figură este un exemplu de deget inelar lung. Degetul mic (auricularis) Fa langa superioară - Balanţă (:C:) Guvernator: Venus (s;?) Falanga superioară este corelată cu formarea ideilor abstracte şi metaforice, a teoriilor, ipotezelor, limbajelor, cu muzica şi poezia. Accentul cade aici pe asocierile venusiene cu frumuseţea şi arta. Aici se regăsesc sensuri! e profunde ale filozofiei, cuvânt originar din limba greacă, însemnând „dragoste fată de Sofia" - zeita întelepciunii. Aceasta sugerează că înţelepciunea şi cunoaşterea nu pot fi atinse decât prin iubire. Expresia pozitivă a acestei falange caracterizează o persoană cu mare uşurintă de comunicare. Aceste persoane sunt sensibile, graţioase, fermecătoare şi pline de tact în tot ce înfăptuiesc în societate. Au un simt estetic rafinat şi le face plăcere să împărtăşească cu umor ideile proprii celor din jur. Sensibilitatea lor înnăscută le face să se plece cu compasiune asupra grijilor altora, să ia decizii drepte şi să se străduiască ori de câte ori este posibil să restabilească armonia. În relaţiile interumane şi în căsnicie dau dovadă de un acut sim\ al dreptăţii şi le face plăcere să împrumute din energia lor partenerului. Expresia negativă a falangei indică un caracter aspru şi lipsit de tact, incapabil să ia vreo decizie. În schimb, încearcă să-i facă pe alţii să ia hotărâri în locul lor. În relatiile interumane se străduiesc să-şi domine partenerul. Totuşi, dat fiind că le este greu să se impună şi să-şi exprime părerile, o fac cu multă viclenie şi simt al manipulării.