Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

231

231 aparitia diverselor inhibiţii. Energia blocată împiedică subiectul să înţeleagă şi să folosească adecvat un anumit domeniu al cunoaşterii (figura 15.4). Grile Grilele sunt combinaţii de striaţii şi dungi, indicând existenta unui conflict generat de strădania de a depăşi limitele impuse de blocajul de energie. Grilele pun în lumină acele domenii ale cunoaşterii care sunt cu greu accesate de subiect (figura 15.3). În cazul fiecăreia dintre configuraţiile mai sus menţionate este important să se examineze lăţimea elementală a liniilor - respectiv dacă avem de-a face cu o lăţime Apă, Foc sau Aer. Lăţimea elementală indică relativa intensitate a folosirii unei falange. De exemplu, trei sau patru linii cu lăţime Foc apărute pe falanga Ţaur arată că subiectul se implică efectiv în construirea propriului cămin, în timp ce dacă apar doar două sau trei linii cu lăţime Apă subiectul se mulţumeşte doar să viseze la propria sa casă. P, fa,lapge se întâlnesc rareori linii cu lăţime Pământ. Liniile dintre fa lange Cutele dintre falange pot fi considerate ca fiind tot nişte durigi, dar, în loc să blocheze fluxul de energie din falangă, ele delimitează un nivel intelectual de altul, pe măsură ce energia se deplasează prin deget. În general, cutele dintre falange apar ub două forme: individuale sau multiple. Cutele individuale dintre falange reprezintă cea mai distinctă delimitare între falange şi opun cea mai mică rezistenţă fluxului de energie din deget. Acest'lucru favorizează utilizarea mai spontană a ideilor, un avantaj pentru persoanele care sunt obligate să reacţioneze rapid, cum este cazul politicienilor, vânzătorilor ori al comentatorilor sportivi. Cutele multiple dintre falange opun o rezistenţă sporită în faţa fluxului de energie, cu atât mai mare cu cât sunt mai numeroase. Încetinirea cursului acestui flux duce la o mai mare concentrare a energiei la fiecare nivel al falangelor. Această caracteristică este specifică persoanelor care dau dovadă de mult mai puţină spontaneitate în formularea ideilor, dar care acordă mai multă atenţie

232 amănuntelor - un avantaj în cazul arhitecţilor, proiectanţilor sau al compozitorilor. Absenta semnelor pe falange Nu este un fapt neobişnuit ca pe una din falange să lipsească liniile, ceea ce indică lipsa energiei care ar trebui să fie dirijată în zona respectivă. Deşi lăţimea şi profilul pot demonstra că falanga este folosită de subiect, există o lipsă evidentă a libertăţii de gândire în respectivul domeniu al cunoaşterii. Subiectul exprimă calităţile falangei potrivit condiţionării lor, mai puţin folosindu-se de propria · lor independentă de gândire. Dacă lungimea, lăţimea şi profilul indică talent şi calită\i, atunci absenţa liniilor poate semnala o fire· arogantă, o persoană care consideră calităţile de care dispune drept ceva firesc. Trebuie totuşi să materializeze întregul potenţial al . falangei. Forma vârfului degetului Evaluarea degetelor ar fi incompletă fără examinarea formei vârfului degetului. Vârful este semnificativ din două puncte de vedere. În primul rând, acesta este punctul în care Lumea Intelectuală a degetelor primeşte iluminarea din Tărâmul Luminii; Aer Apă Fig. 13.IOCele patru forme element ale ale vârfului degetelor