Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

233 astfel, vârful

233 astfel, vârful degetelor este legat de calitatea recepţiei, oglindită de inspiratie. În al doilea rând, vârfurile constituie punctul în care energia vitală eterică ce curge prin degete se eliberează şi pătrunde în lume. Forma vârfurilor descrie modul în care ne exprimăm, în special ideile, în comunicarea cu cei din jurul nostru. Pentru a uşura înţelegerea modului în care este exprimată energia prin diferitele forme ale vârfurilor degetelor, ni le putem imagina ca pe nişte duze cu forme dife1ite. Şi în acest caz, clasificarea se face pe baza celor patru elemente ce colorează diferitele tipuri de flux energetic. În figura 13.1 O, se prezintă diferitele configuraţii ale vârfurilor degetelor, uşor exagerate pentru a scoate mai bine în evidenţă trăsăturile caracteristice ale fiecăruia Vârf cu forma Apă Acest tip de vârf are formă conică şi este ascuţit, determinând concentrarea şi direcţionarea precisă a fluxului de energie ce curge prin el. Vârful Apă caracterizează persoanele onţte care atunci când îşi dirijează energia spre Tărâmul Luminii pot obţine viziuni foarte clare despre lumea spiritelor. Forma aceasta se întâlneşte cel mai frecvent la clarvăzători şi mediumuri. Îndreptate spre alţi oameni, vârfurile devin extrem de sensibile şi receptive. O astfel de persoană este în general un bun ascultător, interesat de problemele celor din jur. Totuşi, expresia energiei nu are forţă, de aceea interpretarea este dificilă, deşi, acolo unde este posibilă, expresia este rafinată şi plină de delicateţe. Vârf cu forma Fo c Vârful în forma Foc are aspect spatular; astfel, energia ce curge prin deget iradiază pe o suprafaţă largă. Acesr gen de vârf caracterizează persoanele practice şi extrem de dinamice, care dau dovadă de mult entuziasm atunci când îşi pot comunica ideile altora. Datorită acestei forţe a comunicării, le este foarte dificil să fie receptivi şi să-i asculte şi pe cei din juul lor. În schimb, au tendinta de a provoca reaqii prin discuţii contradictorii. Le vine foarte greu să-şi îndrepte mintea zbuciumată către Tărâmul Luminii şi, în consecinţă, devin frecvent cinici faţă de credinţa spirituală, preferând realitatea palpabilă pe care o cunosc foarte bine. •

234 Vârf cu forma Aer Este un tip de vârf rotunjit, ceea ce provoacă o concentrare moderată a energiei. În acest caz, fluxul de energie nu este atât de concentrat ca la degetul cu vârf Apă, nici atât de dispersat ca în cazul vârfului foc. Dacă energia ce curge prin acest fel de vârf este bine concentrată, persoana respectivă îşi poate comunica cu uşurintă ideile celor din jur Şi savurează discutiile profunde, prelungite. Dacă fluxul nu este concentrat, subiectul are o slabă capacitate de comunicare. În relatie cu Tărâmul Luminii, concentrarea mai slabă a energiei în vârful Aer reflectă abordarea eclectică a diferitelor crezuri, ceea ce diferă de credinta personală . bine definită, întâlnită în cazul vârfului Apă. Aceste persoane se mândresc deseori cu filozofia lor personală, care, de fapt, nu este altceva decât o sinteză a mai multor filozofii. Vârf cu forma Pământ Vârful cu forma Pământ este pătrat; astfel, energia din interior este limitată de terminaţia bruscă a degetului. Absenta curgerii libere a energiei este asociată cu acest tip de vârf şi caracterizează o persoană cu mintea înceată şi capacitate limitată de a se exprima. Calitătile intelectuale ale acestor persoane rămân, de regulă, în stare latentă. Forţa fizică reprezintă atuul care îi ajută să-şi îndeplinească telurile, ceea ce contrastează cu slaba capacitate de a comunica, motivul principal al izolării în care trăiesc. În relaţia cu Tărâmul Luminii, blarea fluxului de energie împiedică iluminarea profundă a minţii, ducând la respectarea orbească a dogmelor şi la interpretarea Scripturii ad litteram. Când examinăm vârfurile degetelor, este posibil să întâlnim două sau mai multe forme elementale pe aceeaşi mână. Exemple de combinaţii ale falangelor Pentru a demonstra modul în care se interpretează falangele, prezentăm o serie de exemple care vin în sprijinul combinării şi interpretării diferitelor aspecte evidenţiate pe acestea (figura 13. l l). I. O falangă Ta ur lungă, lată, cu o bombare pronunţată şi mai