Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

251 în poziiie mijlocie

251 în poziiie mijlocie pe latura palmei. Aspectul energic indică ornare putere de voinţă, deşi dacă degetul mare are o pozipe mai joasă acest lucru poate sugera o tendiniă de exagerare a plăcerilor senzuale. Forma de mână Marte (Figura 15.3) Acest tip de mână are un aspect compact, alungit şi ascuţit. Palma prezintă în mijloc o cută bine marcată care include ambii munţi ai lui Marte şi care poate provoca o uşoară curbare a muchiilor laterale. Muntele activ al lui Marte este, în general, cel mai bine dezvoltat dintre cei doi munţi. Într-o-palmă bine dezvoltată, linia lui Mercur prezintă o abundentă de energie marţiană disponibilă. Degetul mijlociu este aşezat la o înalịime moderată, ceea ce, în combinaţie cu energia marţiani:J., caracterizează o mână cu o imensă forţă fizică. Destul de frecvent apar o mulţime de linii ce radiază dinspre muntele activ al lui Marte, lucru ce indică distorsionarea şi slăbirea acestei energii, acest fapt fiind rezultatul unei stări de stres şi tensiune. Forma ascuţită a întregii mâini, cu degetele strâns lipite, sugerează· răbufnirea energiei marţiene în sus, spre vârfi.irile acestora. În plus, falangele eviden!iază această izbucnire a energiei prin prezenţa liniilor de activare cu caracteristici Foc. Remarcaţi că în simbolul lui Marte energia se deplasează în sens ascendent. Forma de mână Venus Un exemplu de mână cu forma Venus este prezentat în figura 15.4. Mâna venusiană tipică este mare şi subţire, cu baza lată şi bine dezvoltată. Cea mai evidentă caracteristică a acestui gen de mână este muntele lui Venus extrem de puternic şi proeminent. Linia lui Venus este, la rândul ei, bine conturată, ceea ce denotă prezenţa unei puternice energii vitale. Dezvoltarea notabilă a liniei lui Venus în contrast cu subţirimea restului mâinii şi, în special, a degetelor arată că energia respectivă este absorbită din restul mâinii şi

252 Fig. l 5. 4Forma de mână Venus concentrată în muntele palmar. Remarcati faptul că, spre deosebire de simbolul lui Marte,în simbolul lui Venus energia este direcţionată . în jos (vezi capitolul 4, i·eferitor la simbolismul planetar). Degetele zvelte denotă prezenta unui accentuat rafinament senzual care, în combinaţie cu pozitia mediană a degetului mare, sugerează un mod de exprimare delicat, graţios şi afectuos al energiei. Forma de mână Soare (Figura 15.5) Mâna cu forma Soare este ovală şi expansivă. Proeminenta