Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

255

255 Pozitia retinută a degetelor strâns unite sugerează o anumită reticentă în exprimarea ideilor. Degetul mare, amplasat într-o pozitie înaltă, reflectă o mare sensibilitate fată de ideile spirituale. Deseori, degetul este ţinut într-un unghi relativ mic fată de latura palmei, ceea ce denotă o fire precaută. Spre deosebire de forma de mână Soare, în cazul mâinii cu forma Lună, dispunerea degetelor şi a degetului mare sugerează o mare lipsă de încredere. Î n figura 7.5, unde este reprezent-ată-o-mână-cttfa Lui1ă, se obse1 vtrcurburapro1m11ţcită. Forma de mână Mercur (Figura 15. 7) Fig. 15. 7 Forma de mână Mercur

256 „Este o mână subţire şi îngustă. Datorită muntelui proeminent al lui Mercur, degetuLmic este puţin depărtat de restul degetelor. Linia lui Mercur este dezvoltată în mod corespunzător, îndreptându-şi energia către degetul mic. Linia lui Mercur (cea a capului) este bine conturată. Toate aceste trăsături facilitează comunicarea, la rândul său strâns corelată cu Mercur. Degetul mare este plasat sus, ceea ce, coroborat cu aspectul îngust al întregii mâini, caracterizează o persoană sensibilă, cu o fire schimbătoare, cameleonică. În general, sunt persoane foarte vorbăreţe şi sociabile, deşi lipsite de voinţă şi hotărâre. Forme de mână combinate Nu rareori se întâlnesc mâini care prezintă caracteristici!e uneia sau mai multor planete, în care caz combinarea calităţilor lor simbolice contribuie la conturarea portretului subiectului. Dacă studiem harta astrologică în relaţie· cu mâna, modelele planetare devin mai evidente. Această perspectivă va fi examinată pe larg în capitolul 18, care se rţferă la conexiunile astrologice. Un chiromant experimentat trebuie să fie capabil să identifice legăturile dintre f011a planetelor prezente pe harta astrologică întocmită la naştere şi configuraţiile lor oglindite în palmă. După ce aţi identificat o anumită configuraţie planetară în forma mâinii, trebuie examinată relaţia sa cu forma elementală a mâinii. Cum se va exprima aceasta? De exemplu, dacă o mână cu forma Mercui:-ar:..f-0c, ··combinaţia caracter! , " persoană ·tare cheltuieşte multă energie şi mult timp pentru a-şi exprima ideile. Sunt persoane cu opinii ferme, care savurează discuţiile contradictorii. Spre deosebire de aceasta, mâna cu forma Mercur, dar cu trăsături Apă, sugerează contrariul: o fire timidă şi rezervată, o persoană care îşi exprimă cu dificultate opiniile. De cele mai multe ori aleg poezia, arta sau muzica pentru a:şi concretiza ideile.