Views
5 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

259 telurile şi să nu

259 telurile şi să nu realizeze nimic valoros, deoarece nu dispune de forţa fizică necesară, chiar dacă are o vointă puternică şi cunoştinţe _solide. Pe de altă parte, este posibil ca atât degetele, cât şi palma să· fie bine dezvoltate, dar liniile să fie slab marcate; în acest caz, deşi persoana respectivă are cunoştinţe vaste şi dispune e forţa fizică necesară, nu are suficientă vointă de a-şi realiza aspiraţiile datorită blocajelor emoţionale. O palmă puternică, cu linii bine conturate, dar cu degete slab dezvoltate poate caracteriza o persoană puternică dm punct de vedere hzic, sănătoasă, fe ricită pe plan .sentimental, dar lipsită de inspiraţie şi orientare clară în ceea ce priveşte obiectivele pe care ar trebui să_§i le propună în viaţă. Etapele elementale ale ghicitului în palmă Sperăm că, pe măsură ce au meditat asupra ideilor legate de simboiistica ghicitului în palmă, prezentată în capitolele anterioare, cititorii s-au raportat /deja în sinea lor la procesele materiale, de vizualizare care se desfăşoară înlăuntrul lor şi al celor asemeni lor. Dimensiunea acestei conexiuni interne poate fi aflată folosind acum simbolismul elemental ca mijloc de autodiagnosticate. Aici, elementele sunt folosite pentru a reprezenta etapele procesului de citire a palmei. Pământ - observaţii Pământul se traduce prin examinarea formei şi structurii minii şi, implicit, prin capacitatea de a recunoaşte nuanţele formei mâini. adică la acele particularită\i care contribuie la definirea unei mâini şi la diferenţierea ei de o alta. Această capacitate este dobândită în ll)are parte prin examinarea a cât mai multor mâini, în special prin prelevarea de amprente şi întocmirea unui fişier care facilitează comparaţia. Cu cât se examinează mai . multe mâini, cu atât se poate aprecia mai exact fiecare formă individuală. Recunoaşterea diferenţelor dintre formele de mână îl perfecţionează pe cititorul în palmă să poată sesiza uşor particularităţile fiecărei palme în parte.

260 Apa - vizualizare Apa reprezintă vizualizarea simbolisticii caracteristice nuanţelor ce apar în forma, şi în structura mâinii. Apa descrie energia emotională care pluteşte în jurul unei persoane; atunci când citim într-o palmă, pătrundem în universul emoţional al persoanei respective, astfel încât propria noastră energie sentimentală se înfrăţeşte cu cea a celeilalte persoane. Această fuziune a energiilor emoţionale dă culoare dialogului dintre dumneavoastră şi persoana căreia îi ghiciţi. În acest caz, fiecare simbol folosit la definirea oricărui aspect vizibil în palmă de0ne asemenea unei seminţe care, udată de energia emoţională a subiectului, creşte rapid, dând naştere unor imagini în mintea dumneavoastră. Această însuşire intelectuală trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta liber, natural, asemeni seminţelor pe care le plantează grădinarul, pe care le udă şi apoi le lasă libere, încrezător în faptul că va sosi timpul când planta va da rod. Orice încercare de a forţa înţelegerea simbolurilor este, în general, neproductivă. Interpretarea simbolurilor poate uneori să fie dificilă. Încercaţi atunci să recitiţi asocierile simbolice corespunzătoare , pentru a aj unge la nişte idei şi imagini noi . În timp ce citiţi aceste liste, ar trebui să vi se formeze un „simţ'' al cuvintelor pe1tinente care să se potrivească cel mai binţ cu persoana căreia îi ghiciţi în palmă. Imaginile induse în mintea dumneavoastră sunt extrem de relevante pentru experienta de care dispune subiectul. De exemplu, dacă examinaţi elementul Foc în relaţie cu vitalitatea sqbiectului, şi în fata ochilor minţii vi se înfăţişează un foc învolburat, atunci această imagine descrie o vitalitate imensă. O astfel de vitalitate debordantă trebuie înfrânată în mod normal, deoarece există realul pericol de a se autodistruge datorită incapacităţii de a se relaxa. Pe de altă parte, dacă ne vine în minte imaginea unei lumănări care abia pâlpâie, atunci vitalitatea subiectului este extem de slabă şi trebuie întărită. Este foaite important să avem încredere în imaginile care ne vin în minte. Aer - comunicare Aerul implică înţelegerea simbolismului acestor imagini şi traducerea lor în cuvinte, sporind succesul comunicării acestor I I I I I .I