Views
6 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

261

261 cunoştinţe altor persoane. În acest scop, este extrem de util să ne dezvoltăm un vocabular cât mai bogat şi nuantat. Cel mai simplu mod de a ne aprofunda priceperea de desluşire a sensurilor imaginilor constă în căutarea într-un dictionar explicativ a cuvintelor necunoscute, în special a celor legate de simbolismul elemental. Dacă dispt.meti de timp, este util să căutati rădăcinile cuvintelor respective într-un dicţionar elaborat, deoarece veţi descoperi legături · între denumirile.latine şi greceşti ale elementelor. Latină Gracă Pământ Terra Ge Apă Aqua Hydor Aer Aer Aer Foc \ lgnis Pyr Fo c - activare Focul reprezintă energia necesară pentru a putea descifra palma cuiva. Când folosim această energie Ia examfrlarea, aplic

262 admite în fata subiectului că sunteti abia în faza de iniţiere în chiromanţie şi că doriţi să vă îmbogăţiţi experienţa examinând cât mai rriulte mâini. Î ntr-o astfel de circumstanţă mai relaxată, majoritatea oamenilor vor fi mai mult decât dispuşi să vă dea o mână de ajutor, permiţându"vă să le studiaţi mâna şi chiar să le luaţi amprentele palmare. Dacă întâlniţi o persoană care este reticentă faţă de solicitarea dumneavoastră, respectaţi-i dorinţa şi renunţaţi la examinarea palmei. Chiar dacă chiromantul amator se simte · timorat la gândul că trebuie să dea o interpretare exhaustivă liniilor palmare şi celorlalte elemente relevante, răspunsul la o întrebare simplă, de genul -.„Ce reprezintă furca aceea la capătul liniei capului?", pusă de subiect, oferă deseori un prilej minunat de a explica simbolistica adecvată. Acesta ar putea fi exact momentul când chiromantul poate fi profund inspirat ca urm ? re a înţelegerii simbolurilor. Scânteia creativităţii încinge imaginaţia şi dă frâu liber cunoaşterii. Deseori,.este mai simplu să învăţăm arta chiromanţiei prin citirea „pe viu" în palmă, deoarece subiectul de care ne ocupăm generează energie, stimulează şi oferă prilejul legălii unui dialog. Astfel de situaţii pot scoate la iveală detalii intime ale vieţii subiectului. La fel de important este să respectăm şi intimitatea oamenilor, garantând confidenţialitatea informaţiilor dezvăluite din trăsăturile palmare. Pe de altă parte, dacă nu se face în grup, studierea chiromanţiei pe baza amprentelor palmare este destul de seacă şi resimte lipsa stimulului pe care l-ar induce o altă persoană. Î n ·această situaţie, chiromantul amater este neveit să genereze el însuşi energia „absentă", necesară pentru citirea palmei. Acest lucru nu se poate face decât respectând o disciplină strictă, iar cel mai bun mod de a activa această energie este acela de a dispune de o structură. formală pentru citirea palmei. Deşi există multe posibilităţi de a interpreta cele observate, lista de întrebări de mai jos vă oferă un cadru util, care vă va ajuta să faceţi propriile dumneavoastră observaţii şi să aplicaţi simbolismul adecvat. Lista vă permite să descoperiţi configuratiile simbolice prezente pe toată suprafaţa mâinii. Pe măsură ce examinati trăsăturile, notati pe hârtie imaginile care vă