Views
10 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

49 vitală eterică ce

49 vitală eterică ce circulă prin intermediul sângelui. Toate cele patru umori sunt continute în sânge. Ele erau percepute simbolic şi diferenţiate cu aj utorul celor patru elemente: temperamentul sanguin (L.),sanguineous" = sângeros) corespunde Aerului, temperamentul coleric (Gr. „chole" = fiere) corespunde Focului, temperamentul melancolic (Gr. „melanchole" = bila neagră) - Pământului iar temperamentul flegmatic (Gr. „phlegma" = indiferentă) corespunde Apei. Fiecare umoare are propriul său temperament, caracterizat prin fierbinte şi rece, umed şi uscat. • Coleric - fierbinte şi uscat. • Sanguin - fierbinte şi umed: • Flegmatic - rece şi umed. • Me lancolic - rece şi uscat. Fiecare umoare este guvernată de o planetă. De exemplu, Soarele guvernează umoarea colerică fierbinte şi uscată. La o persoană sănătoasă, combinatia armonioasă a umorilor este permanent menţinută în echilibru, fapt ce permite curgerea liberă a forţei vitale sau a „aquei vitae" prin corp. În caz de boală, echilibrul umorilor se strică. În cazul în care una dintre umori predomină asupra celorlalte, se produce un dezechilibru caracteristic. Umoarea poate fi identificată după simptomele pe care ,,. le provoacă, fie că sunt fierbinţi sau reci, uscate sau umede. „Recele obişnuit" este în mod clasic o conditie flegmatică ce ar putea fi caracterizată mai exact drept rece şi umedă. Obiectivul terapeutic al fiziologiei umorale constă în a contracara umoarea predominantă şi a restabili astfel echilibrul în sânge.De exemplu, febra este o condiţie fierbinte şi uscată, împotriva căreia se administrează medicamente care răcesc şi umezesc. Una dintre plantele deosebit de eficiente în combaterea febrei este salcia, considerată de botaniştii antici ca · având o natură lunară rece şi umedă. Luna, cu influenţa sa asupra Eterului, din care s-au născut cele

so patru elemente, a fost descrisă ca Mama Universală, corespondenta Soarelui - Tatăl Universal. Ac este idei sunt dezvoltate în continuare în „Monas Hieroglyphica" a lui Dee. Semiluna nu mai este dispusă deasupra Cercului, ca în simbolul lui Mercur, ci se suprapune pe Cercul sufletului, în timp ce punctul este amplasat în centrul său. Punctul suplimentar formează simbolul Soarelui, în timp ce cele două simboluri suprapuse trasează conturul unei „vesica piscis". Forma eliptică a „vesicăi piscis" sugerează o vulvă şi reprezintă simbolul fertilităţii Mamei Universale, care a dat naştere materiei . Acum se poate ve dea că punctul - simbolul luminii sufletului - a trecut prin această vulvă cosmică în drumul lui descendent spre lumea materială („Mater'' - mamă). Astfel, prin unirea părinţilor universali se prefigurează încarnarea simbolică a unui suflet. Dee mentionează, de asemenea, că punctul poate reprezenta Pământul, în jurul căruia gravitează Soarele, Luna şi planetele , văzut din perspectivă geocentrică. Asocieri simbolice pentru Lună Receptivitate, intuiţie, premoniţie, vizualizare, reflecţie, spirit, imaginatie, imagini, vise, viziune, psihic, fantezie, mit, halucinatie, iluzie, nebunie, emoţii, impulsuri, simţămi nte , toane, ambianţă, sensibilitate, devotament, sanctitate , tristeţe, mamă, feminitate, fertilitate, dădacă, afec ţiune , protecţie , moliciune, apă, dispoziţie, indiferenţă, fluide, lapte, ritm, valuri, puls, cicluri, nehotărâre, argint, pasivitate, nocturn, subconştient. Saturn ()) Semnul lui Saturn , prezentat în figura 4.3, este compus din Crucea materiei, dispus ă deasupra Semilunii spiritului, ceea ce arată preferinţa pentru materie, în detrimentul spiritului. Când semnul este proiectat pe simbolul inversat al lui Mercur (definit în ilustraţie printr-o linie punctată), se desprinde semnificaţia sa mai profundă. Semilu na aminteşte de simbolul lunar, corelat cu elementul

De ce Eminescu? - Dacia.org
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
2012 este un an al extremelor - Fii în profunzime!
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
Download catalog in format PDF - Brancusi
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
De ce Malus Dacus - Dacia.org
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal