Views
7 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

59 Sirnbolisrµul

59 Sirnbolisrµul planetar prezentat în figura 4.5 va fi aplicat în secpunea dedicată liniilor palmare şi va. fi folosit pentru a facilita descifrare a semnificapei falangelor. Acest lucru va fi explicat în partea a 2-a a cărţii de faţă. .' Figura 4.5. Tabelul compatibilităJii elementelor Planeta Elementlil Pământ · Aer Apă foc I I ! Saturn întăreşte limitează Îflgheată suprimă Jupiter slăbeşte exti_nde topeşte exprimă Soare usucă activează vaporă intensifică Luna înmoaie · ·înnorează mişcă umezeŞt · Marte arde înfierbântă fierbe întăreşte Venus. înmoaie ·umezeşte răceşte stinge . .

60 Capitolul 5 Planetele transsaturniene sau planetele din exterior După secolul al XVII-iea, chiromanţia a intrat în declin; de atunci;· astronomii au mai descoperit încă trei planete - Uranus, Neptun şi Pluto. Semnificaţia lor simbolică a fost repede sesizată de astrologi, dar nu şi de chiromanţi - ceea ce reflectă probabil cât de stagnantă a devenit ştiinta chiromanţiei în ultimele trei secole. În capitolul 12, simbolismul celor trei planete exterioare va fi folosit la interpretarea câtorva linii din palmă, mai puţin înţelese până acum. Astrologii au elaborat un bagaj substanţial de informaţii legate de aceste simboluri.Acest lucru s-a făcut în mare paite prin marcarea principc;ilelor evenimente care s-au petrecut în lume, în toate sferele vieţii, în perioada în care au fost descoperite cele trei planete şi după aceea. Din motive chiromantice, această secţiune se va limita intenţionat la descoperirile ştiinţifice şi la evoluţia lor în perioada respectivă, deoarece ascensiunea „gândirii ştiinţifice" a contribuit la declinul înţelegerii simbolisticii şi la cel al chiromanţiei. Totuşi, când ideile ştiinţifice sunt privite din punct de vedere simbolic, reiese clar cât de valabilă rămâne cunoaşterea simbolurilor. Î n loc să demonstreze „triumful ratiunii asupra superstiţiei", arată modul în care cunoaşterea simbolurilor poate fi folosită împreună cu ideile ştiinţifice. Uranus ('!,4) Planeta Uranus a fos t descoperită la 13 martie 1781 de către Wi , lliam Herschel (1738-1822), în timp ce acesta privea cerul prin .