Views
9 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

67 ' şi Leverrier,

67 ' şi Leverrier, ambii ajungând în mod individual la aceeaşi concluzie. (Sincronizarea descoperirilor ştiintifice este o trăsătură generală a eri neptuniene). Astronomul englez John Couch Adams ( 1819-1892) · se ocupa d n'ftgularităţile deplasării planetei Uranus; reuşind ca până în octombrie 1845 să-şi definitiveze cercetările; cu această . ocazie a izbutit să determine poziţia planeteL .Cu t.oate că a comunicat rezultatele investigatiilor sale astronomului Curţii Regale, George Biâdell iry, acestea nu au fost făcut@ publîct5 . . Astronomul francez Urbain Jean Joseph Leverrier. (18 I-l c18 77), care s-a ocupat şi el de studierea traiectoriei planetei Uranus, a publicat rezultatele calculelor sale în iunie 1846. Diferenţa dintre rezultatul obţinut de Levenier şi cel obţinut de Adams a fost de numai I 0• În cele din urmă, Neptun a fost descoperit la 23 septembrie I 846 de Joha1:m GalJ_e din Berlin, în imediata vecinătate a punctului calculat de Leverrier. Deoarece lucrarea lui Adams nu· a fostnkiodată dată publicităţii, acesta nu a fost rec.unoscut d1'ept descoperitor al planetei Nepţ_1;1n dcât mult ma} târziu. Cu timpul, Neptun a început să fie asociat cu ideea de c!onfzie şi decepţie. / Simbolul lui Neptun, prezentat în figyra .5.1, este format din Crucea materiei, proiectată în sus şi străpungând Semiluna spiritului: Forma rezultată , ţea de trident, sugerează relaţia dintre spirit şi materie. Este locul în. cae imaginaţia şi visul-se intersectează ţ::U lumea materială. ,- \ În !urnea ştiinţelor, descoperirea .planetei Neptun a coincis cu începuturile folosirii-anesteziei. La patru ani după- descoperirea sa, au fost identificate o serie de substanţe cu ce1te efecte anestezice: oxidul azotos, în 1844, eterul, în 1846, cloroforrriul, în 1847, şi clorura de etil, în 1848. Descoperirea anesteziei a reprezentat o cucerire importantă în chirurgie, deoarece înlăturarea durerii permitea folosirea unor proceduri mai avansate. Sub influenţa anestezicului, pacientul îşi pierde cunoştinta, care este împinsă în lumea spirituală şi este disociată de trup, permitând chirurgului să pătrundă în profunzimea ţesutur 'rt or şi organelor corpului fără ca pacientul să simtă durerea. În anul 1853, fiziologul francez Fran

68 ; a :i njeetat îli sângele unui pacient un extrac;t din opiu. Sub acţiunea substanţei, activitatea creierului a încetat, pacientul a căzut într-un somn adânc iar organismul a ţnanifestat o insensibilitate accentuată la durere. S-a constatat că acest efect al opiului se datora concentraţiei ri$ficate de morfină. (L. „morphina" -de la „Morpheus", zeul somnului). Opiul ·este un exudat răşinos al speciei de mac „Papaver sorimiferum", o plantă, legată simbolic de Lună. · Tot în anul 1853, .· o altă descoperire .neptuniană a permis injectarea opiului. Alexander Wood a inventat seringa hipodermică. Pielea, guvernată în mod tradiţional oe Saturn, constituie o barieră de protecţie a corpului care separă ceea ce este vizibil de ceea ce i este invizibil. Din punct de vedere simbolic, pare firesc ca o invenţie transsaturniană să poată penetra pielea, ajungând la umorile sau fluidele corpului. Dacă ne reamintim că Luna guvernează umorile sau fluidele corpului în general, suliţa centrală din tridentul ce-l simbolizează pe Neptun poate fi a _ emănată cu un ac care penetrează Semiluna. Crucea materiei formează mânerele de pe cele două părţi ale seringii şi vârful pistonului. Obţinem 'astfel imaginea unei seringi care injectează serul _în sânge . . Anestezia ilustrează o calitate neptuniană importantă - respectiv disocierea conştiinţei de cor?. Acest aspect caracterizează ' . o serie întreagă de investigaţii ştiinţifice în cadrul cărora se exclude subiectivul pentru q_; ajunge la un rezuhat obiectiv. Afirma!)a îşi găseşte confirmarea prin naşterea psihologiei ca ştiinţă independentă de medicină. Afta fotografică' a fost, la rândul ei, corelată cu planeta Neptun datorită legăturii strânse dintre imaginile născ;ute în mintea noastră şi imaginile surprinse pe peliculă. Evoluţia sa s-a desfăşurat pe parcursul a peste 120 de ani, prin observaţii treptate şi experimentări, înc înainte de descoperirea plai:ietei Neptun. Iniţial, s-a constatat că sărurile de argint reacttonează la lumiqă. De-a lungul anilor, s-au folosit diferite medii care să capteze compuşii de argint, începând cu hârtia, continuând cu sticla şi ajungându-se în' final la celuloid. Agentul folosit a permis captarea şi păstrarea imaginii. Atât argintul, cât şi imaginaţia sunt legate tra?iţional de Lună, de aceea pare firesc '

De ce Malus Dacus - Dacia.org
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal
(„BU E“ ŞI „RELE“) ALE LITERA - Oglinda literara
Ghid metodologic pentru personalul didactic - "Creaza-ti mediul!"
lumea militara 5 bun.qxp - Editura Militara
Recomand[ri pentru `ngrijirea p[rului cre\ J u l i a n n e M o o r e
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Re vist a Na Ţ io nală d e V ână t o are şi P escuit Spo r tiv - AGVPS
Revista Tinerilor Economişti - Centru E-learning de Instruire al ...
in ce sens? un scurt ghid de educatie senzoriala - Slow Food
APPARE IN TOATE SERILE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
PARTEA I - Centru E-learning de Instruire al Resurselor Umane din ...
De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS