Views
7 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

71 de cer studiat la

71 de cer studiat la telescop. A realizat două asemenea plăci, la inter- · val de două-trei nopti, pentru a lăsa planeta să se deplaseze. După ce a developat imaginile, le-a suprapus. Într-o perioadă atât de scurtă orice planetă trebuia să apară sub forma unei imagini „descompuse", în timp ce restul stelelor rămâneau nemişcate. Experimentul 'lui Lowell a eşuat iar la scurt timp după aceasta astronomul a murit. În anul 1918, calculele lui au fost publicate sub forma unui pamflet despre pert:u1batiile01biteilaî Uranus provocate âe o planeta transneptuniană dar, cu toate acestea, descope1irea lui Lowell a rămas în anonimat încă cincisprezece ani, până în ianuarie 1930, când Pluto a fost descoperit de un alt astronom american, Clyde Tombaugh. Po ziţia planetei era foarte apropiată de cea indicată de Lowell, iar localizarea sa a fost realizată cu aceeaşi tehnică a fotografierii spaţiale . Trebuie remarcat faptul că a fost necesară folosirea unui mediu neptunian pentru a descoperi ce se ascundea dincolo de el. Cincisprezece ani mai târziu, plăcile fotografice originale executate de Lowell au fost reexaminate, dată fiind precizia uimitoare a calculetor sale. Dacă Pluto se afla acolo unde sustinuse Lowell, de ce nu îl descoperise încă din 1915? La examinarea mai atentă a uneia dintre plăci s-a remarcat o fis ură în solul.ia fotografică, exact în punctul unde trebuia să fie Pluto. Fisura deteriorase imaginea pe care ar fi trebuit să apară planeta. Între anii 1890 şi 1930, pe măsură ce Pluto devenea.cunoscut lumii, perceperea ştiinţifică a materiei a suferit transformări radicale. Aceste cucedri reflectă clar simbolismul asociat planetei Pluto. Aşa cum se va arăta mai departe, Pluto este legat simbolic de relaţia energie-materie. Descoperirile din această perioadă au spulberat teoria lui Dai ton potrivit căreia atomii sunt nişte particule solide, asemănătoare unor „bile de biliard" . Au fost puse în evidenţă mai multe fenomene la nivel atomic, care nu puteau fi explicate printr-o teorie atât de simplistă - în special descoperirea radioactivităţii în anul 1896 de către Henri Becquerel (1852-1 908). În anul 1889, studiind fenomenul radioactivităţii,

72 neo-zeelandezul Sir Ernest Rutherford (1871-1937) a descoperit că uraniul emite două feluri de radiaţii, pe care le-a denumit particule alfa şi beta. În anul 1903, Curie şi Laborde au constatat că substanţele radioactive emană căldură. Pornind de la aceste fenomene, fizicienii au ajuns la concluzia că în atomi sunt înmagazinate cantităţi uriaşe de energie. · În anul 19 11, Rutherford a efectuat un expe1iment deosebit de important care a demonstrat că atomii nu sunt pa1ticule solide. A îndreptat un fascicul extrem de îngust de particule alfa spre o foiţă subţire de aur. Spre surprinderea lui, a constatat că unele din particule au trecut prin foiţa de aur fără a fi refractate. Câteva au fost · deviate uşor de pe traiectorie, iar altele âu fost pur şi simpiu respinse, sărind de pe foiţa de aur. Dacă atomii ar fi fost constituiţi din materie sblidă, cum afirmase Dalton, toate particulele ar fi trebuit să fie respinse. Rutherford.a ajuns la concluzia că fiecare atom are un nucleu cu sarcină po :i itivă. Acest nucleu are dimensiuni infime fată de restul atomului. De aceea, majoritatea particulelor alfa au trecut prin „spaţiul gol" al atomului fără să fie deviate. Acele pa1ticu le care au trecut prin apropiereanucleului au fost uşor respinse (aşa cum se resping sarcinile de acelaşi semn) şi astfel şi-au schimbat traiectoria. Un număr redus de particule a lovit efectiv nuclelll, fiind respinse cu putere şi sărind astfel de pe folie. Astfel a fost descifrat modelul clasic al atomului solid, relevându-se natura sa mult mai complexă: relativ „gol" şi ascunzând cantităţi enorme de energie. Concomitent cu aceste descoperiri, Albert Einstein ( 18 78-1955) a formulat teoria relativităţii (1915). Faimoasa sa ecua\ie „E=mc2" înseamnă, în esenţă, că materia nu este altceva decât o formă de energie. Orice obiect fizic aflat în repaus conţine mari cantităţi de energie depozitată în masa sa, după cum o demonstrează descompunerea elementelor radioactive. Din ecuaţie reiese că atunci când materia (m) este supusă unei viteze apropiate vitezei luminii în vid (c) ea se transformă în energie (E). Reversul este la fel de valabil. Fizica nucleară modernă demonstrează, în fond, acel aşi proces

De ce Eminescu? - Dacia.org
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Download catalog in format PDF - Brancusi
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
De ce Malus Dacus - Dacia.org
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor - Hofigal