Views
9 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

73 care i-a preocupat pe

73 care i-a preocupat pe filozofii ermetici cu 300 de ani în urmă: vizualizarea Lumii materiale sau a Elementelor ca o precipitare de pe Tărâmul Luminii, după cum se vede în ilustraţia lui Robert Fludd (figura 2.2). Filozofii ermetici percepeau materia ca un receptacul al energiei care a creat-o. O altă realizare a fizicii moderne constă în aceea că materia nu este formată din „blocuri componente", ci dintr-o serie de relaţii între diferitele parţi aie întreguini ÂCeasta presnpune mmărirea fenomenului de către observator: comportamentul oricărei structuri atomice nu poate fi înţeles decât în condiţiile interacţiunii dintre structura respectivă şi observator. Materia nu poate fi examinată separat de persoana care o studiază. De-a lungul secolelor, această relaţie dintre energie, materie şi observator a fost evidentă şi firească pentru alchimiştii preocupaţi de cosmologia celor cinci elemente; Eterul este energia universală, atotpătrunzătoare, care modelează psihicul şi din care s-a născut lumea materială plămădită din Pământ, Apă, Aer şi Foc. Interpretarea saturniană dată unui lement de către Boyle, văzut ca o substanţă imposibil de descompus în componente mai mici, ne apare acum total greşită. Din punct de vedere simbolic, este semnificativ şi faptul că natura materiei (Saturn) a fost descifrată prin intermediul aurului (metalul guvernat de Soare). Dat fiind că acum vedem concepţia modernă asupra materiei ca fiind compatibilă cu cosmologia celor cinci elemente, cele patru elemente care guvernează lumea pot fi corelate simbolic cu infrastructura atomului. Pământul corespunde nucleului unui atom, compus din protoni şi neutroni, care reprezintă 99% din masa atomului. Cu toate că protonii şi neutronii circulă cu o viteză de 4a.ooo mile pe secundă în interiorul nucleului, acesta este relativ stabil. Apa corespunde electronilor care se rotesc în jurul nucleului, cu o viteză de 600 mile pe secundă. În lumina teoriei cuantice, electronii se comportă uneori ca nişte particule, alteori ca nişte unde; ambele proprietăţi sunt uşor de sesizat făcând apel la simbolismul Apei, care poate apărea sub formă de particulă, cum ar fi picătura

74 de ploaie, ori sub formă de undă, când este vorba de o întindere mare de apă. Apa este elementul folosit pentru a sugera îmbinarea; schimbul de electroni dintre atomi constituie baza legăturilor chimice dintre molecule. Aerul este corespondentul spaţiului din interiorul unui atom. Dacă ne imaginăm că atomul are dimensiunile unui teren de fotbal, atunci nucleul ar fi mingea din centrul terenului. La scara aceasta, electronii ar avea mărimea unor grăunte de sare care spintecă aerul cu viteze uriaşe. Focul reprezintă energia înmagazinată în atom, ca urmare a mişcării electronilor, protonilor şi neutronilor. Când electronii absorb energie de la un arc electric, o descărcare electrică, o scânteie sau de la o sursă de căldură, atunci ei se deplasează pe o orbită superioară, continuând să graviteze în jurul nucleului. Revenind spontan pe orbita inferioară iniţială, electronii eliberează această enei:gie absorbită, sub formă de lumină. Cosmologia celor cinci elemente descrie în mod dinamic rela!ia dintre intelect şi sentimente, pe de o parte, şi materia din care este plămădit trupul, pe de altă pa1te; pornind de la aceasta, putem descrie relatia existentă între observator şi obiectul observat. Prin aceasta devine evidentă relaţia dintre conştiinţă şi materie. Potentialul acestor cunoştinte este extrem de vast. Spre exemplu, i-ar putea ajuta pe fiziologi să înţeleagă felul în care deciziile mentale sunt traduse în mişcări fizice ale corpului sau cum starea emotională influenţează în mod direct starea fizică şi randamentul trupului. Studiul chiromantiei demonstrează potentialul acestor cunoştinţe. Simbolul lui Pluto din figura 5.1 es-te compus din Crucea materiei, ancorată în Lumea Elementelor, în timp ce Semiluna spiritului se află imediat deasupra acesteia, în Lumea Celestă. În curbura Sernilunii se observă un cerc minuscul, care nu poate fi Cercul sufletului deoarece în cazul acesta ar trebui să aibă acelaşi diametru ca şi Crucea şi Semiluna. Cercul este o reminiscenţă a punctului vizibil în centrul simbolului solar - simbolul luminii venite de pe tărâmul Creaţiei pentru a pătrunde în materie. Expansiunea Cercului faţă de punctul solar sugerează o eliberare a acestei energii