Views
9 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

81 Fig. 6. 1 Procedeul

81 Fig. 6. 1 Procedeul de prelevare a amprentei mâinilor G 13. Este foarte important ca degetele să nu fie mişcate din pozitia lor originală. (6.1 E) 8. După aceea rugaţi subiectul să ridice uşor mâna, fără să o dezlipească de coala de hârtie; întoarceti-i mâna cu palma în sus. (6. 1 F) Aşezaţi mâna de care nu vă folositi sbmâna subiectului„ pentru a o sustine. Cu cealaltă mână apăsaţi u·şor bat-palmei pe hârtie, în căuşul palmei subiectului. Aveţi grijă ca hârtia să nu alunece, întinzând vopseaua pe hârtie. În plus poate fi necesară apăsarea bazei degetelor şi a curburii degetului r:nare pentru a

82 ajungă la marginea mesei. Vopsiti degetul cu aj utorul rolei, aşa cum s-a arătat la punctul 4 de mai sus. 2. Rugaţi subiectul să strângă pumnul, lăsând degetul mare liber. Arătati-i cum să-l aşeze cu baza pe muchia hârtiei, astfel încât marginea mesei să fie strâns lipită de unghiul format de deget, iar pumnul să rămână strâns încleştat. Este recomandabil să rugaţi . persoana să aşeze degetul mare pe colţul de jos, în dreapta sau · stânga hârtiei. În cazul acestei operaţii este foarte important ca subiectul să ţină strâns lipite de hârtie atât falanga inferioară, cât şi pe cea superioară - ceea ce de obicei nu se întâmplă decât dacă i se atrage în mod special atenţia. 3. Presaţi uşor degetul mare. Atrageţi din nou atenţia subiectului să nu apese prea tare pe hârtie. Apoi trasaţi conturul degetului mare, cum s-a arătat la punctul 7 de mai sus (6.1 G). 4. Rugaţi subiectul să ridice uşor degetul de pe hârtie. Asiguraţi-vă că amprenta degetului mare drept este aşezată la baza amprentei mâinii drepte şi viceversa. Este foarte uşor să vă înşelaţi, aşezând degetul la amprenta mâinii opuse. Pentru a evita acest risc, este indicat să se ia amprenta degetului mare imediat după ce s-a luat amprenta mâinii respective. Indicaţii suplimentare O amprentă de calitate este aceea care redă foarte clar liniile din palmă, fără ştersături sau segmente invizibile. Striaţiile pielii, în special cele de la vârful degetelor, trebuie să fie imprimate exact. To ată procedura trebuie efectuată cât mai rapid posibil şi cu cea mai mare atentie; în caz contrar, cerneala se poate usca pe mâinile subiectului înainte de a li se putea lua o amprentă de calitate. Dacă totuşi se întâmplă, picuraţi încă puţină vopsea pe placa de ceramică şi aplicaţi-o pe mână. În cazul în care cerneala astupă striaţiile din palmă, prelevaţi mai multe amprente fără a mai vopsi mâna, până ce liniile devin clare. Uneori pot fi necesare spălarea mâinii şi repetarea operaţiei de la început.