Views
10 months ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

85 amprente permite

85 amprente permite compararea ·cu primele şi identificarea modificărilor survenite. Amprentele prelevate anual de la aceeaşi persoană oferă un obiect de studiu al schimbărilor extrem de interesant. Prelevarea amprentelor::de la copii, pe măsură ce aceştţ.a cresc, reflectă extrem de interesant evoluţia psihologică şi dezvoltarea înclinaţiilor lor specifice. 1 Se recomandă ca notaţiile făcute cu prilejul fiecărei luări de amprentă să fie scrise cu cerneală de culqri diferite Acest ajutor vizual ajută ·ia eliminarea anacronismului în momentul interpretării modificărilor ·s urvenite. Modalitatea cea mai practică de păstrare a fiŞelor este aceea de a le introduce în mape din plastic individuale, strânse într-un dosar. Cerneala folosită la imprimarea amprentelor nu rezistă la apă şi Sţ'! poate mânji iar plasticul protejează hârtia de umeze lă şi impurităţi.- Dacă vă gândiţi serios să întocmiţi un fişier, aveţi nevoie de un sistem qe înrgistrare. Există două modalităţi de a vă realiC\ scopul propus: în primul rând, aranjarea în ordine alfab tică a numelor cţe .· familie şi, în al doilea rând, după data prelevării a01prentelor. Dacă aveţi de gând să studiaţi teme specifice, cum ar fi boli; vocaţie şi aşa mai departe, pe baza colecţiei dumneavoastră de amprente, va fi necesar să notaţi anumite detalii-cheie care vor ieşi la iveai cu prilejul şedinţelor de ghicit în palmă. Un fişier reprezint o modalitate extrem de simplă de înregistrare a q,mănuntelor personale din viaţa unt.ii indiv\d, precum şi a trăsăturilor de bază ale personalităţii acestuia. Dacă preferaţi să ţineţi evidenţa după data înregistrării, atunci veţi nota pe fişă data prelevării primei serii de amprente şi datele următoarelor imprimări. Este ·util să vă notaţi şi adresele şi nuerele de telefori ale persognelor respective, pentru a putea urmări în timp evoluţia modificărilor oglindite de liniile din palmă. Un computer cu o baza de date proprie poate fi uainstrument extraordinar de util pentru că asigură accesul rapid la informatiile stocat. Totuşi, dacă nu.dispuneti deja de un calculator, fişierul rămâne cel mai ieftin mijloc de a vă ordona datele. ·

86 Capitolul 7 Forma mâinii - partea I După ce am dobândit informatiile necesare referitoare la simbolism şam prelevat câteva amprente ale mâinii, putem trece la aplicarea acestor cunoştinte în practică. În primul rând, simbolismul elementelor va fi aplicat la interpretarea structuri fizice a mâinii. Din moment ce elementele guvernează Lumea materială sau pe cea a Elementelor, ele reprezintă cele mai potrivite simboluri cu ajutorul cărora putem interpreta nuantele structwii un.ei mâini. · Următoărele trei capitole se ocupă deforma mâinii, sfructura pielii şi cvadra11le - acele părti ale mâinii care reflectă experienŢa unei persoane în Lumea Elementelor. Simbolurile elementale vor fi utilizate şi mai târziu, în capitolele 'dedicate interpretării liniilor şi degetelor. Pe măsură ce simbolurile s-e dezvăluie prin forma mâinii, prin textura pielii, cvadrante, linii şi degete, este important să se suprapună toate tiparele simbolice, strat după strat, pentru a crea o imagine fidelă a persoanei studiate şi a experienţei sale specifice de viaţă. Evaluarea formei mâinii include structura generală a palmei şi a degetelor. Forma generală a mâinii reflectă tipul căruia îi aparţine persoana prin naştere. Descrie aspectul său fizic şi trăsăturile temperamentale de oază. Cele patru elemente - Pământ, Apă,'Aer, Foc - sunt folosite direct în clasificarea formelor. Cu prilejul identificării tipurilor de mână este posibil să întâlnim forme complexe, care îmbină trăsăturile a două sau chiar trei tipuri . eleni.entale. În acest caz, cel ai important lucru este să clarificăm modul în care se compune fiecare formă de mână, guvernată de un

De ce Eminescu? - Dacia.org
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Revista Tinerilor Economi[ti - Centru E-learning de Instruire al ...
Cui i-e fric\ de Nicoleta Esinencu? - Suplimentul de Cultura
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Dezastrul Total al protecției animalelor de pradă În lumea ... - AGVPS
Download catalog in format PDF - Brancusi
SERVITIU TELEGRAM") acusatiunilord ai merge *in fa-
Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC
„Arta nu e interzis\ nim\nui, dar nici dat\ porcilor“ - Suplimentul de ...
INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Citeste revista in format pdf - Saptamana Medicala
APPARE IN TOATE SERILE DE LUCRU - upload.wikimedia....
15 rani numerul apare in toa te zilele de lucru - upload.wikimedia....
sprijina In elO, dare and d'a trage - upload.wikimedia....
Ghid metodologic pentru personalul didactic - "Creaza-ti mediul!"
De ce Malus Dacus - Dacia.org
lumea militara 5 bun.qxp - Editura Militara