Views
1 week ago

Dylan Warren - Davis - Ce ti-e scris in palma ti-e pus

chyromancy

91 . ·Fig. 7} Mâna-Aer

91 . ·Fig. 7} Mâna-Aer relaţii afective, deoarece îşi cântăresc prea mult ser;itimente!e. Tipul A'e r este de obicei foarte stresat: şi nervos, pradă mai tot · timpul grijilor. Te J11peramentul Io nervos, ca şi ritmul neregu,lat al· alimentării le afectează sistemul digestiv. Din punct de vedere fizic, · · sunt de regulă,persoane slabe şi înalte. Deseori le lipseşte simţul practic şi se pot frământa o zi întreagă până să ia o hotărâre. Petr c . multtimp ţesând planuri pe care până la urmă nu le pun în practică. Le plac varietatea şi'diversitatea, dţşi deseoti' îşi iros.esc energia fără rost. . · .

92 Personalitatea Foc Mâna Foc are palma lată şi alun'git?, reflectâmţ un pronunţat caracter practic (figura 7.4). Tipul Foc este carac - terizat printr-o energie qebordantă, care îl împinge spre noi şi noi acţim;ii. pegetele, ·comparativ scurte fată de lungimea palmei, sugerează că'persoana rspecti vă, în loc să analizeze o idee, preferă să o pună imediat în , practică. Astfel, ..aceşti oameni au o gândire mai pragmatică decât persoan_ele apartillând semnului Aer. / . „ Fig. 7.4 Mâna-Foc