Views
1 week ago

EPIGONII 2 - iunie 2016

E P I G O N I I Fondată

E P I G O N I I Fondată la Bistrița de ing. prof. gr.I RODICA MORUȚAN - Mai 2016 Revistă de Literatură și Educație Culturală Apare lunar la Bistriţa Cuprins : ISSN 2501-661X Colectivul de redacție : Coordonator revistă, design şi grafică : Ștefan Radu Mușat Redactor - șef: Rodica Moruțan Colectivul de redacţie : prof. Mioara Dania Alexa prof. Raluca Roxana Mărginean prof. Ioana Popa Tehnoredactare: Raluca Lăcrămioara Moruțan În acest număr au colaborat elevii : Arman Cristina, cl. a VIII-a ; Horoba Estera, clasa a IX-a; Bungărdean Dan Ionuț, clasa a VII-a; Liceul de Muzică "Tudor Jarda" Bistriţa. Haruța Roxana Irina, cl. VIII-a; Medianca Patricia cl. a VI-a; Groșan Emanuela, cl. a V-a Pomană Patricia Letiția, cl a V-a, Şc. Gimnazială-Livezile, BN Ilustrația copertei 1: (Luceafărul) Ani Daniela, cl. aX-a, Pedagogic, Liceul de Muzică "Tudor Jarda" Bistriţa. Ilustrația copertei 2: (Floare-albstră) Bozbici Nicoleta, cl. aVII-a, Şcoala Gimnazială-Dorolea, BN. Ştefan Radu Muşat – Copilăria . . . . . . . . . . . p3 Mioara Dania Alexa – Copilul şi adultul . . . . p4 Ştefan Radu Muşat – Copilul şi norul . . . . . p5-6 Rodica Moruţan – Prietenia . . . . . . . . . . . . . . p7 Haruța Roxana Irina – Poezia eminesciană . . p8 Redacţia – Însemnări despre Eminescu . . . . . . p8 Victor Tulbure – Ţării mele . . . . . . . . . . . . . . . p9 Rodica Moruţan - Poem . . . . . . . . . . . . . . . . . p10 Horoba Estera – Vis de copilărie . . . . . . . . . p11 Medianca Patricia, Groșan Emanuela şi Pomană Patricia Letiția – Gânduri de copil . . p12 Ştefan Radu Muşat – Eminescu şi istoria. . . . p13 Ioana Popa – Desen de vacanţă . . . . . . . . . . . .p14 Mihai Eminescu – Floare-albastră . . . . . . . . . p15 Autorii răspund în mod direct de conținutul materialelor publicate. Materialele se pot trimite la adresa : rodicamorutan@yahoo.com Telefon - 0761-606-465

E P I G O N I I nr. 2 - iunie 2016 Începe duios ca o geană de soare şi curge albastru sub grinda cerului. E cântecul răsărit din bătăile inimii care sfidează furtunile, norii înneguraţi şi grei de ploaie; Inima visului neatins în care străluceşte cetatea adolescentă, cu basoreliefuri de eroi. Este un anotimp atât de simplu şi totuşi atât de complex. Târziu când zăpezile sunt albastre şi vatra satului se cufundă în poveşti, copilăria se întoarce în ecouri de oriunde, chiar şi din marginea unui gând răzleţ. Pentru că este fantezia nesfârşită care dă nastere celor mai curate visuri... Structura esenţială a maturizării fizice a omului constă în împlinirea procesului de creştere. Iar cea mentală aduce cu vremea înţelepciunea ca o ultimă menire a vieţii ; gradul de evoluţie e dat în mod constant de înţelepciune. Însă în adâncul sufletesc, omul rămâne acelaşi copil desăvârşit pe tot parcursul vieţii. Altfel spus, copilăria este inima tuturor vârstelor, aşa cum sublinia poetul Lucian Blaga. A fi copil înseamna a fi sincer cu tine însuţi între aparenţă şi adânc. Manifestarea emoţională devine una practică. Prin urmare, acest lucru îţi dă tăria de a face multe lucruri bune şi demne de ceea ce eşti prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fapta te creează. De la copilărie porneşte sensul real al omului de a fi; copilăria reprezintă miracolul vieţii, şi mai mult de atât, adevărul care întregeşte viaţa dată de Dumnezeu. Copilăria este albastru infinit, zidit cu veşnicie... Ştefan Radu Muşat

iunie 2006 - Dacia.org
Nr. 2 (23) anul VII / aprilie - iunie 2009 - ROMDIDAC
ClujManifest 2016 - Editie Tiparita - An 2 - Nr.37 - 7 Septembrie - 13 Septembrie 2016
2010, iunie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
Ziar 107 iunie 2010-Corectat Valeriu.pub - asociatia macedonenilor ...
Nr. 2 (19) anul VI / aprilie-iunie 2008 - ROMDIDAC
EPIGONII 1 - Mai 2016
EPIGONII 3 C iulie 2016
iunie 2007 - FLP.ro
Mai - Iunie 2013 - Market Watch
iunie 2008
Iunie 2009 - FLP.ro
iunie 2008 - Dacia.org
ClujManifest 2016 - Editie Tiparita - An 2 - Nr.46 - 9 Noiembrie - 15 Noiembrie 2016
ClujManifest 2016 - Editie Tiparita - An 2 - Nr.51 - 14 Decembrie - 20 Decembrie 2016
ClujManifest 2016 - Numarul 37
poezie - Oglinda literara
Făt-Frumos din lacrimă: arta portretizării - Limba Romana
poezie - Oglinda literara
pag. 22 Ce trebuie să ştim despre fibromialgie? - Saptamana Medicala
Descarcă - Salvati Copiii
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
CRISTAL nr.1 - 2007
2004 - Civilizaţia Danubiană - Rădăcini - Dacia.org
Insemnari iesene, nr 2 2012 - Liviu Ioan Stoiciu
#30 LOGO TIMES mai 2016
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Nr. 23 / aprilie - iunie 2009 - Romdidac SA.
Nr. 2/2003 - Biblioteca Nationala a Romaniei