Views
1 week ago

EPIGONII 2 - iunie 2016

E P I G O N I I nr. 2 -

E P I G O N I I nr. 2 - iunie 2016 copilaş cu flori în braţe şi cu plete încurcate. Se opri. Scrutează cerul care curge-n râu de pene. Două păsări grandioase stau în coama dealului. Una alba se aşterne pe deasupra grâului. Are trupul lung de scamă, de culoarea vântului. Lăsă florile să curgă din mânuţe răsfirate şi fugi prin spice aspre, biciut pe obrăjori, către pasărea măiastră. O văpaie-n fir de ape o nălţă aşa deodată într-un labirint de nori. Pretutindeni cerul curge, soarele-i demult apus. Gust amar lăsat de clipă în privire-i necăjită după norul ce s-a dus. Cu suflarea chinuită, inocent rosti în sine : Unde-i pasărea măiastră ? Nu se vede... Nu mai vine ?! Dar în ochi cârpiţi cu vise se arată argintie, înălţându-se din fân o fantasmă însufleţită de o aripă de fum. Trecu dealul înspre vie, răsunând în glasuri stinse : ‘‘Unde eşti copilărie ?...‘‘ Ştefan Radu Muşat

Prietenia – parte componentă a existenţei noastre E P I G O N I I nr. 2 - iunie 2016 Cel mai frumos și nobil sentiment care completează existenţa omului este prietenia. Pitagora a fost primul gânditor care a încadrat cultul prieteniei într-o doctrină filosofică și morală. El considera că prietenul este un alter ego, un al doilea eu al nostru, două ființe care pot ajunge până la confundarea perfectă a modului lor de a gândi , de a fi și de a acționa în anumite situații date. Aristotel, pe baza principiului fundamental al concepției pitagorice, afirma că " prietenia e un singur suflet în două trupuri." Cicero a scris un tratat intitulat ,,Despre prietenie’’ la vârsta de 63 de ani. El a plecat de la principiul că " prietenul este un al doilea eu" și a ajuns la concluzia că "nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă ar stăpâni toate bunurile lumii" și "fără prietenie nu există viață." La începutul secolului al XIX-lea, Costache Conachi aducea un elogiu prieteniei : "Prieteşug, dar din ceruri, la om cu multă priință, Ce te naști dintr-o vedere și te-adaogi prin credință..." "O iubire nemărginită este mai obișnuită decât o prietenie perfectă" spunea La Bruyere. Iubirea poate să apară spontan la prima vedere, pe când prietenia adevărată se formează în timp prin respect, toleranță, încredere și afecțiune cu creșterea stimei de sine pentru dezvoltare personală reciprocă. Scriitorul spaniol Balthasar Gracian, îndemna: "Frecventarea prietenilor să-ți fie ca o școală și convorbirea cu ei învățătură. Fă-ți din prietenul tău un învățător și unește prin el foloasele instrucției cu plăcerea conversației." Înțelept sfat, nu ? Să-l urmăm cu toții, ce spuneți ? prof. Rodica Moruţan desen: Arman Cristina, cl. a VIII - a, Liceul de Muzică "Tudor Jarda" Bistriţa

Nr. 2 (23) anul VII / aprilie - iunie 2009 - ROMDIDAC
Iunie 2009 - FLP.ro
iunie 2006 - Dacia.org
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...
Dacologia ca ştiinţă - Dacia.org
Nr. 2/2003 - Biblioteca Nationala a Romaniei
Nr. 2 (07) anul III / aprilie-iunie 2005 - ROMDIDAC
Nr. 2 (11) anul IV / aprilie-iunie 2006 - ROMDIDAC
Nr. 2 (35) anul X / aprilie-iunie 2012 - ROMDIDAC
seria a treia, an V, nr. 6 iunie 2013 - Insemnari Iesene
Revista parohiei. An VI. Nr. 9 (35). Mai-iunie 2011 - bru-italia.eu
iunie 2008 - Dacia.org
Nr. 21 / iunie 2012 - Mondotrade
mai-iunie 2005 - Dacia.org
Ziar 107 iunie 2010-Corectat Valeriu.pub - asociatia macedonenilor ...
2010, iunie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
Nr. 2 (19) anul VI / aprilie-iunie 2008 - ROMDIDAC
iulie 2009 - Dacia.org
Iunie 2013 | 170 România & Republica Moldova - FLP.ro