Views
1 week ago

EPIGONII 2 - iunie 2016

E P I G O N I I nr. 2 -

E P I G O N I I nr. 2 - iunie 2016 Poezia eminesciană sub condeiul elevului Poezia "Pe lânga plopii fără soț" este una dintre multele poezii minunate ale poetului Mihai Eminescu. Aceasta surprinde dezamăgirea, durerea și rănile eului interior, provocate de finalizarea unei relații de iubire. Tristețea acestuia este evidențiată prin antiteza dintre modul în care iubita și lumea înțeleg iubirea : "O lume toată-nţelegea, Tu nu m-ai înțeles". De asemenea, există o strânsă legătură între starea eului liric și transformările naturii, deoarece iubirea provoacă uneori suferință și durere;natura stingheră, plopii sunt desfrunziţi. Iubirea este tema fundamentală a poeziei, durerea sa echilibrând cu viața însăși : ,,O oră să fi fost amici, Să ne iubim cu dor, S-ascult de glasul gurii mici, O oră, şi să mor". După terminarea relației de iubire, eul liric devine metaforic "un rece ochi de mort" accentuând în finalul textului rolul iubitei care ar fi trebuit să aprindă pe pământ candele iubirii. Haruța Roxana Irina, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Livezile, BN Redacţia E P I G O N I I „Era, scrie, Caragiale despre Eminescu, o figură clasică încadrată cu nişte plete mari negre; o frunte înaltă şi senină; nişte ochi mari — la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înlăuntru; un zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborît dintr’o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare“... Corneliu Botez -Viaţa poetului Mihail Eminescu (note biografice ) Viaţa lui externă e simplă de povestit şi nu credem că în tot decursul ei să fi avut vreo întâmplare din afară, o înrâurire mai însemnată asupra lui. Ce a fost şi ce a devenit Eminescu, este rezultatul geniului său înăscut… Titu Maiorescu - Personalitatea lui Eminescu

Potecile mi se aştern în cale. Sub paşii mei noi drumuri se întind Mă-nalţ în piscul frumuseţii tale, O, ţara mea, adâncul să-ţi cuprind. De pieptul tău când îmi lipesc obrazul, Bătaia clipelor să o ascult, Auzul meu îţi desluşeşte glasul Ce din strămoşi ne vine de demult. Atâta soare e şi-atât de bine Sub cerul tău blajin, primenitor! În tine m-am născut, trăiesc în tine Şi pururea de tine mi-este dor. Te simt zvâcnind în ierburi şi în muguri, În fiecare sondă de ţiţei. Cu freamătul pădurilor mă bucuri, Ca pe un copil, de mână tu mă iei. Şi-mi dărui mie boarea primăverii, Pe câmp îmi faci să crească grâu-nalt. Tu pâinea-mi rumeneşti în ţestul verii, Pe prispă îmi aşterni culcuşul cald. Ţării mele E P I G O N I I nr. 2 - iunie 2016 La praznicul culesului de struguri Îmbii cu cofe pline anii mei ; Te desluşesc şi-n plopii din amurguri, Şi-n părul dragei, şi în ochii ei. Când pleci din bărăganele arşiţei, Cu turmele spre munţi, cântând din nai. Unchieş mi-l dai pe baciul Mioriţei Şi-mi sui poemul p-un picior de plai. Aprinzi o stea de flăcări pe cupole, În orice cărămidă pui un cânt. Pe schele urci cu Meşteru’ Manole Şi zidul nu se surpă la pământ. Sub colţul ierbii m-oi culca odată, Cu holda ta m-oi contopi deplin. O viaţă doar pe lume ne e dată, Chiar viaţa de ţi-o dărui, e puţin. Oriunde-aş fi, te întâlnesc în cale, O, ţara mea, cu tâmple de argint ! Mă -nalţ în piscul frumuseţii tale, Te apăr, şi te laud, şi te cant. Victor Tulbure

Nr. 2 (23) anul VII / aprilie - iunie 2009 - ROMDIDAC
iunie 2006 - Dacia.org
2010, iunie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
Ziar 107 iunie 2010-Corectat Valeriu.pub - asociatia macedonenilor ...
Nr. 2 (19) anul VI / aprilie-iunie 2008 - ROMDIDAC
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...
iunie 2007 - FLP.ro
Mai - Iunie 2013 - Market Watch
Nr. 21 / iunie 2012 - Mondotrade
iulie 2009 - Dacia.org
Iunie 2013 | 170 România & Republica Moldova - FLP.ro
iunie 2008 - Dacia.org
De ce Eminescu? - Dacia.org
2011, aprilie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
Hyperion_10-11-12_2010 - Liviu Ioan Stoiciu
AudiereA legAlA A copiilor victime/mArtori Ai Abuzului Si ... - cnpac
RADU ANDREEA - Diana-Florina Cosmin
Făt-Frumos din lacrimă: arta portretizării - Limba Romana
Concept Nr. 2 - unatc