Views
3 months ago

3. Din ceas,dedus adancul..(1).

3. Din ceas,dedus

Din ceas,dedus adâncul… Daca am afirma că şi jubileul de o sută de ani de la moartea poetului Ion Barbu - anul 2061 – va găsi crezul estetic, al acestuia. pe aceeaşi treaptă de înţelegere pe care l-a lăsat jubileul de o sută de ani de la naşterea sa - anul 1995 – credem că n-am greşi cu nimic! Afirmând cele de mai sus, avem in vedere faptul că în pământul românesc prostiile prind iute rădăcini, iar pe măsura scurgerii vremii, se-nfig adânc şi definitiv în inima neamului, în timp ce bunele intenţii ori ideile nobile, când au nenorocul să se manifeste in jurul Carpaţilor, sunt strangulate la clipă, călcate-n picioare şi, mai ales, .repede si definitiv date uitării.Bolţile acestor locuri au fost martore la naşterea celui mai interesant experiment poetic european al acestui veac - Joc secund – numai că în afara bolţilor, al căror ecou, banuim, reverberează.Încă,” în adâncul acestei calme creste", NIMENI nu a receptat încă ,aşa cum se cuvenea,mesajul rostit la 1930. Dacă Ion Barbu şi-ar fi scris cele două strofe ce deschid volumul Joc secund ,cu noduri pe sfoară ,încă s-ar fi găsit cineva care să dibuie-n deşte tâlcurile astfel înnodate... Cum , din păcate, poetul s-a rostit în dulce grai românesc,şansa de a fi înţeles pare, la ceasul când scriem, definitiv pierdută. Şi parcă totala neînţelegere a gândului poetic grefat celor două strofe-manifest nu era de ajuns! Colac peste pupăză, catastrofala "interpretare”,în fapt : monstruoasa răstălmăcire data de G. Călinescu, la 1940, crezului poetic barbian, este considerată şi la 1995 !!!, ca fiind "concentrată şi convingătoare” precum si”cea mai clasică interpretare"! Ccl ce face afirmaţiile de mai sus se autoproclamă „spccialist în Ion Barbu" si, periodic, îşi mustră confraţii dc neînţelegerea poeziei barbiene ori îşi dispută cine ştie ce întâietate etc. Mai grav, am zice năpraznic, cu motivaţii asemănătoare această "cea mai clasică interpretare" este propusă , prin manualele şcolare, generaţiilor ce vin,întinând, în mod criminal ,minţile si sufletele inocente. Faţă de cele de mai sus se poate afirma că de la momentul G. Călinescu - 1940.- încoace, degradarea înţelegerii mesajului poetic barbian a mers într-un crescendo demenţial! Ne amintim că prin anii 1985 -1986 , un Vasile Dinescu, ocupându-se - în"Săptămâna" - dc cele doua strofe şi citând cu ghilimele, şi încă de trci ori!, primul vers,scria…”adâncul acestei ÎNALTE creste” (majuscularea ne aparţine) în loc dc "calme creste"! Nu există nici, măcar, în intenţia poetului , necum în variante,o asemenea formă şi totuşi…Mai grav,nici un "specialist” ori revistă de specialitate, nu a blamat cum se cuvenea sacrilegiul comis. Nu s-a sinchisit nimeni ! De,ce? Explicaţia este simplă; tâlcul mesajului estetic barbian, indiferent de determinantul ce-1 primea "creasta” rămânea la fel de ..."încifrat" , cum se exprimă spccialistul. Mârşăvia a trecut neobservată. La 1975,întâi, apoi cu recidivă gravă , la 1995, "specialistul in Ion Barbu" ciopârţeşte volumul Joc. secund, după criterii numai de el ştiute, smulge câteva bucăţi din volum, pe care le alătură unora repudiate de poet, neintroduse în Joc secund ,ca fiind anterioare anului 1922, implicit izvorâte dintr-un "principiu poetic elementar", iar galimatiasul, astfel obţinut , este botezat Poezii. Deşi poetul, dupa severa şi fără egal selecţie operată, ordonase bucăţile în volum "unui anumit efect al întregului", "spccialistul" desconsideră gândirea poetului şi mută strofelemanifest, ce deschideau volumul, la coadă, pe ultimul loc!! Dc ce? Pentru că, să ne cutremurăm ! : "importanţa care s-a dat până acum atât de confecţionatei Din ceas, dedus

Nr. 3 (04) anul II / iulie-septembrie 2004 - ROMDIDAC
Istoria României în texte - cIMeC
Confesiuni-Nr-2-1 - Centrul Municipal de Cultură „Constantin ...
VPR10-octombrie_Layout 1 - AGVPS
februarie 2006 - Dacia.org
Nr. 4 (13) anul IV / octombrie-decembrie 2006 - ROMDIDAC
5 SI 20 A. P=-C_A..1;.= - upload.wikimedia....
Nr. 1 (06) anul III / ianuarie-martie 2005 - ROMDIDAC
Nr. 1 (22) anul VII / ianuarie - martie 2009 - ROMDIDAC
2009-2010 - Facultatea de Teologie - "Lucian Blaga" din Sibiu
PARTEA I - Centru E-learning de Instruire al Resurselor Umane din ...
Nr. 3 (24) anul VII / iulie-septembrie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 3 (08) anul III / iulie-septembrie 2005 - ROMDIDAC
Revista TEATRUL Nr.1.anul.I.aprilie.1956 (1)