Views
9 months ago

Technomarket industrie nr. 62

soft industrial O

soft industrial O soluţie completă Ing. Cezar Seceleanu – CISIMPEX SRL Unique, efficient, reliable, complete and incredibly productive, TopSolid is a powerful Manufacturing solution for modelling, simulation and production (geometry, assemblies, structural calculation, dynamics, etc.). Missler Software Franţa, fondată în 1984, a înregistrat vânzări importante. Vânzările s‐au dublat în 2 ţări: China și SUA. În Germania, Missler Software are o reţea importantă de distribuitori care au crescut vânzările cu 20% aducând ponderea Germaniei la 10% din totalul vânzărilor pe plan mondial. 2 alte ţări au avut vânzări importante: Japonia și Franţa. Numai în Japonia distribuitorul Kodama are peste 2000 de clienţi. Creșterile importante reflectă încrederea clienţilor în noua soluţie software TopSolid v7. Motivele sunt întemeiate. TopSolid 7, este o soluţie integrată CAD/CAM/ERP, care oferă capabilităţi superioare de proiectare, analiză și fabricaţie a unei game largi de produse. TopSolid v7 are performanţe îmbunătăţite datorită noului cod ce oferă până la 30% mai multă viteză decât soluţiile CAD de tehnologie mai veche. Acest lucru se obţine prin folosirea celor mai noi tehnologii hardware (procesoare multi‐core, plăci video, RAM, etc) și software (OS 64bits, motoare de randerizare RedWay 3D, C#, .net) dar și prin soluţii proprii cum ar fi „încărcarea” numai la cerere a informaţiilor. În acest fel nu numai că viteza crește, dar se pot încărca ansamble mari (cu peste 10.000 de repere) și se pot face foarte rapid proiecţii 2D. Actualizarea se face automat. De câte ori o conexiune Internet este disponibila, TopSolid caută dacă există noutăţi și dacă există, se actualizează automat. Noua interfaţă utilizator este foarte ușor de utilizat și învăţat. Faţă de vechile variante, se estimează un ciclu de învăţare redus cu 50%. Utilizatorul are la îndemână funcţii precum Drag & Drop, Copy/Paste, Undo/Redo care acţionează mai eficient datorită eliberării memoriei. Dialogul se face pe document astfel că se pot crea entităţi „on the fly”. Foarte importantă este introducerea PDM (Product Data Management) integrat în interfaţă, nu ca produs adiţional! PDM permite găsirea rapidă a informaţiilor administrate de TopSolid, managementul versiunilor, managementul direct al activităţilor precum și managementul informaţiilor non‐TopSolid. PDM permite lucrul simultan al colaboratorilor, folosind aceiași bază de date, prin definirea de drepturi administrator și utilizator. Idea de bază este: oricine, oriunde, poate lucra pe același proiect folosind PDM Messenger! TopSolid v7 folosește “Pack‐In‐Tree” pentru organizarea 34 technomarket – iunie ‐ iulie 2017

soft industrial informaţiilor (schiţe, operaţii, etc) ceea ce conduce la “standardizarea” proiectării. Astfel, lucrurile sunt mai ușor de înţeles de către colaboratori care pot analiza și face modificări rapide în istoric. Interacţionarea cu partea grafică este intuitivă, permite folosirea extensivă a mouse‐ului, utilizarea de acţiuni de tip drag & drop, etc… Este posibilă proiectarea Top‐Down & Bottom‐Up, pe baze cronolo ‐ gice, folosind metode performante de „In‐Place Design”. Orice modificare a unui reper este automat repercutată în ansamblu. Optimizarea performanţelor se poate face și prin reprezentări simpli ‐ ficate, atunci când cele de detaliu nu sunt necesare. Nu există restricţii privind metodele de asamblare astfel că pot fi definite diverse articulaţii cu gradele lor de libertate gen pivot, pinion/cremalieră etc… Se pot face determinări de încărcare a acestor articulaţii, defini condiţii dinamice (gravitaţie, încărcare externă, etc). Rezultatele pot fi vizualizate cu imbricarea de grafice diverse. TopSolid v7 este “unealta” perfectă pentru industria mecanică deoarece folosește toate elementele geometrice necesare: găuri, filete, lamaje, etc. Proiectarea pieselor din tablă folosește elemente specific acestora. Același lucru se poate spune despre ansamblele mecano‐sudate. Este posibilă folosirea de elemente “client”. Experienţa anterioară în domeniu a companiei Dvs nu va fi pierdută! Este posibil importul de modele 3D de pe site‐uri specializate cum ar fi TraceParts, Cadenas, etc. Este posibil importul/exportul din și către cele mai cunoscute soft‐uri concurente Parasolid, AutoCAD (*.dwg, *.dxf) ACIS, IGES, Step, Catia v4, v5, Pro/E, UG,SW, SE, Inventor, etc. Ca și soluţie integrată, TopSolid v7 oferă module pentru diverse domenii: TopSolidCAM, TopSolidWire, TopSolidSheetMetal. TopSolidCAM este destinat prelucrărilor prin așchiere. Bazat pe recunoașterea automată a formelor, TopSolidCAM identifică și sugerează cea mai bună metodă de prelucrare pentru aceasta. Este posibilă simularea 3D a mediului de lucru, verificarea eventualelor coliziuni, sincronizarea axelor, actualizarea materialului în diverse stadii de prelucrare precum și vizualizarea modului de îndepărtare a acestuia. După întocmirea tehnologiei de prelucrare, aceasta poate fi optimizată automat. Alte module sunt TopSolidMold, TopSolidElectrode si TopSolidProgress. TopSolidMold este un modul pentru proiectarea matriţelor și permite calcularea automată a planului de separaţie, alegerea blocurilor necesare, accesul la cataloagele furnizorilor consacraţi de elemente standardizate, generarea circuitelor de temperare, controlul coliziunilor, crearea de desene si tabele de componenţă precum și simularea cinematicii matriţei. Este posibil importul/exportul IGES, DXF, Catia, STEP, SAT, Parasolid, etc. Întrucât există o legătură strânsă cu partea de Design, orice modificare făcută pe piesă se repercutează și asupra matriţei. Pentru simularea injecţiei, se oferă CADMould. Pentru mai multe informaţii, contactaţi distributorul TopSolid pentru România: Orange: 0740‐270.399 Vodafone: 0724‐539.370 Fax: 021.346.44.33 E‐mail: cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro iunie ‐ iulie 2017 – technomarket 35

Nr. 23 / aprilie - iunie 2009 - Romdidac SA.
seria a treia, an V, nr. 6 iunie 2013 - Insemnari Iesene
Nr. 3 (24) anul VII / iulie-septembrie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 3 (08) anul III / iulie-septembrie 2005 - ROMDIDAC