Views
5 months ago

Technomarket industrie nr. 63

sisteme emoţionale

sisteme emoţionale Interpretări sistemice a unor procese tehnice, economice și emoţionale Nicolae VASILE, Cercetător, inventator, manager, profesor universitar, prozator, eseist, poet Președintele Consiliului Știinţific al Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei A interpreta sistemic un proces înseamnă a identifica, în derularea acestuia, componentele sistemice: ţintele (dorinţele), metodele și instrumentele (căile și mijloacele), monitorizarea (percepţia) și logica corelării acestora. Din punct de vedere tehnic, cele două concepte majore, cu efecte la nivel global, Dezvoltarea Durabilă și Globalizarea pot fi explicate făcând uz de teoria sistemelor. Dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilă reprezintă însăși sistemul mondial de utilizare a resurselor materiale și energetice ale planetei, inclusiv energia radiaţiei solare, pentru satisfacerea necesităţilor vieţuitoarelor de pe Pământ, în condiţii de mediu sustenabil, adică pentru a asigura acest echilibru pe durată nedeterminată. La un sistem de o asemenea amploare sistemul logic este foarte complex și distribuit, care nu poate fi realizat decât pe bază pe logică fuzzy. Eficienţa energetică În contextul conceptului de Dezvoltare durabilă, orice formă de utilizare a energiei, cu respectarea cerinţelor de mediu, ne conduce spre promovarea eficienţei energetice, unde aplicaţiile sistemelor de reglaj sunt foarte multe, în toate fazele de exploatare: producere, transport, distribuţie și utilizare. Două mari segmente de piaţă sunt automobilul și încălzirea clădirilor. ‐ Automobilul, reprezintă unul dintre cei mai mari consumatori de energie, la nivel mondial. În structura unui automobil modern, atât a celui clasic cât și a celui electric, intră o serie de sisteme de reglaj care conduc la creșterea manevrabilităţii, a confortului și la reducerea consumului de energie. ‐ Încălzirea clădirilor și climatizarea acestora, acolo unde este cazul, deţin, deasemenea, o cotă importantă din consumul de energie al planetei. Principul esenţial în creșterea eficienţei energetice a acestei necesităţi umane îl constituie asigurarea confortului termic al fiinţelor vii, fără a consuma inutil energie pentru încălzirea unor vecinătăţi ale acestora, care se implementează prin utilizarea unor sisteme de reglaj automat. Perfecţionarea sistemelor de reglaj și reducerea costurilor acestora a condus la extiderea utilizării lor în domenii tot mai diverse, dintre care voi menţiona câteva pentru efectul lor economic important: ‐ Reglarea presiunii în sistemele de pompare conduce la o economisire de energie de până la 80% și la creșterea semnificativă a duratei de viaţă a instalaţiilor, prin eliminarea „loviturii de berbec”; ‐ Reglarea vitezei și a uniformităţii de deplasare a lifturilor duce la o scădere a consumului de energie de până la 60% și la îmbunătăţirea confortului și a duratei de exploatare, datorate atenuării zgomotului și vibraţiilor; ‐ Reglarea comenzilor mijloacelor de transport grele contribuie la diminuarea consumurilor energetice cu până la 40% cu efect direct asupra creșterii autonomiei acestora. Globalizarea Globalizarea constă în creșterea fără precedent a disponibilităţii informatice și materiale la nivel mondial datorită dezvoltării tehnologiei informatice și telecomunicaţiilor și a transporturilor. Ca urmare a acestei stări de fapt, un reperoriu larg de ţinte poate fi fezabil prin multitudinea de căi și mijloace existente pe fondul unei bune percepţii. Teoria crizelor economice Teoria crizelor economice se poate baza pe modelul teoretic sistemic. Fenomenologic, crizele economice pot fi înţelese prin suprapunerea evoluţiei a două forme de circulaţie, a mărfurilor și a banilor. Când acestea sunt în fază economia este într‐o stare de creștere, iar când cele două sunt defazate, pănă la forma extremă, când sunt în opoziţie, atunci economia este în criză, sub una din cele două tipuri de manifestare: circulă marfurile, dar nu circulă banii sau circulă banii și nu circulă mărfurile. O asemenea abordare oferă o înţelegere a existenţei crizelor, dar nu și o metodă de a le evita sau măcar diminua. Printr‐o modelare sistemică, prin transpunerea în termeni economici a Criteriului de stabilitate al lui Harry Nyqvist (suedez din SUA) sau a Criteriului de hiperstabilitate al lui Vasile‐Mihail Popov (român din SUA) și alegerea adecvată a unei logicii de reglare se poate gândi sistemul economic care să evolueze după forma unui răspuns ciclic convergent, cu diminuarea continuă a amplitudini alternanţelor, deci cu reducerea succesivă a efectelor respectivelor crize. Până acum erau cunoscute doar curbele crizelor introduse empiric de către economistul rus Nikolai Kondratiev, cu mai bine de o sută de 58 technomarket – august ‐ septembrie 2017

sisteme emoţionale ani în urmă, așa numitele „Cicluri Kondratiev”, care s‐au și verificat în mare parte. Aceasta arată că economia mondială funcţionează sistemic, dar sistemul respectiv nu este bine ajustat, ca dovadă că Ciclurile Kondratiev au alura unui răspuns ciclic permanent, adică alternanţele se repetă fară sa se observe o diminuare a amplitudinii acestora. Această situaţie promite obţinerea unor rezultate importante în previzionarea unor noi crize sau chiar în reducerea efectelor acestora sau evitarea lor, prin aplicarea teoriei sistemelor. Analiza individualismului sistemic Modelul sistemist, format din lumea dorinţelor (transcedentală și reală), lumea percepţiilor (reală) și lumea acţiunilor (reală) legate între ele de un ansamblu logic, funcţionează în prezent pe componenta fuzzy a logicii respective, deci are posibilitatea unui număr infinit de valori logice, ceea ce permite ca fiecare individ să își aleagă propria ţinţă și evoluţie spre aceasta, bazându‐se pe multitudinea de căi, mijloace și percepţii, disponibile astăzi mult mai mult decât în trecut, datorită evoluţiei tehnologice și comunicaţionale. Aceasta face ca fiecare om să aibă linia proprie de evoluţie, nefiind interesat de structurile asociative și instituţionale din proximitate. Astfel se explică aparent inexplicabila lipsă de interes al indivizilor, mai ales a celor tineri, faţă de ispitele apropiate, urmărind ceva „mai interesant” pe propriul telefon mobil sau tabletă. Evident că, în majoritatea cazurilor, eficienţa și eficacitatea acestora vor fi mai reduse decât dacă s‐ar angrena într‐un grup. Ce trebuie să facă, în această situaţie, instituţiile implicate în educarea și formarea tinerilor, precum școala, biserica etc.?... Acestea, pentru a reuși să își realizeze scopul pentru care există, ar trebui să se adapteze la starea de fapt, care constă în lipsa totală de interes a indivizilor pentru activităţile de grup. Atunci, ‐ biserica trebuie să facă mai multe spovedanii și mai puţine slujbe; ‐ școala trebuie să lucreze mai mult cu elevul și mai puţin cu clasa. Altfel, audienţa acestora va scădea continuu, la fel și eficienţa, și eficacitatea. Caracterizarea personajelor literare Orice scriitor știe că personajele operelor sale nu apar și dispar la voia întâmplării. Acestea au un rol pe care trebuie să‐l îndeplinească și dispar, mai brusc sau mai lent, funcţie de atingerea ţintelor care i‐au fost stabilite de autor. Precum în poezie, unde se analizează matematic rima, ritmul, frecvenţa de apariţie a unor cuvinte, grupuri de litere, vocale, consoane etc., în proză, mai ales în teatru, se poate analiza sistemic gradul de atingere a ţintelor, de îndeplinire a dorinţelor, ponderea percepţiei, a căilor și mijloacelor utilizate de personajele respective. august ‐ septembrie 2017 – technomarket 59

Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Nr. 36 / septembrie - octombrie 2013 - Mondo Trade
INDUSTRIE ALIMENTARA XI OBTINEREA BERII.pdf - cndipt
e-infoBusiness nr. 10/15.03.2013 - Camera de Comert si Industrie a ...
implementarea tqm în întreprinderile de industrie alimentară ...
DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE, INDUSTRIE ...
e-infoBusiness nr. 36/16.11.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...
e-infoBusiness nr. 31/12.10.2012 - Camera de Comert si Industrie a ...