Views
5 months ago

Technomarket industrie nr. 64

mașini unelte FIDIA

mașini unelte FIDIA mașina ideală pentru prelucrări High Tech! ing. Cezar Seceleanu – CISIMPEX SRL În contextul globalizării, concurenţa este acerbă iar cei care plasează comenzi, pun accent din ce în ce mai mult pe modernizarea tehnologiilor de fabricaţie, pentru reducerea costurilor de producţie și a termenelor de livrare, în condiţii de calitate ridicată. Aceste cerinţe implică flexibilitate și viteză de reacţie mărită. Fie că este vorba de automobile, aeronautică, echipamente spaţiale sau navale, firmele producătoare sunt în permanentă căutare a unor noi surse de creștere a productivităţii. Dezvoltarea utilizării de materiale greu de prelucrat, chiar imposibil cu tehnologii convenţionale, forţează întreprinderile să se orienteze către noi tehnologii. Ce este prelucrarea cu regimuri intensive de așchiere? În principal, acest lucru se referă la creșterea vitezei de așchiere. Atunci când aceasta devine de 5 ‐ 10 ori mai mare decât viteza convenţională de așchiere, putem vorbi de regimuri intensive de așchiere. Din păcate, mașinile unelte „clasice” nu erau capabile să susţină astfel de regimuri. Tehnica a evoluat și încercările au demonstrat că rezistenţa lanţului program CAD/CAM ‐ comandă numerică – mașină unealtă ‐ portscule ‐ scule ‐ operator depinde de veriga cea mai slabă. Degeaba avem un program CAD/CAM performant, capabil să genereze cod HSC, dacă comanda numerică nu poate face faţă fluxului masiv de date sau mașina unealtă nu este adaptată prelucrării îndelungate și susţinute la aceste regimuri, gen doar 30 de minute la 36.000rpm ca la unele mașini!!!. Comanda numerică FIDIA C40 este de fapt o staţie grafică, cu arhitectură pe 64biţi și placă grafică Quadro, prima din lume de acest tip! La oţel, prelucrarea convenţională utilizează viteze de așchiere între 30 și 200m/min în timp ce în cazul prelucrării cu regimuri intensive, ea se situează între 500 și 2000m/min! Strategia obţinerii unor debite mari de așchii constă în asocierea unor adâncimi de așchiere reduse, pentru a diminua eforturile din așchiere, cu avansuri mari. În aceste condiţii, debitul de așchii crește considerabil. Prelucrarea cu regimuri intensive de așchiere a adus schimbări semnificative în prelucrarea aluminiului. Piesele care înainte erau fabricate din foi de metal, pentru aeronautică, sunt acum fabricate din blocuri de metal, cu avantaje în ceea ce privește rezistenţa mecanică și cu costuri reduse. La aceste regimuri, ceea mai mare parte a căldurii produse în procesul de așchiere trece în așchii și mai puţin în sculă. Rezultă un avantaj important: prelucrarea cu regimuri intensive de 14 technomarket – octombrie ‐ noiembrie 2017

mașini unelte așchiere nu provoacă deformarea pieselor datorită căldurii degajate. În plus, datorită eforturilor reduse, este posibilă prelucrarea de piese cu nervuri lungi, foarte subţiri, fără riscul deformării sau ruperii, cum este cazul grafitului. Reducând de 4 ori diametrul sculei și multiplicând de 10 ori avansul, se poate crește cu 250% volumul de așchii deci productivitatea. Utilizarea de regimuri intensive de așchiere reduce considerabil termenele și rezolvă locurile înguste. Este important ca dintr‐o singură prindere să fie posibilă executarea a cât mai multor operaţii care altfel ar trebui făcute pe alte mașini sau folosind alte tehnologii care implică muncă manuală importantă. Este deja evident că o mașină care afișează turaţii de 15.000‐36.000rpm nu este neapărat o mașină pentru astfel de prelucrări. Dacă „restul” de mașină nu va face faţă, nu se va obţine volumul de așchii preconizat. FIDIA a înţeles încă de acum 35 de ani avantajele HSC și de aceea este lider mondial în acest domeniu. Experienţa sa bogată i‐a permis aplicarea unor soluţii constructive unice. FIDIA nu face diferenţa între avansul de lucru și cel rapid. Avansul posibil de folosit pe mașinile FIDIA este chiar și de peste 60m/min! Nu numai această valoare în sine este importantă pentru productivitate ci mai ales timpul în care această valoare poate fi atinsă. FIDIA lucrează cu acceleraţii de 1G. La o cursă a mașinii de, să zicem 850mm, dacă mașina nu poate să accelereze rapid, nici nu ajunge la valoarea maximă a avansului pentru că trebuie să frâneze și să schimbe sensul deplasării. Se știe că, mai ales la matriţe, scula trebuie să fie 80% din timp în șpan. Dacă accelerarea/frânarea nu se face rapid, evident că se pierde volum de așchii deci productivitate. Frânarea rapidă cere o structură masivă, cu caracter puternic amortizator de șocuri și vibraţii. Ambele pot fi regăsite pe suprafaţa piesei, producând defecte de suprafaţă. Din acest motiv, mașinile FIDIA au structuri masive. Deplasările rapide ale organelor mobile ale mașinii determină implicit solicitări intense ale șuruburilor cu bile. Acestea sunt alternativ solicitate la întindere, la flambaj și la compresiune. Toate astea se întâmplă la fiecare 1,13secunde pentru toată cursa de 850mm parcursă cu 45m/min! Din motive de rezistenţă, aceste șuruburi trebuie să aibă diametru mare. Diametru mare înseamnă greutate mare, inerţie mare și mai ales multă căldură degajată prin frecare! Soluţia brevetată FIDIA: șuruburi cu bile fixe, pretensionate, și piuliţă mobilă. Problema degajării de căldură se rezolvă, tot cu un brevet FIDIA: șuruburi cu bile răcite pe interior. Folosirea de șuruburi cu bile fixe și piuliţă mobilă conduce automat la o altă soluţie constructivă performantă: se folosesc traductoare lineare care măsoară DIRECT deplasarea organelor mobile. Pentru a obţine avansurile acestea, și acceleraţia, este nevoie de motoare speciale. FIDIA folosește motoare de cuplu (de 2 ori mai rapide decât cele convenţionale), fără perii, cu servoacţionări digitale și nu analogice! Nu mai este nevoie de cabluri de comandă masive și, foarte important, servo‐acţionările sunt imune la interferenţe. Variaţiile de acceleraţie sunt analizate și rezolvate de un sistem FIDIA denumit Jerk Control. Desigur, ghidajele mașinii trebuie să corespundă și ele atât din punct de vedere al greutăţii piesei dar și al degajării, inevitabile, de căldură. Mașina a fost proiectată pe criterii de simetrie termică structurală. S‐au prevăzut sisteme de răcire în punctele generatoare de căldură cum ar fi motoare, rulmenţi, șuruburi cu bile, etc pentru a preveni deformarea termică a mașinii. Senzorii termici sunt amplasaţi in puncte strategice și legaţi direct la comanda numerică, generând automat compensarea erorilor datorate eventualelor deformaţii termice. Dar piesa are ba 300kg ba 2000kg! Cum oprești și schimbi sensul de deplasare al mesei cu o masă de 300kg? Dar cu una de 2000kg? Este evident că dinamica mașinii nu poate fi aceiași, depinzând de greutatea piesei. Soluţia FIDIA: piesă fixă, mașină mobilă. Astfel, știm întotdeauna ce masă avem de deplasat. Alt avantaj: mașina practic este separată de masa ce susţine piesa astfel ca pentru același model de mașină se pot obţine mai multe soluţii constructive (masă fixă, masă rotativă, masă rotativ/înclinabilă, cap bi‐rotativ sau combinaţii ale acestora). Această soluţie permite transformarea mașinii într‐o mașină cu mese paletizate, cuplării a două mașini care să lucreze la aceiași piesă sau la piese diferite pe aceiași masă sau la obţinerea unor celule de fabricaţie. Construcţia mașinii devine modulară. FIDIA a dezvoltat o gamă largă de mașini pentru frezarea HSC: cu 3, 4 și 5 axe destinate sculăriilor, 6 și 7 axe pentru sectorul aero‐spaţial. Cursele merg de la 600 x 600 x 400mm la 30.000 x 4.000 x 2.500mm sau mai mult. Pentru grafit, se pot folosi sisteme FIDIA ce elimină până la 99,95% din praf. La grafit, prelucrarea necesită protejarea personalului (FIDIA are o construcţie complet închisă) dar și a ghidajelor. FIDIA răspunde cu o construcţie unică: totul‐sus! Ghidajele, șuruburile cu bile, motoarele, etc sunt amplasate în afara zonei de lucru și astfel sunt protejate! Mai multe informaţii puteţi obţine de la: Tel.: 0740‐270.399; 0724‐539.370 E‐mail: cezar.seceleanu@cisimpex.com cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro octombrie ‐ noiembrie 2017 – technomarket 15

Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Septembrie - Octombrie 2013 [Nr. 158] - Market Watch
Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Octombrie - Noiembrie 2012 [Nr. 149] - Market Watch
actualitatea muzicală - UCMR
PIRAMIDA NR 15 - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"