Views
10 months ago

Technomarket industrie nr. 65

echipamente sudură

echipamente sudură Tabelul 2. Efectele parametrilor de proces asupra geometriei sudurii la sudarea LaserHibrid Tabel 3. Modalităţi de dispunere relative a fasciculului laser fata arcul electric MAG [5] La sudarea orbitală a ţevilor există studii care tratează modalitatea optimă de dispunere a capetelor de sudare laser‐arc şi a unghiului de inclinare faţă de verticală. Pe parcursul realizării cordonului circular poziţia relativă între capete poate fi modificată (ex: prin modificarea înclinării capului laser, în funcţie de poziţia de sudare) astfel încât să se controleze formarea corectă a sudurii şi evitarea curgerii băii de metal topit. În tabelul 3 sunt prezentate variantele uzuale de dispunere a capetelor de sudare[5]. În figura 7 sunt ilustrate componentele capului de sudare hibridă robotizată LHM în varianta existenţei separate a capului laser de capul de sudare cu arc electric[13]. Fig. 7. Componentele capului pentru sudarea hibrida robotizata LHM[13] În figura 8 sunt prezentate capete integrate compacte de sudare LHM realizate de diferiţi producători destinate cu precădere sudării robotizate. Se remarcă faptul că existe variante constructive pentru capete destinate sudarii hibride standard, dar şi variante pentru exploatare în condiţii intense [12]. Fig. 5. Schema parametrilor de proces la sudarea hibrida laser‐arc [10] Fig. 8. Variante arhitecturale de capete de sudare hibridă robotizată LHM Sudarea LHM a conductelor Fig. 6. Modificarea distanţei de separare a celor două procese (surse de căldură) Sudarea laser‐hibrid, cu unul sau două arce şi un cap laser (Laser‐ Arc sau Laser Tandem), acţionând în baie comună, este una dintre cele mai productive procedee utilizate la sudarea conductelor[1]. Acest nou proces dă posibilitatea umplerii rostului în una sau două treceri eliminând mai multe etape din procesul de sudare reducânduse astfel costurile de fabricaţie. Procesele de sudare hibride sunt, de asemenea, din ce în ce mai atractive pentru extinderea în domeniul industrial datorită beneficiilor 40 technomarket – decembrie 2017 ‐ ianuarie 2018

echipamente sudură obţinute din combinarea celor două procese. Este de dorit ca vitezele mare de sudare și pătrunderea mare a sudurii laser să fie combinată cu beneficiile aduse se sudarea cu arc electric, respectiv toleranţe mari, controlul materialului de adaos introdus şi proprietăţi mecanice bune. Combinaţiile existente ale sudării cu laser CO2, sudarea cu plasmă,WIG sau MAG au fost deja utilizate în practică, în vederea obţinerii unor suduri de calitate în condiţiile unor viteze de sudare ridicate. În plus, prelucrarea ulterioară sudării, în mod normal o operaţiune manuală, este mult mai redusă. Particularităţi ale instalaţiei în cazul sudării orbitale a conductelor Instalaţiile utilizate în cazul sudării orbitale a conductelor prezintă anumite particularităţi pe de‐o parte, datorită mișcării orbitale a capetelor de sudare, a modificării poziţiei relative a capului laser în funcţie de poziţia sistemului în jurul ţevii, iar pe de alta, impuse de necesitatea existentei unor prelucrări mai îngrijite a marginilor rostului ţevilor. O altă problemă este legată de necesitatea existentei unui sistem personalizat care sa asigure protecţia sistemului optic al capului laser. Acest lucru este necesar deoarece existând mișcare relativa între sistem și ţeava sudata se perturba jetul de protecţie utilizat la variantele staţionare, deteriorându‐se optica laserului (Fig. 9) [3]. Totodată, sistemul de transport al capetelor laser și MIG, trebuie prevăzut cu axe suplimentare comandate, care să permită poziţionarea corectă în timp real a capetelor. Datorită posibilităţii curgerii băii de metal topit, la viteze mari de lucru, configuraţia sistemului hibrid poate să sufere modificări în sensul utilizării separate a încă unui cap MIG sau unul laser în funcţie de material, grosime, diametrul ţevii și viteza de sudare [3]. În vederea sudării ţevilor s‐au folosit două surse laser de diferite puteri utilizate în funcţie de grosimea tablelor (a table cu grosime de 6mm, de 4,5kW (Fig. 11), iar la cele de 10 mm s‐a utilizat un laser mobil cu puterea de 10kW [5]. Sudarea a fost efectuată pe tronsoane de până la 6 m. În acest caz, au rezultat toleranţe mai mari faţă de o conductă cu capete calibrate, în special în ceea ce privește calitatea și nealinierea marginilor. In figura 12 este prezentată instalaţia de sudare [5]. Fig. 12. Sudarea orbitală a conductelor utilizând procedeul LHM [5]. Fig. 13. Material X80 cu grosimea de 15mm v s = 3m/ [11] O altă aplicaţie la sudarea LHM a ţevilor din hotel X80 cu grosimea de 15mm cu o viteza de sudare vs= 3m/min utilizând un laser cu o putere de 15KW realizata la “Centrul tehnologiilor laser” din Sankt‐Petesburg este prezentată în figura 13 [11] Rezultate actuale la sudarea LaserHIBRID a oţelului pentru conducte X70 În procesul complex de fabricaţie al conductelor magistrale de gaze naturale se utilizează, în ultima perioadă, oteluri cu rezistenţă mecanică foarte mare şi rezilienţa foarte bună la temperaturi scăzute. În conti ‐ nuare sunt prezentate rezultate actuale la sudarea LaserHibrid a otelului pentru conducte X70 cu grosimea de 14 mm, utilizând parametrii descrişi în tabelul 3 se obţin sudurile prezentate in fig.14,15,16, [7]. Fig. 9. Controlul curgerii gazelor la sudarea orbitală a ţevilor prin procedeul LHM [3] În continuare este prezentată succint o instalaţie destinată sudării orbitale a conductelor prin procedeul LHM. Sistemul de susţinere a ansamblului capetelor de sudare este rigidizat suplimentar și este prevăzut cu un număr de axe de control pentru reglarea corectă a înălţimii. Instalaţia permite diferite poziţionări ale fasciculului laser faţă de arcului MAG așa cum sunt prezentate în tabelul 3, în vederea realizării transferul serial. Capul de sudare a fost echipat cu grade de libertate suplimentare (Fig. 10). [5] Tabelul 3. Parametrii regimului de sudare a otelului X70, grosimea =14mm [7]. Fig.10. Realizarea mecanică a gradelor de libertate pentru schimbarea amenajarea de laser și arc în serie [5] Fig. 14. Macrostructura îmbinării sudate cu rost în V şi unghi α=450, cu înălţimea rădăcinii rostului de 6mm [7]. Fig. 11. Cap de sudare cu echipamente de sudare hibrid trecere rădăcină și torţă cu arc pentru trecere de umplere sudare [5] Fig. 15. Macrostructura îmbinării sudate cu rost în V şi unghi α=450, cu înălţimea rădăcinii rostului de 8mm – sârmă plină [7]. decembrie 2017 ‐ ianuarie 2018 – technomarket 41

Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Nr. 23 / august 2012 - Mondo Trade
Occidentul Romanesc nr 63
ANUL 5 • NR. 28-29 • MARTIE-APRILIE • 2012 NUL - Liviu Ioan Stoiciu
Nr. 1 (22) anul VII / ianuarie - martie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 16 / ianuarie 2012 - Mondo Trade
Iarna albă lin soseşte, Peste case poposeşte … Gând, frumos - Hofigal