Views
9 months ago

Technomarket industrie nr. 65

echipamente sudură În

echipamente sudură În figura 18a) și 18b) sunt prezentate macrostructurile probelor sudate realizate prin procedeul MAG și LHM, îmbinările fiind realizate pe table poziţionate cap la cap cu grosimea de 8mm, prelucrate cu rost în V cu distanţa la rădăcină de 2mm şi unghiul de 50° şi o lungime a sudurii de 1m. Sudarea s‐a realizat prin trei treceri, folosind ca material de adaos sârmă cu diametrul de 1,2mm, cu timpul de sudare de 498s pe metru liniar de sudură. Fig.16. Macrostructura îmbinării sudate cu rost în V şi unghi α=450, cu înălţimea rădăcinii rostului de 8mm – sârmă tubulară [7]. Determinări experimentale la sudarea LHM a tablelor cu diferite grosimi În figura 17 a) este prezentată o îmbinare sudată unilateral, cap la cap din oţel GL D36 utilizat în construcţii navale, prin procedeul Laser Hibrid (LH), pe table cu grosimea de 3mm. Puterea laserului este de 3kW iar viteza de sudare aplicată de vs = 2 m/min. În figura 17b) este prezentată o îmbinare sudată cap la cap din acelaşi tip de oţel pe table cu grosimea de 5mm. Puterea laserului în acest caz a fost de 3,2 kW iar viteza de sudare aplicată de vs = 1,7 m/min. În figura 17c) și 17d) este prezentată o îmbinare sudată cap la cap din oţel naval slab aliat de înaltă rezistenţă HSLA65 prin procedeul LH cu o putere a laserului de 10kW şi o viteză de sudare de 3,5mm în cazul c) sudare unilaterală şi d) bilaterală. În figura 17e) se prezintă îmbinarea LH unilaterală cap la cap cu grosimea componentelor de 9mm, din oţel naval GL A, cu o putere a laserului de 10kW, viteză de sudare de vs = 2 m/min, focalizare +3mm şi o energie liniara de 7 kJ/cm în timp ce în figura 17f) se prezintă o îmbinare cap la cap LH din oţel naval D36 cu grosimea componentelor de 8mm, puterea laserului de 3,2kW, viteza de sudare de vs = 2 m/min, focalizare +3mm, unghi de 7° şi o energie liniară de 6,5 kJ/cm. Fig. 18. Macrostructurile probelor sudate prin procedeele MAG și LHM În figura 19 este prezentată macrostructura unei probei sudate realizate prin procedeul LHM cu o singură trecere, prelucrate cu rost în Y cu distanţa la rădăcină de 2mm şi unghiul de 60°. Timpul de sudare în acest caz este 75s pe metru liniar de sudură. O particularitate a procedeului constă în faptul că la sudarea LHM înclinarea axei capului de sudare poate sa fie mai mică, tipic de 12°, în comparaţie cu 45°‐60° cât se practică în mod obișnuit, fapt care permite creșterea pătrunderii la îmbinările de colt și reduce apreciabil costurile de șanfrenare. Fig. 19. Macrostructura probelor sudate prin procedeul LHM Fig. 20. Macrostructura unei probei sudate din cupru prin procedeul LHM În figura 21 este prezentată macrostructura probei sudate realizate prin procedeul LHM, îmbinarea fiind realizată pe table din cupru poziţionate cap la cap, utilizând materialul de adaos sârmă placată cu cupru tip G3Si1 cu diametrul de 1,2 mm și gazul de protecţie cu 92%Ar și 8%CO2. Parametrii de proces introduși sunt: • Puterea laserului: 10kW; • Viteza de avans: 9 m/min; • Viteza de sudare: 2 m/min. În figura 21 a) și b) sunt prezentate macrostructurile probelor sudate realizate prin procedeul MAG și LHM, îmbinările fiind realizate pe table din aliaj de aluminiu ALMgSi0,7 poziţionate cap la cap cu grosimea de 5mm, cu rost în I. În cazul îmbinării sudate realizate prin procedeul MAG (Fig. 21a) s‐a utilizat sârmă electrod cu diametrul de 1,6mm cu o viteză de sudare de 0,7 m/min. În cazul îmbinării sudate realizate prin procedeul LHM (Fig. 21b) s‐a utilizat sârmă electrod cu diametrul de 1,6mm cu o viteză de sudare de 1,8 m/min Fig. 17. Îmbinări sudate LHM a tablelor din oţel naval cu diferite grosimi Fig. 21. Macrostructurile probelor sudate din ALMgSi0,7 prin procedeele MAG și LHM 42 technomarket – decembrie 2017 ‐ ianuarie 2018

echipamente sudură În figura 22 a) și b) sunt prezentate macrostructurile probelor sudate realizate prin procedeul MAG și LHM, îmbinările sudate de colţ în T fiind realizate pe table din oţel slab aliat pentru structuri S355J2G3:EN10025, poziţionate cap la cap cu grosimea de 8mm. În cazul îmbinării sudate realizate prin procedeul MAG (Fig. 22a) s‐a utilizat sârmă electrod cu diametrul de 1,6mm cu o viteză de sudare de 0,24 m/min iar în cazul îmbinării sudate realizate prin procedeul LHM (Fig. 22b) s‐a utilizat sârmă electrod cu diametrul de 1,2mm, iar viteza de sudare a fost de 1,0 m/min. Concluzii Utilizarea procedeului de sudare LHM la fabricarea conductelor pentru transportul petrolului și a gazelor naturale reprezintă o soluţie viabilă care satisface toate cerinţele de calitate și productivitate, chiar și pentru oţeluri de înaltă rezistenţă. Acest lucru se datorează avantajelor care acesta le oferă: productivitate mare, formarea corectă a rădăcinii îmbinării, consum redus de materiale de adaos, defecte reduse, posibilităţi de sudare dintr‐o singură trecere a materialelor cu grosime mare, viteze de răcire mici, rezultând o duritate relativ redusă. În timpul sudării, energia liniară introdusă în piese este mai redusă având ca rezultat micșorarea deformaţiilor. Comparativ cu procedeul de sudare laser, utilizarea unor materiale de adaos permite umplerea corectă a rostului și îmbunătăţirea proprietăţilor îmbinării prin rezultarea unor microalieri în baia de metal topit. Bibliografie Fig. 22. Macrostructurile probelor sudate din S355J2G3 prin procedeele MAG și LHM În figura 23 se prezintă rezultatul sudarii şi o proba (pregătită pentru analiza macrostructurii) din îmbinare, a unei conducte sudate prin procedeul LHM având diametrul exterior de 18“. [1] Olsen F. O., Hybrid laser–arc welding, Woodhead Publishing Limited, CRC Press LLC, London, 2009 [2] Yapp D., Liratzis T., Development of High Productivity Girth Welding, In: Proceedings of the 2nd South East European IIW intl. Congress, pp.25‐41 Sofia, Bulgaria, 21‐24 October, 2010 [3] Joni N., Mistodie L.R., Procedee MSG derivate din sudarea clasica MIG/MAG In : Lucrarile Conferintei Nationale SUDURA 2012, pp. Cluj, Romania, 26‐27 Aprilie, 2012 [4] Keitel, St. Neubert, J. et al. Laser GMA Hybrid Girth Welding Technologies for Transmission Pipelines In: Proc. Of the 2nd South Eastern European Congress of the IIW, Sofia, 21‐24 October.2010, pp. 64‐69 Fig. 23. Aspectul unei conducte sudate prin procedeul LHM Pentru sudarea orbitală din două părţi trebuie aleși corespunzător parametrii regimului de sudare, în mod special, valorile curentului de sudare, care mărime se modifică în funcţie de poziţia capetelor de sudare faţă de axa verticală a ţevii sudate. În figurile 24 și 25 sunt prezentate diagramele de variaţie optimă a valorii curentului Is la sudarea interioară și exterioară a corpurilor de rotaţie, pe baza cărora se pot programa parametrii regimurilor de sudare, la sudarea orbitală a conductelor. [5] Gumenyuk, S. Gook, M. Lammers, M. Rethmeier, “High Power Fibre Laser Welding for Pipeline Applications,” Proceedings of LAMP2009, 5th International Congress on Laser Advanced Materials Processing, June 29‐July 02nd Kobe,Japan.. [6] Grünenwald S., Seefeld T., Vollertsen F., Kocak M., Solutions for joining pipe steels using laser‐GMA‐hybrid welding processes, Physics Procedia 5 (2010) 77–87, 2010 [7] Reis P. R., Norrish J., Cuiuri D., Initial assessment of a new approach for laser: tandem GMA welding, Avaliação inicial de uma nova versão para soldagem laser: MIG/MAG duplo‐arame, Estudos Tecnológicos ‐ Vol. 7, n° 2:71‐85 (mai/dez 2011), 2011ș http://www.estudostecnologicos.unisinos.br/index.php?e=20&s=9&a=173 [9] Brian M. Victor, Hybrid Laser Arc Welding, ASM Handbook, Volume 6A, Welding Fundamentals and Processes, 2011 [10] Petring D., Fraunhofer/ILT weld heads, www.ilt.fraunhofer. de/eng/101067.html Fig. 24. Diagrama de variaţie optimă a valorii curentului Is la sudarea interioară a corpurilor de rotaţie [11] *** MSG‐Laser‐Hybrid welding process, http://www.cloos.com.cn/ download/jgfh.pdf [12] *** Prozess Cloos http://www.cloos.de/cloos/de/produkte/prozess/ index.php Fig. 25. Diagrama de variaţie optimă a valorii curentului Is la sudarea exterioară orbitală a corpurilor de rotaţie ROBCON TM S.R.L. Str. Eneas nr. 10 RO–300479, Timișoara www.robcon.ro decembrie 2017 ‐ ianuarie 2018 – technomarket 43

Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Nr. 23 / august 2012 - Mondo Trade
Occidentul Romanesc nr 63
ANUL 5 • NR. 28-29 • MARTIE-APRILIE • 2012 NUL - Liviu Ioan Stoiciu
Nr. 1 (22) anul VII / ianuarie - martie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 16 / ianuarie 2012 - Mondo Trade
Iarna albă lin soseşte, Peste case poposeşte … Gând, frumos - Hofigal