Views
10 months ago

Technomarket industrie nr. 65

sisteme emoţionale

sisteme emoţionale Interviu cu dl. Nicolae VASILE Evoluţie spectaculoasă a sistemelor emoţionale La trei ani de la introducerea în Revista TechnoMarket a rubricii „Sisteme emoţionale”, vă prezentăm un interviu cu titularul acesteia, dl. Nicolae VASILE TM: Domnule Nicolae VASILE, special nu v‐am trecut niciun titlu în introducerea acestui interviu pentru că îmi este greu să aleg unul dintre ele, în contextul acestei discuţii. În diverse publicaţii sunteţi prezentat inginer, cercetător, inventator, profesor universitar, manager, poet, actor, sau, sau, sau!... Cum s‐a întâmplat, cum aţi ajuns la această situaţie? NV: Inginer am devenit prin absolvirea studiilor superioare tehnice, cercetător, prin activitatea dintr‐un institut de cercetări, manager și profesor universitar, prin cumularea unor rezultate și aprecierea acestora, iar celelalte, care ţin de domeniul creaţiei: inventator, poet, actor etc., cred că nimeni nu poate explica cum a ajuns să creeze!... S‐a întâmplat, pur și simplu! TM: Uneori, derularea cronologică a evenimentelor ne spune multe, cum au apărut acestea în timp? NV: De scris, proză, m‐am apucat în paralel cu activitatea de cercetare. Eram la o bursă în Italia și, terminând mai devreme sarcinile știinţifice pe care le aveam, bântuit de gândurile care nu‐mi dădeau liniște, legate de starea de sănătate a mamei mele, chiar și din plictiseală, am început să scriu. Era prin anul 1996, și, de atunci, nu m‐ am mai oprit. După patru ani, în anul 2000, am lansat primul roman, Punctul de sprijin. TM: Mulţi dintre cei care l‐au citit au fost foarte surprinși de faptul în sine, că un om de tehnică să facă o asemenea cotitură, dar mai ales de ultimul capitol, un fel de epilog, profund psihologic și filozofic. Aveaţi, încă de atunci, ideile poetice, filozofice pe care le‐aţi dezvoltat ulterior? NV: Nu știu ce să zic!... Așa am gândit eu, atunci! De altfel, am mai folosit metoda, când epilogul unei cărţi a devenit ideea de bază, poate chiar titlul, a unei alteia care a urmat. Ultimul capitol din volumul de eseuri Reinventarea omului (2011) a devenit, ulterior, primul meu volum de versuri, Omul ciclic (2013). Dar cele mai multe efecte ulterioare le‐a avut cartea Epistemologie. Perspectiva interdisciplinară (2012), scrisă împreună cu doamna Maria NICULESCU, colega mea de la Universitatea VALAHIA din Târgoviște, profesor de economie, în cadrul proiectului POSDRU‐PREDEX. În cadrul acestui proiect, era prevăzut un curs de epistemologie, pentru doctoranzii de la inginerie, economie și istorie. Diversitatea specializărilor celor care urmau să audieze acest curs ne‐a supus unor importante eforturi de interdisciplinarizare a conţinutului, acesta fiind începutul drumului spre elaborarea ulterioară a modelului filozofic pe care l‐am denumit Sistemism. TM: În ce constă acest model, care este noutatea acestuia faţă de cele cunoscute? NV: Este vorba de o idee care în procedurarea activităţii de inovare este unanim acceptată, și anume, că îmbinarea nouă și interpretarea agregată a unor lucruri cunoscute este considerată noutate. Pe scurt, structura noului model este următoarea: lumea trancedentală, dezvoltată de Imanuel Kant, lumea percepţiilor, dezvoltată de mai mulţi filozofi englezi și francezi, reprezentativ fiind Francis Bacon, și lumea acţiunilor, reprezentată de pragmatiștii americani Charles Peirce și William James, sunt legate într‐o structură sistemică, introdusă de Ștefan Odobleja și Norbert Wiener, în foarte cunoscută teorie a sistemelor, care a stat și la baza dezvoltării calculatoarelor. Sistemul logic de legătură a acestora este bazat pe logica fuzzy. În detaliu, modelul este descris, principial, în volumul Sistemismul. De la Școala peripatetică la globalizare, apărut, în forma tipărită, la Editura Favorit, 2017, iar bazele știinţifice sunt prezentate în lucrarea Sistemismul. Bazele știinţifice, publicat în forma electronică pe site‐ul 70 technomarket – octombrie ‐ noiembrie 2017 www.issuu.com, la adresa https://issuu.com/nicolaevasile/docs/2017‐ nicolae_vasile_sistemismul‐baz. TM: Care era faza de elaborare a modelului în momentul deciziei de deschidere a rubricii Sisteme emoţionale în Revista TechnoMarket? NV: Dacă este să facem menţiuni istorice, se cuvine să continuăm de la etapa apariţiei cărţii de Epistemologie din 2012 cu înfiinţarea Cercului Literar ing al AGIR, în anul 2013, idee concretizată cu sprijinul domnului Mihai MIHĂIŢĂ, președintele AGIR, unde s‐au dezbătut multe pe tema sistemismului. A urmat întâlnirea de la Parlament, la Expoziţia IEAS, organizată de către Cătălin NEAMŢU, în septembrie 2014, unde împreună cu Gabriela RUSU și George RUSU am hotărât deschiderea rubricii Sisteme emoţionale care continuă și azi și unde au fost publicate 15 articole pe tematica respectivă. Acestea, precum și altele publicate și în alte reviste ca: Literar ing, Bogdania, Cronos, Cronica Timpului, au fost asamblate în cele două cărţi menţionate mai sus, varianta tipărită fiind susţinută financiar și de către domnul profesor Gheorghe I. GHEORGHE. TM: La redacţie, după primele numere de revistă care includea noua rubrică, sincer, erau unii care vociferau, întrebându‐se ce caută o astfel de temă într‐o publicaţie economică, comercială, dar ușor, ușor, a devenit foarte apreciată. Care au fost reacţiile pe care le‐aţi primit dumneavoastră, ca autor? NV: Eu devenisem deja un obișnuit promotor al lucrurilor „ciudate”, așa că nu mai remarcam o reacţie aparte. Am primit multe aprecieri pe reţelele de socializare, unde am constatat că articolele se citeau. Masteranzii și doctoranzii mei, care le primeau ca material didactic, aveau de asemenea opinii pozitive. Am câţiva prieteni, cititori fideli a tot ce scriu, precum profesorii Nicolae VASILIU, Aurelian CRĂCIUNESCU și Radu PÂRLOG, oamenii de afaceri Cătălin NEAMŢU și Gabriel DOBRI, colegi scriitori precum Dan GÎJU (redactorul variantei tipărite), Aculin TĂNASE, critici cu lucrările mele, care îmi spuneau că simt a fi ceva total nou, că poate fi o lovitură. Totuși, o doză de neîncredere simţeam, chiar și la ei. TM: Când și de unde au apărut primele confirmări? NV: Foarte recent!... După ce am postat varianta electronică a cărţii Sistemismul pe site‐ul www.issuu.com, cel mai important site de literatură din lume, am constatat, din statistica oferită de administratorii acestuia, că aceasta a fost citită de mult mai mulţi cititori, comparativ cu volumele mele anterioare, iar distribuţia acestora cuprindea mai toate ţările dezvoltate, cu toate că era publicată în limba română. În luna septembrie 2017, am primit o invitaţie de la conducerea www.issuu.com, la o întâlnire Generators Summit, care urma să aibă loc pe 5 octombrie 2017, la San Francisco, în calitate de invitat special, cu suportarea cheltuielilor de deplasare de către organizatori. Eram introdus în categoria iniţiatorilor (early bird) acestui gen nou de literatură. La acest summit urmau să participe reprezentanţi de vârf ai multor firme, reţele informatice, reviste culturale, edituri, inclusiv directorul de creaţie de la Google, tema propusă fiind promovarea creaţiilor interdisciplinare la graniţa dintre știinţă‐filozofie‐literatură, adică exact ceea ce făcea obiectul volumului Sistemismul. Nu am putut face deplasarea, din motive medicale, dar am intrat în acest cerc de lideri mondiali ai acestui domeniu de creaţie. TM: Aceasta a fost pe tematica interdisciplinaritate filozoficoliterară, să‐i spunem așa, dar pe latura sistemelor economice, care ne interesează pe noi, ca revistă, cum a fost?

sisteme emoţionale Coperta cărţii SISTEMISMUL. Bazele știinţifice Coperta cărţii SISTEMISMUL, varianta tipărită NV: Destul de repede, a venit o confirmare de la cel mai înalt nivel. Premiul Nobel pentru economie pe anul 2017, primit de economistul american Richard Thaler, a fost acordat pentru cercetările din domeniul sistemelor economice comportamentale, unde noutatea constă tocmai în latura emoţională a derulării proceselor economice. Aceasta confirmă justeţea cercetărilor din latura culturală a economiei, promovarea economică a produselor culturale. Personal, consider că viitorul aparţine tendinţei de unificare a formelor de creaţie, știinţa, artele de toate felurile, filozofia, literatura urmând să‐și găsească limbaje comune de manifestare. Există deja modele matematice de abordare a muzicii și poeziei și, mai mult ca sigur, vor mai urma și altele. TM: În încheiere, aveţi propuneri referitoare la ceea ce se poate face pentru a grăbi evoluţia în acest domeniu? NV: Deocamdată, teoria sistemelor se predă numai la facultăţile cu profil matematic, informatic și ingineresc. Cred că ar trebui extinsă și în curicula specializărilor economice, medicale și umaniste. decembrie 2017 ‐ ianuarie 2018 – technomarket 71

Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Descarcă în format PDF - Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Nr. 23 / august 2012 - Mondo Trade
Occidentul Romanesc nr 63
ANUL 5 • NR. 28-29 • MARTIE-APRILIE • 2012 NUL - Liviu Ioan Stoiciu
Nr. 1 (22) anul VII / ianuarie - martie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 16 / ianuarie 2012 - Mondo Trade
Iarna albă lin soseşte, Peste case poposeşte … Gând, frumos - Hofigal