Views
6 months ago

revista

LA MULTI ANI TERRA!

LA MULTI ANI TERRA! Concurs regional pentru elevi şi cadre didactice , ediţia a V-a Profesori, Ivaşc Marilena și Grecu Mihaela Proiectul a fost conceput pentru a conştientiza cât mai multe persoane implicate, asupra importanţei înţelegerii şi protejării mediului înconjurător prin toate mijloacele de care dispunem. În acest context, în perioada februarie-septembrie 2017 am derulat în şcoala noastră proiectul educaţional „ La Mulţi Ani Terra!”, având ca activitate principală concursulsimpozion din luna iune 2017. Acesta a oferit prilejul diseminării şi promovării rezultatelor activităţilor cu caracter ecologic, promovării exemplelor de bună practică, cunoaşterii celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerii contactului între specialişti, stimulării creativităţii precum şi identificării posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase. Obiectivele au fost: stimularea lucrului în echipă şi a colaborării între membrii comunităţii şcolare şi comunitatea locală, dezvoltarea spiritului civic, promovarea educaţiei ecologice ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă, stimularea creativităţii şi a originalităţii, utilizarea evenimentelor tip network (acesibile şi incluzive), îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia prin implicarea directă a elevilor şi a cadrelor didactice. Activitățile propuse și tematica abordată s-au bucurat de interesul participanţilor :109 elevi din 32 unităţi de învăţământ din 12 judeţe. Proiectul a avut impact şi asupra profesorilor coordonatori (53 cadre didactice), oferindu-le acestora şansa de a-şi cunoaşte elevii şi în altă ipostază decât cea obişnuită, a orelor de curs. Interacţiunile profesor - elev au fost de tip coaching, ceea ce creează între profesori şi elevi o altfel de apropiere şi de cunoaştere, o relaţie care elimină multe dintre constrângerile orei de curs. Partenerii noştri Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” , Centrul de Consultanţă Ecologică, Universitatea ”Dunărea de Jos”, au jurizat lucrările trimise de participanţi. Concursul s-a desfăşurat pe secţiuni destinate elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal ( secţiunea 1 ”Terra–casa noastră”, secțiunea 2-“Natura şi viaţa”, Secţiunea 3- EcoInstantanee-concurs de fotografii pe teme ecologice) şi secţiuni destinate cadrelor didactice ( Secţiunea 1 ”Educația ecologică și lumea de azi”, Secţiunea 2 “Schimbările climatice și impactul acestora asupra planetei”). Premisa de la care a plecat acest proiect este că şcoala poate sprijini prin educaţie formarea şi dezvoltarea unei conştiinţe ecologice. Educaţia ecologică însă, nu constă numai în a face să se nască idei şi sentimente vis-a-vis de mediu. Nici ideile, nici sentimentele, nu sunt îndeajuns, trebuie să urmeze acţiunea. În aceste sens, considerăm oportună realizarea activităţilor de follow-up: colectare de deşeuri, activităţi de ecologizare, amenajarea sau întreţinerea de spaţii verzi, amenajarea în clase sau în diferite locuri din şcoală de „colţuri verzi” etc. Orice iniţiativă care vine în sprijinul îmbunătăţirii calităţii mediului în care ne desfăşurăm activitatea este un câştig pentru noi toţi şi demonstrează că scopul proiectului a fost atins. 10

Aplicația practică de ecologizare - voluntariat în Parcul Național Ceahlău Profesor, Strînbei Mihaela În perioada 27 – 29 mai 2016 a avut loc aplicația practică de ecologizare, voluntariat în Parcul Național Ceahlău, la care au participat 41 elevi și 7 cadre didactice. Coordonatorii au fost profesorii Popovici Ion, Strînbei Mihaela, Cioromila Florentina și Olteanu Ecaterina. Activitatea și-a propus Implicarea elevilor în activități practice de voluntariat în cadrul proiectului educațional ,,Pașaport pentru un mediu curat” ediția a III-a, înregistrat în CAERI 2016 nr. 839 și realizat în parteneriat cu reprezentanții Parcului Național Ceahlău. Motivele care au determinat alegerea acestui proiect au fost: - dezvoltarea spiritului civic și a capacității elevilor de a lua decizii cu privire la problemele legate de mediu; - promovarea educației ecologice pentru o dezvoltare durabilă; - responsabilizarea elevilor privind conservarea mediului; - dezvoltarea capacităţii de orientare în teren și efectuarea de drumeții montane. Obiectivele genelale ale activității au fost: - devoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea noțiunilor de geografie, istorie, biologie şi protecţia mediului; - cultivarea sentimentului de responsabilitate şi respect faţă de natură, deprinderea unor abilităţi de orientare în natură. Obiective specifice ale activității au fost: - să se informeze asupra itinerariului și obiectivelor propuse; - să analizeze aspectele geografice și istorice de pe parcursul excursiei; - să dezvolte spiritul civic și al capacități de a lua decizii cu privire la problemele legate de mediu; - să promoveze dezvoltarea durabilă. Aplicația s-a adresat tuturor elevilor din colegiu, care pot beneficia de informații, fotografii, imagini video în cadrul diseminării proiectului. Activități derulate au fost: ecologizare în cadrul Parcului Național Ceahlău; tehnici de supravețuire și orientare în teren, traseu montan cu dificultate medie marcat cu banda roşie – (Staţiunea turistică Durău – cabana Fântânele – Piatra Lată – cabana Dochia alt.1750m) și cruce roşie (Cabana Dochia – Curmătura Piciorului Şchiop – Poliţa cu Ariniş – Poiana Scăiuşului - Cascada Duruitoarea – Pîrîul Rupturi – staţiunea Durău); vizită la Mănăstirea Durău, vizită în Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, având ca obiective turistice: Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Lacul de acumulare ,,Izvorul Muntelui şi barajul hidroenergetic Bicaz. FELICITĂRI TUTUROR PARTICIPANȚILOR! 11

descarca formatul pdf - Unicef
17. REVISTA PRESEI 27-iul-2012 - dci.uvt.ro
Învă ământul românesc între tradi ie și modernism - SIP Hunedoara
Revista Intelligence -Corel-text-site.cdr - Serviciul Român de Informaţii
No 7 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala
Descarcă revista în format PDF - idea
Descarcă revista în format PDF - idea
No 2 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala ...
selec } ia cervidelor v~nåtoarea continuå seriozitate ... - Revista DIANA
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 3
Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
ISSN 2069 – 7961 ISSN-L = 2069 – 7961 Ianuarie 2012
Profesor Moise Carmen Daniela Colegiul National Nichita Stanescu ...
ISSN 2069 – 7961 ISSN-L = 2069 – 7961 Ianuarie 2013
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...