Views
2 weeks ago

revista

ANTREPRENORIAT Târgul

ANTREPRENORIAT Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu “Firma de exercițiu – punte de legătură către mediul economic real” Ediția a III-a Profesor, Onose Cătălina Succesul indivizilor într-o societate a cunoaşterii şi o economie a învăţării depinde de capacitatea de continuare a procesului de învăţare sub diferite forme pe toată durata vieţii şi de adaptare rapidă şi eficace la situaţii în schimbare. În acest context, în perioada noiembrie 2016-aprilie 2017 am derulat în școala noastră proiectul Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu “Firma de exercițiu – punte de legătură către mediul economic real”, conceput pentru a conştientiza cât mai multe persoane implicate de importanţa dezvoltării proprii pentru a crește șansele de angajare pe piața muncii. Activitatea a avut ca scop formarea competenţelor antreprenoriale prin intermediul Firmelor de exerciţiu, asigurându-se astfel viitorilor absolvenţi o pregătire profesională corespunzătoare şi inserţie rapidă pe piaţa muncii. Activitatea a constituit un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor activităţilor cu caracter antreprenorial, precum şi împărtăşirea din experienţa proprie prin promovarea exemplelor de bună practică. Obiective propuse au urmărit stimularea lucrului în echipă şi a colaborării între membrii comunităţii şcolare şi comunitatea locală, promovarea educaţiei antreprenoriale, ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă - factor esenţial în formarea personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale, dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilității, iniţiativă, lucrul în echipă, capacitate de negociere. La activitate a participat un număr de peste 100 de elevi constituiți în 43 de firme de exercițiu din județele Neamț, Vrancea, Constanța, Galați, Ialomița, Brăila, Buzău și profesorii coordonatori ai acestora, precum și elevii și cadrele didactice din școala noastră, partenerii și invitații. Concursul s-a derulat sub forma a șapte competiții și anume: cel mai bun stand, cel mai bun catalog, cele mi bune material promoționale, cea mai buna prezentare multimedia, cel mai bun spot publicitar, cel mai bun negociator, cea mai buna pagina web. Partenerii noștri au fost: Inspectoratul Școlar Județean Galați, Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Galați, Casa Corpului Didactic Galați, SC Dunărea SA. În urma efortului depus, a competențelor, deprinderilor, abilităților și aptitudinilor de care au dat dovadă cei peste 100 de elevi, au obținut numeroase premii I, II, III, mențiuni și marele premiu (F.E. TECOPAN – Colegiul Național de Agricultură și Economie, Tecuci, Galați). Vom încerca să asiguram continuitatea proiectului pe o perioada cât mai mare de timp şi mai ales să popularizăm şi să valorificăm exemplele de bună practică câștigate, prin revista şcolii, prin alte publicaţii şcolare şi prin activităţi de follow-up. Ne propunem ca în perioada viitoare să extindem activitatea la nivel regional și de ce nu, la nivel național. 14

Firma de exercițiu “Ștrunfii Naturii” Profesor, Capmare Mihaela Daniela În cadrul proiectului POSDRU “Azi elev maine antreprenor - o carieră de succes”, împreună cu o parte dintre elevii clasei a XI-a A, am înființat firma de exercițiu “Ștrunfii naturii”. Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi de aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. „Ștrunfii Naturii”- este o firmă de exerciţiu specializată în reciclarea/colectarea materialelor plastice, metalice și prelucrarea lor în materiale de desing interior. În ceea ce privește reciclarea, business-ul funcționează pe două principii: reciclarea prin produse și reciclarea creativă. Firma și-a propus următoarele obiective: prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deșeurilor în concordanță cu ierarhia deșeurilor; creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate; promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje, precum și a celorlalte categorii de deșeuri; reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate; încurajarea producerii de energie din deșeuri pentru cele care nu pot fi reciclate; implementarea conceptului de "analiză a ciclului de viață" în politica de gestionare a deșeurilor. În cadrul proiectului s-a realizat simularea operaţiunilor şi a proceselor economice specifice mediului real de afaceri. Astfel elevii au reușit să-și formeze limbajului specific afacerilor. Elevii s-au dezvoltat personal şi profesional, implicându-se direct în procesul de învăţare. În cadrul firmei de exerciţiu, acesta exersează şi dobândeşte, pe de o parte, competenţe cheie (abilităţi antreprenoriale, deprinderi de lucru în echipă, capacitate de conducere, autonomie de lucru, luarea de decizii şi asumarea răspunderii, culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor, gândirea creativă, aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice, rezolvare de situaţii problemă, perseverenţă, organizarea locului de muncă), iar pe de altă parte, competenţe specializate, ce presupun organizarea şi conducerea activităţii firmelor, fundamentarea de strategii, elaborarea ofertelor de produse şi servicii, ţinerea evidenţei contabile, efectuarea analizei eficienţei economico-financiare a firmei. Toate acestea, facilitează angajabilitatea pe termen lung, flexibilitatea pe piața muncii și capacitatea de învățare pe tot parcursul vieții. În cadrul Târgului Regional al Firmelor de Exercițiu la care am participat, am obținut premii la secțiunile: Cel mai atractiv stand; Cea mai bună prezentare multimedia; Cel mai bun catalog; Cele mai bune materiale promoționale; Cel mai bun negociator. În concluzie, firma de exercițiu reprezintă o metodă care se folosește pe plan internațional și are ca scop dezvoltarea inițiativei tinerilor pentru modul în care se demarează și se conduce o afacere. 15

descarca formatul pdf - Unicef
Învă ământul românesc între tradi ie și modernism - SIP Hunedoara
Revista Intelligence -Corel-text-site.cdr - Serviciul Român de Informaţii
17. REVISTA PRESEI 27-iul-2012 - dci.uvt.ro
Descarcă revista în format PDF - idea
Descarcă revista în format PDF - idea
selec } ia cervidelor v~nåtoarea continuå seriozitate ... - Revista DIANA
No 2 - Journal of Social Informatics / Revista de Informatica Sociala ...
Anul II, Nr. 7(9), Iunie 2012 - Revista de Cultura Universala Regatul ...
If we replace it, let's say, with civic responsibility - Revista la PLIC
articole şi eseuri - Revista HELIS
Revista oficială pentru clienţii Loctite No. 3
Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
Revista Toamna Cugireana 2012 - Primăria Cugir
Revista Info-AMSEM Nr. 6 / 2012
INCURSIUNE ÎN ISLAM GeoPolitica - revista geopolitica
REVISTA de INFORMATICĂ SOCIALĂ - Journal of Social Informatics ...
Revista - Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere
detalii revista nr. 14-15 - RO.AS.IT - Asociatia Italienilor din Romania
Revista Nr. 10 - descarca - AICI (format pdf) - RO.AS.IT - Asociatia ...